Engineering by doing

Engineering by doing és un programa de formació d’enginyers que s’estructura des de la perspectiva del desenvolupament de les competències professionals dels nostres estudiants. És el nostre estil de fer, la nostra manera de ser.

Share

Engineering by doing: un estil de fer, una manera de ser

 • Engineering by doing és un programa de formació (o proposta formativa) d'enginyers i enginyeres que s'estructura des de la perspectiva del desenvolupament de les competències professionals dels/de les nostres estudiants.
 • Aquest programa és el resultat d'un projecte de l'EUSS basat en una consulta a l'entorn socioeconòmic (empresaris, universitaris i agents socials) prenent com a referent que estem immersos en una nova societat, amb noves professions, nous reptes i, per què no, una nova formació.
 • El projecte neix en el si del patronat de la Fundació Rinaldi després d'una profunda reflexió entorn dels estudis d'enginyeria en la societat actual, i recolzats amb entrevistes a professionals en actiu dels diferents sectors industrials i productius de Catalunya.
 • Engineering by doing neix amb l'ànim d'assolir els reptes i objectius, extrets de l'estudi amb l'entorn socioeconòmic, que busquen una formació...
  • sòlida però flexible
  • genèrica i global, facilitant l'especialització posterior
  • actualitzable i adaptable
  • contrastada amb experiències viscudes en el món laboral
  • desvetlladora de l'esperit innovador, l'emprenedoria i el pensament crític.
 • Les competències professionals que es treballen en aquest programa són:
  • SABER SER
   • CT1: Orientació a l'aprenentatge continu
   • CT2: Innovació
   • CT3: Orientació a resultats i a la millora contínua
   • CT4: Sentit ètic
  • SABER ESTAR
   • CT4: Sentit ètic
   • CT5: Treball en equip i lideratge
  • SABER FER
   • CT6: Comunicació verbal, escrita i en anglès
   • CT7: Gestió del temps i planificació
   • CT8: Resolució de problemes
 • El programa formatiu Engineering by doing s'implementa entre el tercer i quart curs mitjançant una combinació d'assignatures presencials que treballen cap a un projecte integrat i fins a 1.200 hores d'estada en empreses del sector, potenciant una formació molt més pràctica i propera al món laboral real. L'estudiant culmina el programa amb l'elaboració del Treball Final de Grau (TFG) dins de l'empresa.
 • El tutor o la tutora orienta l'estudiant al final de segon curs per encaminar-lo/la cap a la consecució dels seus objectius formatius i professionals.
 • Durant el programa un tutor o una tutora a l'empresa i un tutor o una tutora a l'EUSS garanteixen que el procés d'aprenentatge estigui coordinat entre l'empresa i l'escola per garantir l'èxit de l'estada de l'estudiant.

Consell Empresarial Assessor

L'EUSS disposa d'un Consell empresarial assessor amb l'objectiu de conèixer des d'una òptica externa l'opinió, consensuada i fonamentada, sobre els diferents àmbits de la nostra activitat educativa universitària, i cap on està evolucionant l'entorn industrial.

El Consell assessor està format per un grup d'experts de la indústria que engloba totes les disciplines dels programes formatius, i té un bon equilibri entre professionals seniors i professionals joves, entre representants PIMES i grans empreses, i a més alguns d'ells són graduats de l'EUSS.

El consell es reuneix dos cops a l'any, i fins ara ha tractat temes com: perfil de competències de les noves titulacions de grau, orientació professional, el rol de l'enginyer a la nostra societat,  i cap a un model de pràctiques en empreses en l'àrea de direcció d'empreses.
 

Beques i deduccions

Com a centre que imparteix estudis oficials, els i les estudiants de l'EUSS podeu obtenir els descomptes que per llei estan reconeguts:

 • Descomptes i gratuïtats reconeguts en el Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya:
  • Famílies nombroses de categoria general o especial
  • Grau de discapacitat igual o superior al 33%
  • Matrícula d'honor o premi extraordinari en el batxillerat
  • Víctimes d'actes terroristes

  • Víctimes de violència de gènere
 • Beques de caràcter general per a estudiants que cursin estudis postobligatoris (GRAL): aquests ajuts els concedeix el Ministeri d'Educació, Cultura i Esports i a Catalunya es tramiten en línia a través de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

 • Beques de la Fundació Rinaldi: la Fundació Privada Rinaldi destina cada any part del pressupost de l'Escola a oferir unes beques de col·laboració i d'ajuda a l'estudi que permeten obtenir descomptes en la matrícula en cas de complir-ne els requisits. També disposem de la Beca Don Bosco per a estudiants que procedeixen d'escoles salesianes. Trobareu més informació en l'apartat següent.

Beques i ajuts a l'estudi de la Fundació Rinaldi

La Fundació Rinaldi, una institució sense ànim de lucre, no rep cap subsidi ni ajuda pública de caràcter ordinari per als seus estudis universitaris reglats, d'acord amb el que es prescriu a la llei de la seva aprovació. No obstant això, conscients de la necessitat de preservar l'equitat d'oportunitats amb independència de recursos, origen i lloc de treball, destina una part dels seus ingressos a finançar diversos tipus d'ajudes econòmiques. Aquestes són compatibles amb altres beques o ajudes econòmiques públiques i privades sempre que aquestes així ho disposin en les seves bases.

 

Descripció general de les beques:

 • Beca de col·laboració: gaudiràs d'una dotació econòmica per realitzar 150 hores de tasques de col·laboració i suport en algun departament o servei de l'escola sota la supervisió d'una persona responsable.
 • Beca d'ajut a l'estudi: si tens un bon rendiment acadèmic, podràs gaudir d'un descompte directe en la matrícula del 25% del preu del crèdit.
 • Beca Don Bosco: si has estudiat en una escola salesiana, podràs optar a cursar els estudis de grau a l'EUSS a preu públic, amb el compromís de realitzar 200 hores de tasques de col·laboració i suport en algun departament o servei de l'escola.

ATENCIÓ! A causa de la crisi provocada per la COVID-19, l'edifici de l'EUSS es troba actualment tancat i no podem assegurar en quines dates podrem obrir el servei d'atenció al públic de la Gestió Acadèmica. D'acord amb el pla de desescalada del govern, hem fixat unes dates provisionals de presentació de les sol·licituds: del 15 de juny al 6 de juliol.
Aquest període pot patir modificacions en funció de l'evolució de la crisi i, és per això que hem habilitat el formulari de pre-sol·licitud que trobaràs a continuació per tal que, si estàs interessat o interessada, et registris i et puguem informar de tots els canvis que es produeixin.

 

Gràcies per la comprensió!