La Fundació Rinaldi

La Fundació Rinaldi és una entitat jurídica sense ànim de lucre que té com a finalitat l'ensenyament i la formació de la joventut universitària, mitjançant la creació de l'Escola Universitària Salesiana de Sarrià.

Share

El Patronat Rector

L'òrgan de Govern i Administració de la Fundació és el Patronat Rector, que podrà delegar l'exercici de les facultats que determini en una Comissió Executiva.


Les funcions del Patronat Rector són:

 1. Vetllar per la línia educativa i la identitat de l'Escola.
 2. Aprovar el programa general d'actuació de l'Escola, amb la programació, costos i fonts de finançament de les activitats, a proposta del director.
 3. Aprovar les normes de Règim Intern de l'Escola.
 4. Aprovar els pressupostos de la Fundació, incloent els de totes les seves seccions i activitats.
 5. Conèixer i informar els plans d'activitats de l'Escola.
 6. Aprovar els criteris de contractació del personal de l'Escola.
 7. Nomenar el director de l'Escola.
 8. Designar les persones que han de formar part dels òrgans de govern de l'Escola i les seccions depenents de la Fundació.
 9. Aprovar els contractes i acomiadaments del personal de l'Escola, a proposta del director.


Integren el Patronat Rector persones significatives del teixit industrial i empresarial català, persones amb una llarga vinculació al món universitari i representants institucionals dels Salesians de Catalunya.
 

Composició del patronat

Membres del patronat

La composició actual del Patronat de la Fundació Rinaldi és el següent:

 

 • President:
  • Sr. Orlando González González, sdb.
 • Vicepresident:
  • Dr. Jordi Latorre Castillo, sdb, prevere i professor de Sagrada Escritura a l'Institut Superior de Ciències Religioses Don Bosco  i a la Facultat de Teologia de Catalunya.
 • Secretari:
  • P. José Abascal Vicente, sdb, Titular i Director de Salesians de Sarrià.
 • Vocals:
  • Sra. Mireia Cammany i Dorr, Adjunta Direcció General EPI Industries Family of Companies, SL.
  • Dra. Núria Castell i Ariño, Professora titular de la Universitat Politècnica de Catalunya.
  • P. Fernando Miranda Ustero, sdb, vicari i delegat de formació de la Inspectoria Salesiana Maria Auxiliadora.
  • Dr. Albert Florensa i Giménez, professor de la Càtedra d'Ética de la Universitat Ramon Llull.
  • Sr. Josep González i Sala, President de PIMEC.
  • Dr. Joan Majó i Cruzate, Exministre d'Indústria i Energia.

Felip Rinaldi

La Fundació deu el seu nom a Felip Rinaldi. Rinaldi nasqué l'any 1856, es féu salesià el 1880 i el 1889 va ser designat Director dels Tallers Salesians de Sarrià. L’any 1922 va ser elegit Rector Major de la Congregació Salesiana i tercer successor de D. Bosco.

Morí el 1931 i fou declarat beat per Joan Pau II l'any 1990. Les beques i els premis que atorga la Fundació porten el seu nom.

 

Beques i ajuts a l'estudi de la Fundació Rinaldi

La Fundació Rinaldi, una institució sense ànim de lucre, no rep cap subsidi ni ajuda pública de caràcter ordinari per als seus estudis universitaris reglats, d'acord amb el que es prescriu a la llei de la seva aprovació. No obstant això, conscients de la necessitat de preservar l'equitat d'oportunitats amb independència de recursos, origen i lloc de treball, destina una part dels seus ingressos a finançar diversos tipus d'ajudes econòmiques.

La Fundació Rinaldi destina, per als i a les estudiants que us matriculeu a l'Escola Universitària Salesiana de Sarrià, un fons reduït per concedir ajuts econòmics i fer front al finançament d'una part del cost dels vostres estudis. Els i les estudiants que rebeu aquests ajuts podeu renovar-los cada curs sempre que compliu els criteris establerts.

Les ajudes econòmiques de la Fundació Rinaldi són compatibles amb altres beques o ajudes econòmiques públiques i privades sempre que aquestes així ho disposin en les seves bases.

 

Descripció general de les beques:

 • Beca de col·laboració: consisteix a realitzar, sota la supervisió d'un o una responsable i segons el perfil personal de cada estudiant, diverses funcions de col·laboració en les àrees, departaments o serveis que l'Escola determini anualment. Rebràs una dotació econòmica per les hores que realitzis com a becari o becària.
 • Beca d'ajut a l'estudi: aquest tipus de beca s'assigna als i a les estudiants amb un bon expedient acadèmic. Si reps aquesta beca et beneficiaràs d'un descompte en la matrícula.
 • Beca Don Bosco: destinada a estudiants que han cursat el batxillerat o el CFGS en un centre salesià. Consisteix en un ajut econòmic amb el compromís de realitzar 200 hores de tasques de col·laboració en el departament o servei que l’EUSS determini.

Consulta les bases de les nostres beques al final d'aquesta pàgina.