Sr.Joan Yebras Cañellas

Departament de mecànica - Àrea acadèmica

Email: jyebras@euss.cat

Despatx: Desp. professors (DT16)

Telèfon: +34 935039153

Adreça EUSS: Escola Universitària Salesiana de Sarrià
Pg. Sant Joan Bosco, 74 - 08017 Barcelona
Telf: +34 932 805 244 - Fax: +34 932 806 642

Currículum acadèmic

Llicenciat/da en Comunicació audiovisual
(2006, Universitat Oberta de Catalunya)
Enginyer/a Tècnic/a en Telecomunicació, especialitat Imatge i So
(1994, Universitat Politècnica de Catalunya)

Acreditacions

Professor col·laborador
(21/04/2009, Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)

Càrrecs

Cap del Servei d'Alumni
Responsable Lab. de CAD

Docència - assignatures

Ampliació d'expressió gràfica
Empresa
Expressió Gràfica
Expressió gràfica
Organització d'Empreses
Organització d'empreses

Xarxes professionals

LinkedIn
Twitter