Share

Xarxes socials

Pla d'acció tutorial i d'orientació (PATiO)

 • El Pla d'Acció Tutorial i d'Orientació és el projecte on es defineixen les accions que es duran a terme per facilitar un seguiment i orientació a l'estudiant.
 • Formen part del PATiO
  • La tutoria d'inici (1r i 2n curs)
  • La tutoria d'especialitat (3r i 4t curs)
  • La tutoria de Pràctiques Professionals (4t curs)
  • La tutoria del Treball Fi de Grau (4t curs)
 • L'EUSS entén com tutoria "un procés de caràcter formatiu, orientador i integral desenvolupat per docents amb la finalitat d'orientar l'estudiant en el seu procés formatiu". Aquesta es basa en l'acompanyament dels i de les estudiants per part d'un tutor o tutora des del moment que entren a la universitat fins que estan en condicions d'incorporar-se al món professional, especialment en aquells moments en què han de prendre decisions.
 • Els objectius del Pla d'Acció Tutorial i d'Orientació són:
  • Facilitar la integració dels i de les estudiants a la universitat, implicant i motivant als tutors i tutores com a protagonistes i responsables de la seva formació.
  • Ajudar l'estudiant a planificar el treball i rendibilitzar l'esforç personal necessari per optimitzar el rendiment i l'èxit acadèmic.
  • Servir de guia per a la detecció i resolució de problemes relacionats amb l'aprenentatge.
  • Orientar els i les estudiants en la programació i projecció del seu itinerari acadèmic.
  • Reduir l'abandonament dels estudis.
  • Facilitar la maduració del projecte personal i professional de l'estudiant.