Engineering by doing

Engineering by doing és el model educatiu de l’EUSS que s'emmarca dins de la pedagogia de treball per competències i es desenvolupa en base a les activitats didàctiques més adequades, on el treball per projectes i les pràctiques en empreses prenen un protagonisme destacat.

Share

Model educatiu de l'EUSS: Engineering by doing

 

La Escuela Universitaria Salesiana de Sarrià (EUSS) es una escuela de ingeniería creada en 1994 por la Fundación Privada "Rinaldi" con la voluntad de ofrecer respuestas eficaces a los retos de una sociedad que evoluciona de forma rápida y profunda.

 

Promovida por la Congregación Salesiana desde los Talleres Salesianos de Sarrià que Don Bosco fundó en 1884 para ayudar a los jóvenes que sin formación eran incapaces de ocupar un puesto de trabajo en la sociedad industrial que surgía en la Barcelona de entonces, la EUSS ha adoptado el modelo educativo Engineering by doing que se inspira en la experiencia pedagógica de Don Bosco. Por eso la oferta formativa de la EUSS quiere reflejar su Sistema Preventivo, el cual, como escribió él mismo en 1877, "si appoggia tutto sopra la ragione, la religione, y sopra la amorevolezza" 1, para sintetizar un proyecto educativo de promoción integral de las personas jóvenes, especialmente aquellas con más dificultades. En la EUSS, haciendo una adaptación a la idiosincrasia del mundo universitario y del entorno local, utilizamos los términos familiaridad (amorevolezza), ingenio (ragione) y sentido (religione).

 

El modelo educativo de la EUSS se enmarca dentro de la pedagogía de trabajo por competencias y se desarrolla en base a las actividades didácticas más adecuadas, donde el trabajo por proyectos y las prácticas en empresas toman un protagonismo destacado.

 

Los cuatro saberes o competencias que se han de combinar en la formación integral de las personas (saber SER o competencia personal, saber ESTAR o competencia participativa, saber HACER o competencia metodológica, y saber CONOCER o competencia técnica) son el fundamento de las competencias profesionales requeridas para el ejercicio de una profesión determinada. En la EUSS ha priorizado la competencia personal (saber ser), porque es desde las actitudes que se quiere promover la adquisición de los conocimientos y el uso de los procedimientos y las habilidades adecuados para descubrir y afrontar los nuevos retos derivados los futuros cambios de contexto, de profesión, de especialidad, de responsabilidad, de localización ...

 

El modelo Engineering by Doing como rasgo distintivo de la EUSS es asumido por todas las personas de la escuela, se integra en los programas de difusión y es objeto de revisión constante con la participación de otros actores de la sociedad.

Consell Empresarial Assessor

L'EUSS disposa d'un Consell empresarial assessor amb l'objectiu de conèixer des d'una òptica externa l'opinió, consensuada i fonamentada, sobre els diferents àmbits de la nostra activitat educativa universitària, i cap on està evolucionant l'entorn industrial.

El Consell assessor està format per un grup d'experts de la indústria que engloba totes les disciplines dels programes formatius, i té un bon equilibri entre professionals seniors i professionals joves, entre representants PIMES i grans empreses, i a més alguns d'ells són graduats de l'EUSS.

El consell es reuneix dos cops a l'any, i fins ara ha tractat temes com: perfil de competències de les noves titulacions de grau, orientació professional, el rol de l'enginyer a la nostra societat,  i cap a un model de pràctiques en empreses en l'àrea de direcció d'empreses.
 

Beques i deduccions

Com a centre que imparteix estudis oficials, els i les estudiants de l'EUSS podeu obtenir els descomptes que per llei estan reconeguts:

 • Descomptes i gratuïtats reconeguts en el Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya:
  • Famílies nombroses de categoria general o especial
  • Grau de discapacitat igual o superior al 33%
  • Matrícula d'honor o premi extraordinari en el batxillerat
  • Víctimes d'actes terroristes

  • Víctimes de violència de gènere
 • Beques de caràcter general per a estudiants que cursin estudis postobligatoris (GRAL): aquests ajuts els concedeix el Ministeri d'Educació, Cultura i Esports i a Catalunya es tramiten en línia a través de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

 • Beques de la Fundació Rinaldi: la Fundació Privada Rinaldi destina cada any part del pressupost de l'Escola a oferir unes beques de col·laboració i d'ajuda a l'estudi que permeten obtenir descomptes en la matrícula en cas de complir-ne els requisits. També disposem de la Beca Don Bosco per a estudiants que procedeixen d'escoles salesianes. Trobareu més informació en l'apartat següent.

Beques i ajuts a l'estudi de la Fundació Rinaldi

La Fundació Rinaldi, una institució sense ànim de lucre, no rep cap subsidi ni ajuda pública de caràcter ordinari per als seus estudis universitaris reglats, d'acord amb el que es prescriu a la llei de la seva aprovació. No obstant això, conscients de la necessitat de preservar l'equitat d'oportunitats amb independència de recursos, origen i lloc de treball, destina una part dels seus ingressos a finançar diversos tipus d'ajudes econòmiques. Aquestes són compatibles amb altres beques o ajudes econòmiques públiques i privades sempre que aquestes així ho disposin en les seves bases.

 

Descripció general de les beques:

 • Beca de col·laboració: gaudiràs d'una dotació econòmica per realitzar 150 hores de tasques de col·laboració i suport en algun departament o servei de l'escola sota la supervisió d'una persona responsable.
 • Beca d'ajut a l'estudi: si tens un bon rendiment acadèmic, podràs gaudir d'un descompte directe en la matrícula del 25% del preu del crèdit.
 • Beca Don Bosco: si has estudiat en una escola salesiana, podràs optar a cursar els estudis de grau a l'EUSS a preu públic, amb el compromís de realitzar 200 hores de tasques de col·laboració i suport en algun departament o servei de l'escola.

Primera convocatòria ordinària juny-juliol:

 

Del 15 de juny al 6 de juliol de 2020. Cal demanar CITA PRÈVIA.

 

Segona convocatòria ordinària octubre-novembre:

 

Del 5 al 19 d’octubre de 2020. Cal demanar CITA PRÈVIA.