Engineering by doing

Engineering by doing és un programa de formació d’enginyers que s’estructura des de la perspectiva del desenvolupament de les competències professionals dels nostres estudiants. És el nostre estil de fer, la nostra manera de ser.

Share

Engineering by doing: un estil de fer, una manera de ser

 • Engineering by doing és un programa de formació (o proposta formativa) d'enginyers i enginyeres que s'estructura des de la perspectiva del desenvolupament de les competències professionals dels/de les nostres estudiants.
 • Aquest programa és el resultat d'un projecte de l'EUSS basat en una consulta a l'entorn socioeconòmic (empresaris, universitaris i agents socials) prenent com a referent que estem immersos en una nova societat, amb noves professions, nous reptes i, per què no, una nova formació.
 • El projecte neix en el si del patronat de la Fundació Rinaldi després d'una profunda reflexió entorn dels estudis d'enginyeria en la societat actual, i recolzats amb entrevistes a professionals en actiu dels diferents sectors industrials i productius de Catalunya.
 • Engineering by doing neix amb l'ànim d'assolir els reptes i objectius, extrets de l'estudi amb l'entorn socioeconòmic, que busquen una formació...
  • sòlida però flexible
  • genèrica i global, facilitant l'especialització posterior
  • actualitzable i adaptable
  • contrastada amb experiències viscudes en el món laboral
  • desvetlladora de l'esperit innovador, l'emprenedoria i el pensament crític.
 • Les competències professionals que es treballen en aquest programa són:
  • SABER SER
   • CT1: Orientació a l'aprenentatge continu
   • CT2: Innovació
   • CT3: Orientació a resultats i a la millora contínua
   • CT4: Sentit ètic
  • SABER ESTAR
   • CT4: Sentit ètic
   • CT5: Treball en equip i lideratge
  • SABER FER
   • CT6: Comunicació verbal, escrita i en anglès
   • CT7: Gestió del temps i planificació
   • CT8: Resolució de problemes
 • El programa formatiu Engineering by doing s'implementa entre el tercer i quart curs mitjançant una combinació d'assignatures presencials que treballen cap a un projecte integrat i fins a 1.200 hores d'estada en empreses del sector, potenciant una formació molt més pràctica i propera al món laboral real. L'estudiant culmina el programa amb l'elaboració del Treball Final de Grau (TFG) dins de l'empresa.
 • El tutor o la tutora orienta l'estudiant al final de segon curs per encaminar-lo/la cap a la consecució dels seus objectius formatius i professionals.
 • Durant el programa un tutor o una tutora a l'empresa i un tutor o una tutora a l'EUSS garanteixen que el procés d'aprenentatge estigui coordinat entre l'empresa i l'escola per garantir l'èxit de l'estada de l'estudiant.

Consell Empresarial Assessor

L'EUSS disposa d'un Consell empresarial assessor amb l'objectiu de conèixer des d'una òptica externa l'opinió, consensuada i fonamentada, sobre els diferents àmbits de la nostra activitat educativa universitària, i cap on està evolucionant l'entorn industrial.

El Consell assessor està format per un grup d'experts de la indústria que engloba totes les disciplines dels programes formatius, i té un bon equilibri entre professionals seniors i professionals joves, entre representants PIMES i grans empreses, i a més alguns d'ells són graduats de l'EUSS.

El consell es reuneix dos cops a l'any, i fins ara ha tractat temes com: perfil de competències de les noves titulacions de grau, orientació professional, el rol de l'enginyer a la nostra societat,  i cap a un model de pràctiques en empreses en l'àrea de direcció d'empreses.
 

Beques i ajuts

Com a centre que imparteix estudis oficials, els/les nostres estudiants poden obtenir els descomptes que per llei estan reconeguts:

 

 • Descomptes i gratuïtats reconeguts en el Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya: família nombrosa, minusvalideses superiors al 33%, víctimes d'actes terroristes o violència de gènere...
 • Beca de Caràcter General: els/les estudiants de l'EUSS poden sol·licitar les beques que concedeix el Ministeri d'Educació, Cultura i Esports i que a Catalunya es tramiten a través de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).
 • Beques de la Fundació Rinaldi: la Fundació Privada Rinaldi destina cada any part del pressupost de l'Escola a oferir unes beques de col·laboració i d'ajuda a l'estudi que permeten obtenir descomptes en la matrícula en cas de complir-ne els requisits.

Beques i ajuts a l'estudi de la Fundació Rinaldi

La Fundació Rinaldi, una institució sense ànim de lucre, no rep cap subvenció ni ajut públic de caràcter ordinari pels seus estudis universitaris reglats, d'acord amb el que prescriu la llei de la seva aprovació. No obstant això, conscients de la necessitat de preservar la igualtat d’oportunitats amb independència de recursos, origen i lloc de treball, destina una part dels seus ingressos a finançar diversos tipus d'ajut econòmic.

 

La Fundació Rinaldi destina, per als/a les estudiants que es matriculen a l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià un fons limitat per concedir ajuts econòmics i satisfer el finançament d'una part del cost dels estudis. L'estudiant que rep aquests ajuts pot renovar-los cada curs sempre que compleixi els criteris establerts. 


Els ajuts econòmics de la Fundació Rinaldi són compatibles amb d'altres beques o ajuts econòmics públics i privats sempre que aquests així ho disposin.

 

Descripció general de les beques:

 

 • Beca de col·laboració: consisteix a realitzar, sota la supervisió d’un/a responsable i segons el perfil personal de l'estudiant, diverses funcions de col·laboració en les àrees, departaments o serveis que l’Escola determini anualment. L'estudiant rep una dotació econòmica per les hores que realitza com a becari/ària.
 • Beca d'Ajut a l'estudi: aquest tipus de beca s'assigna a estudiants amb un bon expedient acadèmic. L'estudiant que rep aquesta beca es beneficia d'un descompte en la seva matrícula.

Consulteu les bases de les nostres beques al final d'aquesta pàgina.