Dr.August-Francesc Corrons Giménez

Industrial Organization Department - Academic Area

Email: acorrons@euss.cat

Office:

Phone:

EUSS Address: Escola Universitària Salesiana de Sarrià
Pg. Sant Joan Bosco, 74 - 08017 Barcelona
Telf: +34 932 805 244 - Fax: +34 932 806 642

Academic CV

Doctor/a en Desenvolupament Local i Cooperació Internacional
(2018, Universitat de València-Estudi General)
Màster Oficial en Cooperació al Desenvolupament, especialitat Cooperació i Polítiques de Desenvolupament
(2015, Universitat Jaume I de Castelló)
Enginyer/a de Camins, Canals i Ports
(1997, Universitat Politècnica de Catalunya)