Grau en Enginyeria Mecànica

Els graduats i les graduades en enginyeria mecànica es preparen per resoldre reptes de l’enginyeria en els àmbits de la producció, de la fabricació i del disseny. S'encarreguen de dissenyar el millor producte, d’escollir-ne els materials adequats per a cada aplicació industrial i de planificar la manera com aquest producte es fabricarà.

Acreditació FAVORABLE per l'AQU (2500896-70106-17).

Share

Grau en Enginyeria Mecànica (GME)

Grau Enginyeria Mecànica

El treball del Graduat o de la Graduada en Enginyeria Mecànica se centra principalment en la fabricació de productes de l’entorn industrial (maquinària, estructures, peces per a l’àmbit automobilístic...). Els principals aspectes que té en compte són: generar un disseny que resolgui les problemàtiques existents, conèixer i seleccionar els materials òptims, planificar la fabricació i controlar la qualitat del producte obtingut considerant, a la vegada, el seu impacte mediambiental. Tot aquest procés es fa assistit per les eines més avançades de simulació: dibuix 3D assistit per ordinador, simulacions numèriques i simulacions de processos de fabricació (CAM).

 

Respecte al disseny del producte, el Graduat o la Graduada en Enginyeria Mecànica considera tots els aspectes claus: els requisits, les deformacions així com la durabilitat i la sostenibilitat ambiental del disseny. Pel que fa a la tria de materials, l’enginyer o enginyera caracteritza i obté les propietats mecàniques dels materials per tal que el material seleccionat s’ajusti tant en termes de pressupost com de funcionalitat, durabilitat i sostenibilitat.

 

Finalment, en el procés de fabricació del producte, l’enginyer o enginyera considera totes les possibilitats, des dels processos més habituals (arrencament de ferritja, emmotllament...) fins als més innovadors i actuals com la fabricació additiva (impressió 3D) dins del nou paradigma Indústria 4.0.

 

El Graduat o la Graduada en Enginyeria Mecànica té reconegudes les atribucions professionals de l'Enginyeria Tècnica Industrial.

Videos del GME

Pla d'estudis del GME

  • Nom: Grau en Enginyeria Mecànica.
  • Títol: Graduat o Graduada en Enginyeria Mecànica.
  • Duració mínima: 4 anys / 240 ECTS.
  • Mencions: Segons les optatives que escullis a quart curs, podràs obtenir les mencions de Processos industrials o de Disseny integral.
  • En el document Quadre sinòptic de la titulació GME pots consultar, de forma gràfica, les dependències entre assignatures i els prerequisits recomanables.

Altres dades de la titulació GME

Tinc una consulta sobre els graus en enginyeria

Omple el formulari següent i et respondrem tant aviat com sigui possible.

Sessions informatives per a graus

Jornada de Portes Obertes

Sessions informatives de graus i visita guiada

Les sessions informatives obertes al públic per als graus en enginyeria per al curs 2020-21 tindran lloc a les 19.00 hores dels dies:

 

  • Dimecres, 25 de març de 2020
  • Dijous, 2 d'abril de 2020
  • Dijous, 7 de maig de 2020
  • Dijous, 21 de maig de 2020
  • Dijous, 3 de setembre de 2020

 

El programa d'una sessió informativa inclou una explicació sobre els continguts impartits en les titulacions que ofereix l'escola, com accedir-hi i les seves sortides professionals.

Es podrà fer una visita guiada per les instal·lacions amb especial èmfasi en els diferents laboratoris on es desenvolupen les pràctiques de cada assignatura.