La Fundació Rinaldi

La Fundació Rinaldi és una entitat jurídica sense ànim de lucre que té com a finalitat l'ensenyament i la formació de la joventut universitària, mitjançant la creació de l'Escola Universitària Salesiana de Sarrià.

Share

Xarxes socials

El Patronat Rector

L'òrgan de Govern i Administració de la Fundació és el Patronat Rector, que podrà delegar l'exercici de les facultats que determini en una Comissió Executiva.


Les funcions del Patronat Rector són:

 1. Vetllar per la línia educativa i la identitat de l'Escola.
 2. Aprovar el programa general d'actuació de l'Escola, amb la programació, costos i fonts de finançament de les activitats, a proposta del director.
 3. Aprovar les normes de Règim Intern de l'Escola.
 4. Aprovar els pressupostos de la Fundació, incloent els de totes les seves seccions i activitats.
 5. Conèixer i informar els plans d'activitats de l'Escola.
 6. Aprovar els criteris de contractació del personal de l'Escola.
 7. Nomenar el director de l'Escola.
 8. Designar les persones que han de formar part dels òrgans de govern de l'Escola i les seccions depenents de la Fundació.
 9. Aprovar els contractes i acomiadaments del personal de l'Escola, a proposta del director.


Integren el Patronat Rector persones significatives del teixit industrial i empresarial català, persones amb una llarga vinculació al món universitari i representants institucionals dels Salesians de Catalunya.
 

Composició del patronat

Membres del patronat

La composició actual del Patronat de la Fundació Rinaldi és el següent:

 

 • President:
  • Sr. Orlando González González, sdb.
 • Vicepresident:
  • Dr. Jordi Latorre Castillo, sdb, prevere i professor de Sagrada Escritura a l'Institut Superior de Ciències Religioses Don Bosco  i a la Facultat de Teologia de Catalunya.
 • Secretari:
  • P. Xavier Brines Socies, sdb, Titular de Salesians de Sarrià.
 • Vocals:
  • Sra. Mireia Cammany i Dorr, Adjunta Direcció General EPI Industries Family of Companies, SL.
  • Dra. Núria Castell i Ariño, Professora titular de la Universitat Politècnica de Catalunya.
  • Sr. Josep González i Sala, President de PIMEC.
  • Dr. Joaquín Menacho Solà-Morales, Professor Institut Químic de Sarrià
  • P. Fernando Miranda Ustero, sdb, Vicari i Delegat de formació de la Inspectoria Salesiana Maria Auxiliadora.
  • Sr. Jesús Montoliu Fayas, CEO SOLVE ADVISORS GROUP

Felip Rinaldi

La Fundació deu el seu nom a Felip Rinaldi. Rinaldi nasqué l'any 1856, es féu salesià el 1880 i el 1889 va ser designat Director dels Tallers Salesians de Sarrià. L’any 1922 va ser elegit Rector Major de la Congregació Salesiana i tercer successor de D. Bosco.

Morí el 1931 i fou declarat beat per Joan Pau II l'any 1990. Les beques i els premis que atorga la Fundació porten el seu nom.

 

Beques i ajuts a l'estudi de la Fundació Rinaldi

 

La Fundació Rinaldi, una institució sense ànim de lucre, no rep cap subsidi ni ajuda pública de caràcter ordinari per als seus estudis universitaris reglats, d'acord amb el que es prescriu a la llei de la seva aprovació.

 

No obstant això, conscients de la necessitat de preservar l'equitat d'oportunitats amb independència de recursos, origen i lloc de treball, destina una part dels seus ingressos a finançar diversos tipus d'ajudes econòmiques.

 

Aquestes són compatibles amb altres beques o ajudes econòmiques públiques i privades sempre que aquestes així ho disposin en les seves bases.

 

Descripció general de les beques:

 • Beca de Col·laboració: gaudiràs d'una dotació econòmica per realitzar 150 hores de tasques de col·laboració al llarg del curs en algun departament o servei de l'escola sota la supervisió d'una persona responsable.

 • Beca d'Ajut a l'estudi: si tens un bon rendiment acadèmic, podràs gaudir d'un descompte directe del 25% de l'import net de la matrícula excloent les taxes administratives.

 • Beca Don Bosco: si has estudiat en una escola salesiana, podràs optar a cursar els estudis de grau a preu públic, amb el compromís de realitzar 200 hores de tasques de col·laboració al llarg del curs en algun departament o servei de l'escola.

 • Beca Domènec Savio (NOVA!): si tens experiència en activitats de servei a la societat, podràs optar a aquesta beca que és el resultat de fusionar una beca d’Ajut a l’estudi i una beca de Col·laboració per realitzar 150 hores de tasques dins de l’Equip d’Animació Pastoral.

Més informació, a continuació.

 

 

 

 

 

 

Convocatòria

Qui pot sol·licitar?

Modalitats disponibles

Dates

Primera convocatòria ordinària

juny-juliol

Estudiants EUSS

 

Estudiants de nou accés

 

Trasllats d'expedient

Ajut a l'estudi

 

Col·laboració

 

Don Bosco

 

Domènec Savio

Del 10/05 al 15/06/2021 amb CITA PRÈVIA.

Segona convocatòria ordinària

octubre:

Estudiants de nou accés

 

Trasllats d'expedient

Col·laboració

Del 4/10 a l'11/10/2021 amb CITA PRÈVIA.