Organització

L'Escola Universitària Salesiana de Sarrià està dirigida pel Patronat de la Fundació Rinaldi que marca les línies estratègiques de l'escola.

Share

Organització de l'EUSS

L'EUSS està dirigida pel Patronat de la Fundació Rinaldi que marca les línies estratègiques de l'escola.

Des d'un punt de vista més operatiu, l'escola està dirigida pel Director amb el seu equip directiu, format pels coordinadors d'àrea (acadèmica, Universitat empresa, Relacions internacionals, Pastoral i Tecnologies d'Informació i comunicació), l'administrador, el secretari acadèmic i un representant del Patronat de la Fundació.

El Consell Mixt està format per representants de la Universitat Autònoma de Barcelona, de l'EUSS, del patronat de la fundació i representants dels estudiants.

L'àrea acadèmica es divideix, a més, en els departaments d'Electricitat, Electrònica, Mecànica, Organització i Formació Bàsica.

Cada àrea pot tenir associat un o diversos serveis (publicacions, gestió acadèmica, borsa de treball, etc.)

Existeixen a més diversos òrgans col·legiats (claustre, etc.) I diferents comissions de treball (de Comissió interna de qualitat, Comissió d'alumnes, Comissió acadèmica...). Algunes comissions, tenen persones externes com a membres de la mateixa, perquè la societat civil pugui proporcionar les seves opinions sobre les titulacions que ofereix l'escola.

Àrees, departaments i serveis

Àrees i departaments

Àrea Universitat-Empresa Salvador Bernadàs Tel
Servei d'orientació i inserció professional Silvia Nacenta Esquirol Dr. Xavier Gallardo Rodríguez
Silvia Nacenta Esquirol
Servei d'Alumni Joan Yebras Cañellas Joan Yebras Cañellas
Àrea acadèmica José Víctor Gallardo Espinal
Departament de formació bàsica Dr. Víctor Martínez Junza Dr. Miquel Àngel Amer Boixareu
Dr. Arash Arjomandi Rad
Francisco Balleste Estrada
Salvador Bernadàs Tel
Dr. Àngel Borrell Sanz
Francisco Javier Brines Socies
Núria Comas Farnés
Dra. Maria Montserrat Cortina Puig
Dr. Jordi Cruz Sanchez
Joan Carles Fernández Llibre
Dra. Iria Fraga Rivas
Santiago Fuentes Torres
César Latorre Castillo
Dr. Miquel Llabrés Florit
Dr. Carlos Luque Corredera
Dr. Víctor Martínez Junza
Jorge Carlos Pellitero Rodríguez
Dr. Antonio Pérez Navarro
Dr. José María Ruiz Torrejón
Dra. Clara Sandino --
Dr. Ignacio Santín López
Jesús Sols Lucia
Joan Yebras Cañellas
Departament d'organització industrial Dra. María del Rocío Bonilla Quijada Dr. Roberto Arjones Rodríguez
Dr. Jorge Bachs Ferrer
Juan Batlló Ferrer
Dra. María del Rocío Bonilla Quijada
Dra. Carme Casablancas Segura
Dr. August Corrons Giménez
Dra. Cristina Mihaela Enache Zegheru
Antonio Fernández Carracedo
Joan Carles Fernández Llibre
Dr. Xavier Gallardo Rodríguez
Dr. Alfonso Antonio Hernández Vivanco
César Latorre Castillo
José Luis Massón Guerra
Joan Ramon Molero Yll
Dr. Andreu Moreno Vendrell
Dr. Manel Rajadell Carreras
Dr. Jesús Rico Flor
Rodolfo Sánchez Briz
Dr. Llorenç Servera Serapio
Dr. Alejandro Sevy Elias
Departament de projectes Dr. José María Ruiz Torrejón Dr. José María Ruiz Torrejón
Departament d'electrònica Dr. Miquel Àngel Amer Boixareu Dr. Miquel Àngel Amer Boixareu
Salvador Bernadàs Tel
Dr. Àngel Borrell Sanz
Javier Cruz Clavijo
Agustí Fontquerni Gorchs
Dr. Andreu Moreno Vendrell
Dr. Carlos Ortega García
Jorge Carlos Pellitero Rodríguez
Dr. Carlos Rubio García
Dr. Llorenç Servera Serapio
Departament d'electricitat José Víctor Gallardo Espinal Juan Ariza Jiménez
Dr. Francesc Arrando Comas
Dr. Àngel Borrell Sanz
Jose Javier Cuadra Planter
José Víctor Gallardo Espinal
Dr. Carlos Ortega García
Dr. Ignacio Santín López
Departament de mecànica Ignasi Florensa Ferrando Dr. Francesc Arrando Comas
Dra. Elena Bartolomé Porcar
Dr. Ulises Diego Ayala
Raul Fernández Roman
Ignasi Florensa Ferrando
Ricardo Gámez Rodríguez
Alejandro García Alférez
Dr. Pablo Alberto Genovese --
Eduardo Gómez Martínez
Dra. Marta Mata Burgarolas
Dra. Elena Pallarés López
Dr. José María Ruiz Torrejón
Dr. Pablo Sevilla Sánchez
Joan Yebras Cañellas
Servei de biblioteca Montserrat Déu Prats Marta del Río Fontanals
Montserrat Déu Prats
Servei de Gestió acadèmica Sara Redondo Cortés Dra. Marta Mata Burgarolas
Sara Redondo Cortés
Yolanda Riera Gironza
Administració Manuela Alcaraz Esquinas
Servei de comptabilitat Maria Jesús Monleón Moreno Maria Jesús Monleón Moreno
Servei de publicacions Jordi Almirall Lasheras Jordi Almirall Lasheras
Lluís Jiménez Villarroya
Servei de recepció Manuela Alcaraz Esquinas María Jesús Garralaga Blesa
Lluís Jiménez Villarroya
David Poyatos Jiménez
Ester Titos Sánchez
Administració Manuela Alcaraz Esquinas Manuela Alcaraz Esquinas
Servei intern de manteniment Lluís Jiménez Villarroya Lluís Jiménez Villarroya
Servei de centraleta
Direcció Dr. Andreu Moreno Vendrell
Departament de recerca Dra. Elena Bartolomé Porcar Dr. Francesc Arrando Comas
Dra. Elena Bartolomé Porcar
Dr. Andreu Moreno Vendrell
Servei intern de promoció i comunicació Joan Ramon Molero Yll Joan Ramon Molero Yll
Dr. Andreu Moreno Vendrell
Servei de relacions internacionals Dra. Maria Montserrat Cortina Puig Dra. Maria Montserrat Cortina Puig
Departament de transferència de tecnologia Dr. Andreu Moreno Vendrell Dr. Andreu Moreno Vendrell
Servei intern de prevenció Dr. Miquel Àngel Amer Boixareu Dr. Miquel Àngel Amer Boixareu
Dr. Andreu Moreno Vendrell
Servei intern de qualitat Olga Vendrell Balcells Maria Jesús Monleón Moreno
Dr. Andreu Moreno Vendrell
David Poyatos Jiménez
Olga Vendrell Balcells
Àrea de tecnologies d'informació i comunicació César Latorre Castillo
Development & academic management support Olga Vendrell Balcells Olga Vendrell Balcells
Middleware, Desktop & Communications César Latorre Castillo César Latorre Castillo
Networking & Servers Joan Carles Fernández Llibre Joan Carles Fernández Llibre
Àrea Ètico-Social i Pastoral
Servei intern de pastoral Francisco Javier Brines Socies Francisco Javier Brines Socies