The Institution

The Salesian University School of Sarrià (Escola Universitària Salesiana de Sarrià - EUSS) is the result of the experience of the Salesians in the world of education, to offer specialized university in the field of engineering and, in particular, industrial engineering

Share

Redes sociales

Presentación del Presidente del Patronato

Bienvenida, bienvenido a esta red comunicativa de la Escola Universitària Salesiana de Sarrià.

La sociedad se encuentra en situación de cambios constantes que inciden fuertemente en la persona, especialmente en los jóvenes. Es urgente, más que nunca, que nuestras instituciones educativas:

 

 • Que ofrezcan al ciudadano joven unos servicios de calidad para la formación;
 • Que lo conecten con redes de comunicación veraces;
 • Que creen espacios de educación relacionales;
 • Que impulsen la investigación científica;
 • Que den oportunidades de debate, de confrontación, de expresión;
 • Que ayuden a experimentar valores emergentes de nuestra cultura: ecología, pacifismo, participación, cooperación, toleráncia, igual dignidad de las personas, trabajo

Nuestra Escuela Universitaria debe contribuir a la transformación de nuestro mundo, para que llegue a ser más justo, a través de unos ciudadanos participativos, emprendedores, ilusionados, dialogantes y competentes.

A través de esta web, la EUSS pretende que te des cuenta que existe una escuela que aspira a estas convicciones profundas. Cáptalo tú mismo entrando en nuestro espacio.

 

 

Sr. Miquel Tallada i Banal  

President del Patronat de la Fundació Rinaldi   

 

 

Presentació del Director

Benvolguda / Benvolgut,

En nom de tota la comunitat universitària et dono la benvinguda a l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià, institució d’ensenyament superior que té com a missió la formació i el desenvolupament integral dels futurs enginyers.

Amb la voluntat d’oferir a la indústria del país els professionals que necessita i demanda i, convençuts de la necessitat de dotar de les màximes competències professionals als alumnes, posem especial èmfasi en la vessant pràctica dels estudis i en la inserció laboral, promovent així la participació activa i l’esperit emprenedor.

En aquesta societat del coneixement en què estem immersos, en procés de canvi permanent i que exigeix la contínua actualització dels coneixements i de les habilitats d’aquells que constituiran el capital humà de l’empresa, volem que l’EUSS sigui un agent de dinamització socioeconòmic, sempre d’acord amb els valors ètics i al servei de les persones.

A través d’aquestes pàgines volem que coneguis qui som i què et podem oferir.

Atentament,

Dr. Andreu Moreno i Vendrell
Director

Fortaleses

Els trets principals que ens defineixen són:
 

 • 50 % del temps fent pràctiques, més de 1.000 hores de pràctiques, laboratoris equipats amb les últimes tecnologies.
 • Aprendràs fent projectes treballant en equip.
 • Titulacions amb molt bona inserció laboral al mercat.
 • Satisfacció dels estudiants i titulades. El 93,3% tornarien a repetir els mateixos estudis en el mateix centre.
 • Desenvoluparàs les teves competències professionals amb més de 1.000 hores de pràctiques a l'empresa.
 • Ens preocupem pel teu creixement personal.
 • T'acompanyem des del primer dia fins que t'insereixis en el món laboral.
 • Podràs combinar el teu treball amb els estudis d'enginyeria.
 • Un programa de beques que ajuda a les famílies que no poden costejar la totalitat dels estudis.

Breu ressenya històrica


L’Escola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS) forma part d’una tradició educativa que es remunta a finals de segle XIX. Les Escoles Professionals Salesianes de Sarrià (EPSS) formen des de 1884 els millors professionals en arts gràfiques, sastreria, calçat i fusteria i, més recentment, en àrees com la mecànica, l’electrònica i l’electricitat, per citar-ne només alguns exemples.

Per complementar la tasca realitzada per aquesta escola de llarga experiència i tradició, el 1989 es van iniciar els passos per crear l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià. Els objectius eren clars: elevar la formació tècnica dels seus estudiants a nivell universitari i mantenir i refermar l’estil educatiu basat en la convivència, la tolerància, les relacions interpersonals i el seguiment personalitzat de cada alumne que distingeix les escoles salesianes de tot el món.

L’any 1992 es va constituir la Fundació Privada Rinaldi, fundació benèfica de tipus docent, titular de la futura EUSS amb la funció de vetllar pel correcte funcionament de l’Escola Universitària i concedir beques, ajuts i distincions a alumnes i entitats.

El mes de febrer de 1994 es va establir el Conveni de Col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona que regeix la vida acadèmica de l’Escola. Aquell mateix any es van començar a impartir classes d’Enginyeria Tècnica Industrial en l’especialitat d’Electrònica Industrial .

El 1999 es va afegir l’especialitat d’Electricitat i, més trad, al curs 2002-2003 es començà a impartir el primer curs d’Enginyeria Tècnica Industrial en l’especialitat de Mecànica amb una molt gran acceptació.

EL curs 2002-2003 l'escola es trasllada a un edifici més ampli, més del doble de capacitat i completament remodelat. Aquesta és la seu actual de l'EUSS.
 

Ja en el curs 2003-2004, veu la llum la primera edició del Màster en informàtica industrial organitzat pel departament d’enginyeria de Telecomunicació i Sistemes de la UAB i el departament d’electrònica de la nostra escola.

La primera edició del màster en Direcció d'Empreses Industrials, el primer màster universitari adaptat a l'EEES que imparteix la EUSS, comença la seva  la seva trajectoria

 

El curs 2009-2010 és el curs del gran canvi en les titulacion a l'estat espanyol amb la posta en marxa de moltes titulacions de Graus. L'EUSS trasnforme totes les seves titulacions d'EnginyeriaTècniques Industrials  en graus d'enginyeria amb les mateixes atribucions professionals i inicia a l'hora, una nova titulació. El Grau en Enginyeria en Organització Industrial, el Grau d'Enginyeria Mecànica, el Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica i el Grau d'Enginyeria Elèctrica de l'EUSS, conformen l'oferta en graus de l'escola.

 

Video corporatiu