Identitat institucional

L'EUSS és una escola d'enginyeria amb una identitat pròpia surgida de la iniciativa de crear un centre d'educació superior amb l'estil educatiu Salesià.

Share

Xarxes socials

Missió i visió

Missió


L'Escola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS) impulsada i tutelada per la Fundació Rinaldi, és un centre docent d'ensenyament superior que ofereix estudis d'enginyeria, preferentment en la branca industrial.

Mitjançant la docència, la recerca i la formació continuada, l'EUSS promou el desenvolupament integral dels joves i l'enriquiment del teixit industrial i cultural del nostre país, col·laborant així en la construcció d'un món més just i solidari.

Professors, estudiants i personal d'administració i serveis conformen una comunitat acadèmica que adopta l'estil de convivència i de relacions interpersonals propi del carisma salesià.  

 

Visió


L’Escola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS) es proposa d’assolir un ampli reconeixement acadèmic i social en l’àmbit català de les enginyeries de la branca industrial, mitjançant la transmissió dels coneixements i l’ajut al desenvolupament de les competències i les habilitats inherents a les diverses especialitats.

 

Valors

En l'entorn de la identitat

 

 1. Assumim, com a valors fonamentals a la nostra Escola, la llibertat, la justícia, la solidaritat, la tolerància, la pau i la sostenibilitat.
 2. Fem nostres el sistema educatiu de Don Bosco, basat en el trinomi Estimació, Pensament i Transcendència, i la xarxa de relacions personals de qualitat que genera un ambient de proximitat que afavoreix el creixement integral dels i de les joves.
 3. Acompanyem el procés formatiu dels i de les estudiants amb disponibilitat constant, diàleg i presència activa.
 4. Promovem el diàleg entre tecnologia i humanisme, i cultura i fe en la dinàmica universitària.

 

En l'entorn del sistema d’ensenyament-aprenentatge

 

 1. Fem atenció personalitzada a l’estudiant.
 2. Fomentem l’esperit d’iniciativa i de recerca.
 3. Donem especial èmfasi al vessant més pràctic dels ensenyaments.
 4. Estem a la recerca constant de les metodologies docents més adequades als nostres ensenyaments.
 5. Tenim especial cura de la qualitat i adequació de les nostres instal·lacions i equipaments tècnics.
 6. Impulsem l’aplicació de les tecnologies de la informació i de la comunicació en els camps educatiu i tecnològic.

 

En l'entorn universitari

 

 1. Integrem docència i recerca en el desenvolupament curricular d’estudiants i professorat.
 2. Oferim a la societat els resultats del nostre treball, estudi i recerca.
 3. Col·laborem amb les empreses, els agents socials i altres centres universitaris.
 4. Avaluem i actualitzem sistemàticament el nostre projecte universitari.
 5. Potenciem la formació continuada de tots els membres de la comunitat acadèmica i impulsem plans adreçats a la societat i a l’empresa.

 

En l'entorn de les persones destinatàries

 

 1. Optem per un estil proper, participatiu, transparent i de qualitat en la gestió i en els serveis de l’Escola.
 2. Posem atenció als valors propis i emergents del món dels i de les joves.
 3. Plantegem l’estudi com a treball responsable de preparació per a l’exercici professional.
 4. Estimulem la participació activa, responsable i compromesa de l'estudiant en diferents activitats i formes associatives, dins i fora de l’Escola.
 5. Afavorim la inserció laboral i la mobilitat internacional dels i de les estudiants i fomentem l’esperit emprenedor.
 6. Adaptem la nostra oferta formativa a les persones que estan en el món del treball. 

Projecte Institucional

L'EUSS com a institució d'Educació Superior ha elaborat el seu Projecte Institucional, document que especifica com es contextualitza la manera de fer dels salesians en la realitat socio-econòmica del nostre entorn dins de l'Espai Universitari Català. El Projecte Institucional orienta íntegrament la institució i té com parts fonamentals missió, visió, valors, àmbits acadèmics i científics prioritaris, model educatiu, responsabilitat social, política de qualitat i sistema de qualitat,

 

El desenvolupament i l'aplicació concreta del Projecte Institucional es realitza mitjançant els següents instruments i procediments que asseguren l'orientació, direcció, gestió i funcionament d'acord amb la identitat institucional: Pla Estratègic, Pla Operatiu, Estructura Organitzativa i Corpus Normatiu.

Documents marc

L'EUSS forma part de les Institucions Salesianes d'Educació Superior (IUS) i ha desenvolupat el seu Projecte Institucional a partir del següents pilars o documents marc: