El centre

L'Escola Universitària Salesiana de Sarrià, neix fruit de l'experiència dels salesians en el món de l'ensenyament, per oferir estudis universitaris especialitzats en el camp de l'enginyeria i, en particular, de les enginyeries industrials

Share

Salutació del president del Patronat

Amigues i amics que us acosteu a l’EUSS,

 

Rebeu una cordial benvinguda de part de les persones que componem el Patronat de la Fundació Rinaldi. Som una institució salesiana i, com Don Bosco, també nosaltres voldríem que, ja des del primer contacte amb la nostra Escola, us sentíssiu a casa i la consideréssiu com a vostra.

 

El Patronat de la Fundació Rinaldi, integrat per salesians i personalitats del món acadèmic i professional, existeix en funció de l’EUSS; i no té cap altra finalitat que contribuir al seu desenvolupament al servei d’un “ensenyament integral mitjançant la docència, la recerca, la col·laboració amb les empreses i la formació continuada que vol respondre a les necessitats i exigències de la societat actual, de conformitat a criteris d’inspiració cristiana, segons el Sistema Preventiu Salesià”, tal com diuen els nostres Estatuts.

 

En un món globalitzat i canviant com ho és el nostre, amb la urgència d’adaptar les estructures i institucions a les innovacions tecnològiques i a les exigències econòmiques, correm el risc d’ignorar les necessitats de les persones i, com ja està succeint, destruir elements i valors culturals i naturals que sustenten la dignitat i la supervivència dels éssers humans.

 

Les dimensions de l’EUSS i la seva orientació pràctica, amb el model de l’Engineering by Doing com a tret distintiu, ofereixen unes condicions molt favorables a l’atenció personalitzada i a la col·laboració, basades en el respecte i la participació, fonaments d’una “amistat social” que reconeix la dignitat de cada persona, amplia la mirada i contribueix a crear un món més habitable.

 

Ens sentim molt honrats del vostre interès per l’EUSS i desitgem que hi trobeu l’atenció que us mereixeu.

 

Ben atentament.

 

Orlando González

President del Patronat de la Fundació Rinaldi

Presentació del Director

Ignasi Florensa, director

Benvolguda / Benvolgut,

 

Em plau donar-te la benvinguda a l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià en nom de totes les persones que en formem part. Som una escola d’enginyeria amb més de 25 anys d’història que té per missió la formació integral de futurs i futures professionals de l’enginyeria.

 

Per a l’EUSS és clau que la formació en enginyeria consideri dos grans aspectes. Per una banda, el desenvolupament de competències tècniques sòlides i fonamentades, connectades amb les necessitats del teixit empresarial; i, d’altra banda, una formació de la persona en l’àmbit de les competències transversals, concretament formant professionals conscients de l’impacte social i mediambiental de la seva professió. Considerem que la formació tècnica no pot deslligar-se d’una vocació de servei a les persones i a la societat.

 

Amb aquests objectius, apostem per un ensenyament pràctic de l’enginyeria i en el qual es prioritza en l’alumnat el desenvolupament de les estratègies necessàries perquè pugui incorporar-se a un mercat laboral caracteritzat per un dinamisme que obliga a un constant aprenentatge.

 

A través d’aquestes pàgines volem que coneguis qui som, quin és el nostre estil i què et podem oferir en la teva formació en l’àmbit de l’enginyeria.

 

Ben cordialment,

 

Dr. Ignasi Florensa i Ferrando

Director

Fortaleses

 

Els trets principals que ens defineixen són:
 

  • 50 % del temps fent pràctiques, més de 1.000 hores de pràctiques en laboratoris equipats amb les últimes tecnologies.
  • Aprendràs fent projectes treballant en equip.
  • Titulacions amb molt bona inserció laboral al mercat.
  • Satisfacció dels estudiants i titulades. El 93,3% tornarien a repetir els mateixos estudis en el mateix centre.
  • Desenvoluparàs les teves competències professionals amb més de 1.000 hores de pràctiques a l'empresa.
  • Ens preocupem pel teu creixement personal.
  • T'acompanyem des del primer dia fins que t'insereixis en el món laboral.
  • Podràs combinar el teu treball amb els estudis d'enginyeria.
  • Un programa de beques que ajuda a les famílies que no poden costejar la totalitat dels estudis.

Breu ressenya històrica


L’Escola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS) forma part d’una tradició educativa que es remunta a finals de segle XIX. Les Escoles Professionals Salesianes de Sarrià (EPSS) formen des de 1884 els millors professionals en arts gràfiques, sastreria, calçat i fusteria i, més recentment, en àrees com la mecànica, l’electrònica i l’electricitat, per citar-ne només alguns exemples.

Per complementar la tasca realitzada per aquesta escola de llarga experiència i tradició, el 1989 es van iniciar els passos per crear l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià. Els objectius eren clars: elevar la formació tècnica dels seus estudiants a nivell universitari i mantenir i refermar l’estil educatiu basat en la convivència, la tolerància, les relacions interpersonals i el seguiment personalitzat de cada alumne que distingeix les escoles salesianes de tot el món.

L’any 1992 es va constituir la Fundació Privada Rinaldi, fundació benèfica de tipus docent, titular de la futura EUSS amb la funció de vetllar pel correcte funcionament de l’Escola Universitària i concedir beques, ajuts i distincions a alumnes i entitats.

El mes de febrer de 1994 es va establir el Conveni de Col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona que regeix la vida acadèmica de l’Escola. Aquell mateix any es van començar a impartir classes d’Enginyeria Tècnica Industrial en l’especialitat d’Electrònica Industrial .

El 1999 es va afegir l’especialitat d’Electricitat i, més tard, al curs 2002-2003 es començà a impartir el primer curs d’Enginyeria Tècnica Industrial en l’especialitat de Mecànica amb una molt gran acceptació.

EL curs 2002-2003 l'escola es trasllada a un edifici més ampli, més del doble de capacitat i completament remodelat. Aquesta és la seu actual de l'EUSS.
 

Ja en el curs 2003-2004, veu la llum la primera edició del Màster en informàtica industrial organitzat pel departament d’enginyeria de Telecomunicació i Sistemes de la UAB i el departament d’electrònica de la nostra escola.

La primera edició del màster en Direcció d'Empreses Industrials, el primer màster universitari adaptat a l'EEES que imparteix l'EUSS, comença la seva la seva trajectoria.

 

El curs 2009-2010 és el curs del gran canvi en les titulacion a l'estat espanyol amb la posta en marxa de moltes titulacions de Graus. L'EUSS transforma totes les seves titulacions d'Enginyeria Tècniques Industrials  en graus d'enginyeria amb les mateixes atribucions professionals i inicia a l'hora, una nova titulació. El Grau en Enginyeria en Organització Industrial, el Grau d'Enginyeria Mecànica, el Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica i el Grau d'Enginyeria Elèctrica de l'EUSS, conformen l'oferta en graus de l'escola.

 

El curs 2014-2015 el Màster Universitari en Direcció d'Empreses Industrials canvia el seu nom pel de Màster Universitari en Direcció i Organització Industrial.

 

Durant el curs 2016-2017 l'Escola Universitària Salesiana de Sarrià va completar el procés d'acreditació de les titulacions de grau, i en curs 2022-2023 obtingué l'acreditació institucional.

 

El nou grau d'Enginyeria en Energies Renovables i Eficiència Energètica es comença a implantar el curs 2019-2020 substituint el Grau d'Enginyeria Elèctrica, i en el curs 2020-2021 s'inicia el grau d'Enginyeria d'Automoció.

 

 

Video corporatiu