Dr.August-Francesc Corrons Giménez

Departament d'organització industrial - Àrea acadèmica

Email: acorrons@euss.cat

Despatx:

Telèfon:

Adreça EUSS: Escola Universitària Salesiana de Sarrià
Pg. Sant Joan Bosco, 74 - 08017 Barcelona
Telf: +34 932 805 244 - Fax: +34 932 806 642

Currículum acadèmic

Doctor/a en Desenvolupament Local i Cooperació Internacional
(2018, Universitat de València-Estudi General)
Màster Oficial en Cooperació al Desenvolupament, especialitat Cooperació i Polítiques de Desenvolupament
(2015, Universitat Jaume I de Castelló)
Enginyer/a de Camins, Canals i Ports
(1997, Universitat Politècnica de Catalunya)

Acreditacions

Professor lector
(05/11/2020, Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)