Dr.Miquel Àngel Amer Boixareu

Departament d'electrònica - Àrea acadèmica

Email: maamer@euss.cat

Despatx: Desp. professors (DE21)

Telèfon: +34 935039142

Adreça EUSS: Escola Universitària Salesiana de Sarrià
Pg. Sant Joan Bosco, 74 - 08017 Barcelona
Telf: +34 932 805 244 - Fax: +34 932 806 642

Currículum acadèmic

Doctor/a Enginyer Industrial, especialitat Química
(1995, Universitat Ramon Llull)
Llicenciat/da en Químiques
(1993, Universitat Ramon Llull)

Acreditacions

Professor lector
(13/07/2016, Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)

Càrrecs

Cap del Departament d'electrònica
Cap del Servei intern de prevenció

Xarxes professionals

Orcid
LinkedIn

Biografia

Miquel Àngel Amer és Doctor Enginyer Industrial per la Universitat Ramon Llull i Màster en Producció Automatitzada i Robòtica per la UPC. Des de l'any 1996 és professor de l'Escola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS) i el 2014 es va incorporar a Grup Sistemes Sensors de la UPC. Dins el grup ha desenvolupat la seva carrera investigadora en el camp dels sensors per a diferents aplicacions en la indústria, la medicina i el medi ambient. Cal destacar els seus treballs de recerca de monitorització "on-line" i no destructiu de processos mitjançant sensors piezoelèctrics i en sistemes basats en ultrasons. Durant aquest temps ha participat en 2 projectes de recerca finançats per organismes públics a nivell estatal. El seu treball de recerca ha donat lloc a 17 publicacions en revistes i contribucions a congressos.

Interessos científics

Actualment les meves línies de recerca són: Monitorització "on-line" i de forma no destructiva de processos químics i biològics mitjançant l'ús de sensors piezoelèctrics. Aplicació de noves metodologies basades en l'aprenentatge actiu, projectes i recerca en l'àmbit de l'Educació Superior, i més concretament, en carreres d'enginyeria.

Especialitats

Instrumentació Electrònica i mesura, Innovació docent en enginyeria

Mèrits acadèmics més significatius

1. 3 Publicacions de l'quartil Q1, 1 una publicació de l'quartil Q2 i 1 publicació de l'quartil Q4. 2. 9 treballs presentats en congressos nacionals o internacionals. 3. Membre de Grup Sistemes Sensors, de la Universitat Politècnica de Catalunya. 4. 32 cites totals. Publicacions totals en el primer quartil (Q1): 3. 5. Participació en 2 Projectes d'R + D + I finançats en convocatòries competitives d'Administracions o entitats públiques i privades. 6. 5 comunicacions en congressos internacionals els darrers 5 anys.

Premis i distincions

1992 - Beca de formació d'investigadors - Generalitat de Catalunya. Premis CETIB 2010 - Enginyeria i societat. Tutorització del millor projecte de fi de carrera en tots els àmbits de l'enginyeria tècnica idustrial i enginyeria en disseny industrial. Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Acreditació de "Lector" (AQU, 2016).

Resultats científics destacats

1. Amer Boixareu, Miquel Àngel ;Turó Peroy, Antoni ;Salazar Soler, Jordi ;Berlanga Herrera, Luis ;García Hernández, Miguel Jesús; Chávez, Juan Antonio. Multichannel system for continuous measurement of biofilm growth. IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT, 69 - 6, 2982 - 2995 (2020).
2. Çelik, Dervi? A. ;Amer Boixareu, Miquel A. ;Novoa Díaz, Daniel F. ;Chávez Domínguez, Juan A. ;Turó Peroy, Antoni ;García Hernández, Miguel J. ;Salazar Soler, Jordi. Design and implementation of an ultrasonic sensor for rapid monitoring of industrial malolactic fermentation of wine. Instrumentation Science & Technology, 10.1080/10739149.2017.1394878 (2017).
3. Amer Boixareu, M.A. ; Novoa Díaz, D. F. ; Puig Pujol, A. ; Capdevila, J. ; Chávez Domínguez, J.A. ; Turó Peroy, A. ; García Hernández, M.J.; Salazar Soler, J. Ultrasonic velocity of water?ethanol?malic acid?lactic acid mixtures during the malolactic fermentation process. Journal of Food Engineering, 149, 61 - 69 (2015).
4. Amer Boixareu, M. A. ;Novoa Díaz, D. ;Chavez, J. A. ;Turó, A. ;García Hernández, M. J. ;Salazar, J. Temperature compensation of ultrasonic velocity during the malolactic fermentation process. Measurement Science and Technology, 26, 125602 (11pp) (2015).
5. Novoa Díaz, D. F. ; Rodríguez Nogales, J.M. ; Fernández Fernández, E. ; Vila Crespo, J. ; García Álvarez, J. ; Amer Boixareu, M.A. ; Chávez Domínguez, J.A. ; Turó Peroy, A. ; García Hernández, M.J. ; Salazar Soler, J. Ultrasonic monitoring of malolactic fermentation in red wines. Ultrasonics, 54, 1575 - 1580 (2014).