Dr.Carlos Ortega García

Electronics Department - Academic Area

Email: cortega@euss.cat

Office: Desp. professors (DT11)

Phone: +34 935039148

EUSS Address: Escola Universitària Salesiana de Sarrià
Pg. Sant Joan Bosco, 74 - 08017 Barcelona
Telf: +34 932 805 244 - Fax: +34 932 806 642

Academic CV

Doctor/a en Enginyeria Electrònica, especialitat Enginyeria electrònica
(2008, Universitat Politècnica de Catalunya)
Enginyer/a en Electrònica
(2003, Universitat Politècnica de Catalunya)
Enginyer/a Tècnic/a Industrial, especialitat Electrònica Industrial
(1998, Universitat Autònoma de Barcelona)

Acreditations

Research (Tenured assistant professor)
(03/10/2013, Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)
Report for Tenure-track lecturer
(16/06/2010, Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)
Report for Collaborating lecturer
(21/04/2009, Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)

Positions

Cap del Departament de projectes

Social networks

ResearchGate
LinkedIn

Subjects

Electric Motors and Power Electronics
Electrical and Electronic Technology
Industrial Electronic Applications
Power Electronics