Dr.Miquel Àngel Amer Boixareu

Departament d'electrònica - Àrea acadèmica

Email: maamer@euss.cat

Despatx: Desp. professors (DE21)

Telèfon: +34 935039142

Adreça EUSS: Escola Universitària Salesiana de Sarrià
Pg. Sant Joan Bosco, 74 - 08017 Barcelona
Telf: +34 932 805 244 - Fax: +34 932 806 642

Currículum acadèmic

Doctor/a Enginyer Industrial, especialitat Química
(1995, Universitat Ramon Llull)
Llicenciat/da en Químiques
(1993, Universitat Ramon Llull)

Acreditacions

Professor lector
(13/07/2016, Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)

Càrrecs

Cap del Departament d'electrònica
Cap del Servei intern de prevenció

Xarxes professionals

Orcid
LinkedIn

Docència - assignatures

Electrònica Digital i Microprocessadors
Electrònica del Vehicle
Instrumentació Electrònica
Projecte d'Enginyeria Electrònica I
Projecte d'Enginyeria Electrònica II
Química

Biografia

Miquel Àngel Amer és Doctor Enginyer Industrial per la Universitat Ramon Llull i Màster en Producció Automatitzada i Robòtica per la UPC. Des de l'any 1996 és professor de l'Escola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS) i el 2014 es va incorporar a Grup Sistemes Sensors de la UPC. Dins el grup ha desenvolupat la seva carrera investigadora en el camp dels sensors per a diferents aplicacions en la indústria, la medicina i el medi ambient. Cal destacar els seus treballs de recerca de monitorització "on-line" i no destructiu de processos mitjançant sensors piezoelèctrics i en sistemes basats en ultrasons. Durant aquest temps ha participat en 2 projectes de recerca finançats per organismes públics a nivell estatal. El seu treball de recerca ha donat lloc a 17 publicacions en revistes i contribucions a congressos.

Interessos científics

Actualment les meves línies de recerca són: Monitorització "on-line" i de forma no destructiva de processos químics i biològics mitjançant l'ús de sensors piezoelèctrics. Aplicació de noves metodologies basades en l'aprenentatge actiu, projectes i recerca en l'àmbit de l'Educació Superior, i més concretament, en carreres d'enginyeria.

Especialitats

Instrumentació Electrònica i mesura, Innovació docent en enginyeria

Mèrits acadèmics més significatius

1. 3 Publicacions de l'quartil Q1, 1 una publicació de l'quartil Q2 i 1 publicació de l'quartil Q4. 2. 9 treballs presentats en congressos nacionals o internacionals. 3. Membre de Grup Sistemes Sensors, de la Universitat Politècnica de Catalunya. 4. 32 cites totals. Publicacions totals en el primer quartil (Q1): 3. 5. Participació en 2 Projectes d'R + D + I finançats en convocatòries competitives d'Administracions o entitats públiques i privades. 6. 5 comunicacions en congressos internacionals els darrers 5 anys.

Premis i distincions

1992 - Beca de formació d'investigadors - Generalitat de Catalunya. Premis CETIB 2010 - Enginyeria i societat. Tutorització del millor projecte de fi de carrera en tots els àmbits de l'enginyeria tècnica idustrial i enginyeria en disseny industrial. Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Acreditació de "Lector" (AQU, 2016).

Resultats científics destacats

1. Amer Boixareu, Miquel Àngel ;Turó Peroy, Antoni ;Salazar Soler, Jordi ;Berlanga Herrera, Luis ;García Hernández, Miguel Jesús; Chávez, Juan Antonio. Multichannel system for continuous measurement of biofilm growth. IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT, 69 - 6, 2982 - 2995 (2020).
2. Çelik, Dervi? A. ;Amer Boixareu, Miquel A. ;Novoa Díaz, Daniel F. ;Chávez Domínguez, Juan A. ;Turó Peroy, Antoni ;García Hernández, Miguel J. ;Salazar Soler, Jordi. Design and implementation of an ultrasonic sensor for rapid monitoring of industrial malolactic fermentation of wine. Instrumentation Science & Technology, 10.1080/10739149.2017.1394878 (2017).
3. Amer Boixareu, M.A. ; Novoa Díaz, D. F. ; Puig Pujol, A. ; Capdevila, J. ; Chávez Domínguez, J.A. ; Turó Peroy, A. ; García Hernández, M.J.; Salazar Soler, J. Ultrasonic velocity of water?ethanol?malic acid?lactic acid mixtures during the malolactic fermentation process. Journal of Food Engineering, 149, 61 - 69 (2015).
4. Amer Boixareu, M. A. ;Novoa Díaz, D. ;Chavez, J. A. ;Turó, A. ;García Hernández, M. J. ;Salazar, J. Temperature compensation of ultrasonic velocity during the malolactic fermentation process. Measurement Science and Technology, 26, 125602 (11pp) (2015).
5. Novoa Díaz, D. F. ; Rodríguez Nogales, J.M. ; Fernández Fernández, E. ; Vila Crespo, J. ; García Álvarez, J. ; Amer Boixareu, M.A. ; Chávez Domínguez, J.A. ; Turó Peroy, A. ; García Hernández, M.J. ; Salazar Soler, J. Ultrasonic monitoring of malolactic fermentation in red wines. Ultrasonics, 54, 1575 - 1580 (2014).