Sr.Joan Yebras Cañellas

Mechanics Department - Academic Area

Email: jyebras@euss.cat

Office: Desp. professors (DT16)

Phone: +34 935039153

EUSS Address: Escola Universitària Salesiana de Sarrià
Pg. Sant Joan Bosco, 74 - 08017 Barcelona
Telf: +34 932 805 244 - Fax: +34 932 806 642

Academic CV

Llicenciat/da en Comunicació audiovisual
(2006, Universitat Oberta de Catalunya)
Enginyer/a Tècnic/a en Telecomunicació, especialitat Imatge i So
(1994, Universitat Politècnica de Catalunya)

Positions

Cap del Servei d'Alumni
Responsable Lab. de CAD

Subjects

Advanced Technical Drawing
Business
Introduction to Business Management
Graphical Expression
Engineering Design Graphics
Business Organisation

Social networks

LinkedIn
Twitter