Dr.Carlos Ortega García

Departament d'electrònica - Àrea acadèmica

Email: cortega@euss.cat

Despatx: Desp. professors (DT11)

Telèfon: +34 935039148

Adreça EUSS: Escola Universitària Salesiana de Sarrià
Pg. Sant Joan Bosco, 74 - 08017 Barcelona
Telf: +34 932 805 244 - Fax: +34 932 806 642

Currículum acadèmic

Doctor/a en Enginyeria Electrònica, especialitat Enginyeria electrònica
(2008, Universitat Politècnica de Catalunya)
Enginyer/a en Electrònica
(2003, Universitat Politècnica de Catalunya)
Enginyer/a Tècnic/a Industrial, especialitat Electrònica Industrial
(1998, Universitat Autònoma de Barcelona)

Acreditacions

Recerca
(03/10/2013, Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)
Professor lector
(16/06/2010, Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)
Professor col·laborador
(21/04/2009, Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)

Càrrecs

Cap del Departament de projectes

Xarxes professionals

ResearchGate
LinkedIn