Dr.José María Ruiz Torrejón

Departament de mecànica - Àrea acadèmica

Email: jmruiz@euss.cat

Despatx: Desp. professors (DT13)

Telèfon:

Adreça EUSS: Escola Universitària Salesiana de Sarrià
Pg. Sant Joan Bosco, 74 - 08017 Barcelona
Telf: +34 932 805 244 - Fax: +34 932 806 642

Currículum acadèmic

Doctor/a en Ciències Físiques, especialitat Física i Tecnologia de Materials
(1996, Universitat de Barcelona)
Llicenciat/da en Ciències Físiques, especialitat Física Fonamental
(1989, Universitat de Barcelona)

Acreditacions

Professor lector
(15/07/2013, Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)

Biografia

1989 Llicenciatura en Física, 1990-99 Professor Ajudant al Department de Física Fonamental de la UB. 1996 Doctor en Física, programa nous Materials, tesis realitzada al Grup de Magnetisme UB, ??sota la direcció del Dr. Javier Tejada. Col·laborador en el descobriment de l'efecte ?QuantumTunnelling in Magnetization?. Beca post-doctoral de 7-mesos a la ?Università degli studi di Trento?, en temes de soroll magnètic en nanofils a ultra baixes temperatures.

Interessos científics

* Supercaps * Materials en capes primes.

Especialitats

Materials en capes primes. Propietats magnètiques de materials en capes primes.

Mèrits acadèmics més significatius

1- Acreditació de Lector 2- 1 sexeni de Recerca

Premis i distincions

Beca Postdoctoral de 7-mesos pel programa Europeu de col·laboració en Recerca

Resultats científics destacats

1- Nombre de publicacions en revistes Indexades: 10
2- Participacions en projectes internacionals: 3
3- Posters en congressos: 4