La Fundació Rinaldi

La Fundació Rinaldi és una entitat jurídica sense ànim de lucre que té com a finalitat l'ensenyament i la formació de la joventut universitària, mitjançant la creació de l'Escola Universitària Salesiana de Sarrià.

Share

Fundació Rinaldi

La Fundació Rinaldi és una entitat jurídica sense ànim de lucre que té com a finalitat "l'ensenyament i la formació de la joventut universitària, mitjançant la creació de l'Escola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS), on s'imparteixen els estudis d'enginyeria en la branca industrial, continuant l'obra de formació tècnica-professional que ha constituït històricament un senyal d'identitat de la Congregació Salesiana, l'esperit de la qual es vol mantenir."

La Fundació Privada Rinaldi es va constituir l'any 1992. Està inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya des del 16 de juny de 1992 i és membre de la Coordinadora Catalana de Fundacions. Atès que la Fundació no té finalitats lucratives, dedicarà els beneficis que eventualment pugui aconseguir al desenvolupament de les activitats que li són pròpies, i que seran en tot moment de caràcter benèfic i docent.

 

La Fundació Rinaldi està dotada de dos instruments per facilitar l'accés als estudis i per promoure l'excel·lència: les Beques Fundació Rinaldi i el Premi Felip Rinaldi.


En conclusió, la Fundació Rinaldi dona suport i aprova el pla estratègic de l'Escola i concedeix beques, ajuts i distincions a alumnes, persones i entitats. D'altra banda, convoca beques per als actuals i futurs estudiants de l'EUSS i estudia projectes de creació de noves propostes formatives.

El Patronat Rector

L'òrgan de govern i administració de la Fundació és el Patronat Rector, que podrà delegar l'exercici de les facultats que determini en una Comissió Executiva.


Les funcions del Patronat Rector són:

 

 1. Vetllar per la línia educativa i la identitat de l'Escola.

 2. Aprovar el programa general d'actuació de l'Escola, amb la programació, costos i fonts de finançament de les activitats, a proposta del director.

 3. Aprovar les normes de Règim Intern de l'Escola.

 4. Aprovar els pressupostos de la Fundació, incloent-hi els de totes les seves seccions i activitats.

 5. Conèixer i informar els plans d'activitats de l'Escola.

 6. Aprovar els criteris de contractació del personal de l'Escola.

 7. Nomenar el director de l'Escola.

 8. Designar les persones que han de formar part dels òrgans de govern de l'Escola i les seccions dependents de la Fundació.

 9. Aprovar els contractes i acomiadaments del personal de l'Escola, a proposta del director.


Integren el Patronat Rector persones significatives del teixit industrial i empresarial català, persones amb una llarga vinculació al món universitari i representants institucionals dels Salesians de Catalunya.

Composició del patronat

La composició actual del Patronat de la Fundació Rinaldi és el següent:

 

 • President:
  • Sr. Orlando González González, sdb.
 • Vicepresident:
  • Dr. Jordi Latorre Castillo, sdb, prevere i professor de Sagrada Escritura a l'Institut Superior de Ciències Religioses Don Bosco  i a la Facultat de Teologia de Catalunya.
 • Secretari:
  • P. Xavier Brines Socies, sdb, Titular de Salesians de Sarrià.
 • Vocals:
  • Sra. Mireia Cammany i Dorr, Adjunta Direcció General EPI Industries Family of Companies, SL.
  • Dra. Núria Castell i Ariño, Professora titular de la Universitat Politècnica de Catalunya.
  • Dr. Ricard Jiménez Buendía, Industrial Scientific Director at Eurecat.
  • Dr. Joaquín Menacho Solà-Morales, Professor Institut Químic de Sarrià
  • P. Fernando Miranda Ustero, sdb, Vicari i Delegat de formació de la Inspectoria Salesiana Maria Auxiliadora.
  • Sr. Jesús Montoliu Fayas, CEO SOLVE ADVISORS GROUP

Felip Rinaldi

La Fundació deu el seu nom a Felip Rinaldi. Rinaldi nasqué l'any 1856, es féu salesià el 1880 i el 1889 va ser designat Director dels Tallers Salesians de Sarrià. L’any 1922 va ser elegit Rector Major de la Congregació Salesiana i tercer successor de D. Bosco.

Morí el 1931 i fou declarat beat per Joan Pau II l'any 1990. Les beques i els premis que atorga la Fundació porten el seu nom.

 

Beques i ajuts a l'estudi de la Fundació Rinaldi

 

La Fundació Rinaldi, una institució sense ànim de lucre, no rep cap subsidi ni ajuda pública de caràcter ordinari per als seus estudis universitaris reglats, d'acord amb el que es prescriu a la llei de la seva aprovació.

 

No obstant això, conscients de la necessitat de preservar l'equitat d'oportunitats amb independència de recursos, origen i lloc de treball, destina una part dels seus ingressos a finançar diversos tipus d'ajudes econòmiques.

 

Aquestes són compatibles amb altres beques o ajudes econòmiques públiques i privades sempre que aquestes així ho disposin en les seves bases.

 

Descripció general de les beques:

 • Beca de Col·laboració: gaudiràs d'una dotació econòmica per realitzar 150 hores de tasques de col·laboració al llarg del curs en algun departament o servei de l'escola sota la supervisió d'una persona responsable.

 • Beca d'Ajut a l'estudi: si tens un bon rendiment acadèmic, podràs gaudir d'un descompte directe del 25% de l'import net de la matrícula excloent les taxes administratives.

 • Beca Don Bosco: si has estudiat en una escola salesiana, podràs optar a cursar els estudis de grau a preu públic, amb el compromís de realitzar 200 hores de tasques de col·laboració al llarg del curs en algun departament o servei de l'escola.

 • Beques d'Ajut a l'estudi per situacions d'emergència: aquesta beca està destinada a l'estudiantat que es troba en situació de greu dificultat econòmica, social o familiar, i no hagi pogut gaudir d'altres ajuts per causes justificades.

Més informació, a continuació.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convocatòria

Qui pot sol·licitar?

Modalitats disponibles

Dates

Primera convocatòria ordinària

maig-juny

Estudiants EUSS

 

Estudiants de nou accés

 

Trasllats d'expedient

Ajut a l'estudi

 

Col·laboració

 

Don Bosco

Del 2/05 al 6/06/2024 amb CITA PRÈVIA.

Segona convocatòria ordinària

octubre:

Estudiants de nou accés

 

Trasllats d'expedient

Col·laboració

Del 30/09 al 10/10/2024 amb CITA PRÈVIA.