Engineering by doing

Engineering by doing is a training program for engineers that is structured from the perspective of the development of the professional skills of our students. It is our way to make, it is our way of being.

Share

Engineering by doing: Un estil de fer, una manera de ser

 • Engineering by doing és un programa de formació (o proposta formativa) d’enginyers que s’estructura des de la perspectiva del desenvolupament de les competències professionals dels nostres estudiants.
 • Aquest programa és el resultat d'un projecte de l'EUSS basat en una consulta a l'entorn socioeconòmic (empresaris, universitaris i agents socials) prenent com a referent que estem immersos en una nova societat, amb noves professions, nous reptes,... i, per què no? una nova formació.
 • El projecte neix dins del patronat de la Fundació Rinaldi desprès d'una profunda reflexió al voltant dels estudis d'enginyeria en la societat actual, i recolzats amb entrevistes a professionals en actiu dels diferents sectors industrials i productius de Catalunya.
 • Engineering by doing neix amb l'ànim d'assolir els reptes i objectius, extrets de l'estudi amb l'entorn socioeconòmic, que cerquen una formació...
  • sòlida però flexible
  • genèrica i global, facilitant l'especialització posterior
  • actualitzable i adaptable
  • contrastada amb experiències viscudes en el món laboral
  • desvetlladora de l'esperit innovador, l'afany emprenedor i el pensament crític
 • Les competències professionals que es treballen en aquest programa són:
  • SABER SER
   • CT1: Orientació a l'aprenentatge continuu
   • CT2: Innovació
   • CT3: Orientació a resultats i a la millora continua
   • CT4: Sentit ètic
  • SABER ESTAR
   • CT4: Sentit ètic
   • CT5: Treball en equip i lideratge
  • SABER FER
   • CT6: Comunicació verbal, escrita i en anglès
   • CT7: Gestió del temps i planificació
   • CT8: Resolució de problemes
 • El programa formatiu Engineering by doing s'implementa entre el tercer i quart curs mitjançant una combinació d'assignatures presencials que treballen envers un projecte integral i  fins a 1200 hores d'estada en empreses del sector, tot potenciant una formació molt més pràctica i propera al món laboral real. L'estudiant culmina el programa amb l'elaboració del Treball Final de Grau (TFG) dins de l'empresa.
 • El tutor orienta al final de segon curs l'estudiant per encaminar-lo en la consecució dels seus objectius formatius i professionals.
 • Durant el programa un tutor a l'empresa i un tutor a l'EUSS garanteixen que el procés d'aprenentatge estigui coordinat entre l'empresa i l'escola per garantir l'èxit de l'estada de l'estudiant.

Business advisory council

La EUSS dispone de un Consejo empresarial asesor con el objetivo de conocer desde una óptica externa la opinión, consensuada y fundamentada, sobre los diferentes ámbitos de nuestra actividad educativa universitaria, y hacia dónde está evolucionando el entorno industrial.

El Consejo asesor está formado por un grupo de expertos de la industria que engloba todas las disciplinas de los programas formativos, y tiene un buen equilibrio entre profesionales seniors y profesionales jóvenes, entre representantes PYMES y grandes empresas, y además algunos de ellos son graduados de la EUSS.

El consejo se reúne dos veces al año, y hasta ahora ha tratado temas cómo: perfil de competencias de las nuevas titulaciones de grado, orientación profesional, el rol del ingeniero a nuestra sociedad,  y un modelo de prácticas en empresas en el área de dirección de empresas.

 

Scholarships and reductions

As a centre that offers official degrees, our students can obtain reductions that are recognized by law:

 • Reductions recognized in the Decree of public prices of the Generalitat de Catalunya:
  • Students in the general or special category of large families
  • Students with a registered disability of 33% or more
  • Students who have obtained a distinction in High School
  • Students who are victims of acts of terrorism, their spouses and their children
  • Students who are victims of domestic violence
 • Ministry of Education general grants (GRAL): these scholarships are granted by the Ministry of Education, Culture and Sports and in Catalonia are processed online through the Agency for Management of University and Research Grants (AGAUR).
 • Scholarships of the Rinaldi Foundation: the Rinaldi Private Foundation allocates an annual budget for scholarships to facilitate access to the university to those who need it. For more information, consult the following section.

Rinaldi Foundation scholarships

The Rinaldi Foundation offers each academic year two types of scholarships so that students who enrol in the Salesian University School of Sarrià can deal with the financing of a part of the cost of their studies. Students who receive these aids can renew them each course as long as they meet the criteria established in their bases.

 

General description of our scholarships:

 • Collaboration scholarship: consists of performing, under the supervision of a responsible person and according to the personal profile of each student, different functions in the areas, departments or services that the School annually determines. You will receive an amount for the hours you do as a fellow.
 • Study grant: this type of scholarship is awarded to students with a good academic record. In case you receive this scholarship you will benefit from a discount on your registration.

Check the bases of our scholarships at the end of this page.