Dr.Jordi Cruz Sanchez

Departament de formació bàsica - Àrea acadèmica

Email: jcruz@euss.cat

Despatx: Desp. professors (DT14)

Telèfon: +34 935039151

Adreça EUSS: Escola Universitària Salesiana de Sarrià
Pg. Sant Joan Bosco, 74 - 08017 Barcelona
Telf: +34 932 805 244 - Fax: +34 932 806 642

Currículum acadèmic

Doctor/a en Química
(2010, Universitat Autònoma de Barcelona)
Màster Oficial en Ciència i Tenologia Químiques
(2007, Universitat Autònoma de Barcelona)
Llicenciat/da en Química
(2005, Universitat Autònoma de Barcelona)

Acreditacions

Professor lector
(12/01/2012, Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)

Càrrecs

Cap del Servei de relacions internacionals

Biografia

El Dr. Jordi Cruz es va graduar en Química a la Universitat Autònoma de Barcelona al 2005, i va completar el seu doctorat en Química al Grup de Quimiometria Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona el 2010, sota la supervisió d'Prof. M. Blanco . El 2011 es va incorporar com a professora a el Departament de Formació Bàsica de l'Escola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS). Des de llavors, compagina la docència amb la investigació. Treballa amb anàlisi multivariable de tècniques d?anàlisi ràpides com NIR, Raman, FTIR i espectroscòpies d?imatge química NIR. Aplica aquest anàlisi de dades pel desenvolupament de mètodes ràpids de control analític en diversos camps industrials (farmacèutic, fitoteràpia, petroquímica, productes industrials, etc.) amb especial atenció a l?anàlisi agroalimentària mitjançant NIR aplicant tècniques de calibratge multivariable. Realitza la seva recerca principalment a l' Institut de Recerca de Tecnologia Agroalimentària (IRTA),Monells (Girona), però també realitza col·laboracions amb el Departament de Química Farmacèutica, de la facultat de Farmàcia de la Mahidol University a Bangkok (Tailàndia), així com amb la Bulgarian Academy of Sciences, Institut of Chemical Engineering, Sofia (Bulgaria), Avitech, Universidad del País Vasco, i Grup de Quimiometria Aplicada, UAB, Cerdanyola del Vallès. El 2012 va obtenir l'acreditació de Lector emesa per l' Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).

Interessos científics

En l'actualitat les línies de recerca del meu interès son les següents: Tecnologia dels aliments: Treballo en el grup de recerca en Tecnologia dels Aliments que pretén satisfer les necessitats tecnològiques i de recerca de la indústria alimentària combinant enginyeria alimentària, millora de processos i noves tecnologies de control i processament. Les principals línies d?investigació inclouen la modelització del processament d?aliments amb operacions de transferència de calor i massa, la simulació i control de processos, la millora de les tecnologies tradicionalment utilitzades per augmentar la qualitat, la seguretat i els atributs sensorials dels aliments, les actituds i percepcions dels consumidors i els processos. eficiència. També avalua la implementació de noves tecnologies que no s?han utilitzat tradicionalment per al processament, control i conservació d?aliments. Process Analytical Technology: PAT és un terme que s?utilitza per descriure un canvi més ampli en la fabricació farmacèutica des de la fabricació estàtica de lots a un enfocament més dinàmic. Es tracta de definir els paràmetres crítics de procés (CPP) de l?equip utilitzat per fabricar el producte, que afecten els atributs crítics de qualitat (CQAs) del producte i, a continuació, controlar aquests CPP dins d?uns límits definits. Això permet als fabricants produir productes amb una qualitat constant i també ajuda a reduir els residus i els costos generals. Per implementar un projecte PAT amb èxit, és essencial una combinació de tres eines PAT principals: Eines d?adquisició i anàlisi de dades multivariants: normalment paquets de programari avançats que ajuden al disseny d?experiments, a la recopilació de dades brutes i a l?anàlisi estadística d?aquestes dades per determinar quins paràmetres són CPP. Eines de química analítica de processos: instruments analítics en línia i en línia que s?utilitzen per mesurar aquells paràmetres que s?han definit com a CPP. Aquests inclouen principalment l'espectroscòpia d'infrarojos propers (NIRS); però també inclouen biosensors, espectroscòpia Raman, fibra òptica i altres. Eines de millora contínua i / o gestió del coneixement: sistemes de paper o paquets de programari que acumulen dades de control de qualitat adquirides al llarg del temps per a processos específics amb l?objectiu de definir els punts febles del procés i implementar i controlar iniciatives de millora del procés. Aquests productes poden ser iguals o separats de les eines d?anàlisi estadística anteriors.

Especialitats

* Investigació aplicada i consultoria en el camp de la quimiometria * Gestió de projectes tècnics * Tècniques de processament d?imatges * Tecnologia analítica de processos (PAT) * Monitorització de processos, anàlisi per espectroscòpia NIR/Raman en línia. * Aplicació de tècniques MSPC (Multivariate Statistical Process Control). * Millora de nous mètodes de control en línia * Aplicació de tècniques d?anàlisi de dades exploratòries i predictives. * Anàlisi de dades i metodologies de disseny experimental

Mèrits acadèmics més significatius

Publicacions: 13 Cites totals (Google Scholar) : 515 (08/07/2021) Publicacions de primer quartil (Q1):10 h-Index= 9 Publicacions d'alt índex de impacte (IF): Trends in Analytical Chemistry (1): 12.296, Analytica Chimica Acta (1):6.558, Talanta(1): 6.057, Microchemical Journal(1):4.821 , Journal of Pharmaceutical Analysis(1): 4.769, Analytical and Bioanalytical Chemistry(1):4.142, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis(1):3.935, Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems(1):3.491, Analytical Methods(1): 2.896 Contribucions a Congresos: 20 (11 internacionals) Participació en Projectes: 5 Projectes Nacionals Professor del mòdul de Process Analytical Technology dels cursos de Doctorat de la Mahidol University, Bangkok (Tailàndia) (2018-actualitat)

Premis i distincions

-Premi extraordinari de tesi doctoral -Premi al millor pòster a la 17a Conferència Internacional de Reflectància Difusa (Chambersburg, Pennsilvània, Estats Units d'Amèrica) -3er premi al millor pòster a la conferència internacional NIR 2009 (Bangkok, Tailàndia) -Acreditació de "Lector" (AQU, 2012) -Membre de: International Council for Near Infrared Spectroscopy (ICNIRS) Juny 2012 American Chemical Society: Washington, DC, US Desembre 2020 -1 sexeni de recerca

Resultats científics destacats

1. "Quantitative models for detecting the presence of lead in turmeric using Raman spectroscopy", P. Khongkaew, Ch. Phechkrajang, J.Cruz, V. Cardenas, P. Rojsanga, Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 200, 15, 103994 (2020)
2. "Characterization of the composition of paraffin waxes on industrial applications", A. Palou, J. Cruz, M. Blanco, R. Larraz, J. Frontela, C. M. Bengoechea, J. M. González, M. Alcalà, Energy Fuels, 28 (2), pp 956?963 (2014)
3. "A new approach to determine the Homogeneity in hyperspectral imaging considering the particle size", J.G. Rosas, S Armenta, J Cruz, M Blanco, Chimica Acta 787 173? 180 (2013)
4. "Content uniformity studies in tablets by NIR-CI", J Cruz, M Blanco, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, No. 56:408-412 (2011) "NIR-chemical imaging study of acetylsalicylic acid in commercial tablets", J. Cruz, M. Bautista, J. M. Amigo, M. Blanco, Talanta,No. 80:473-478 (2009)
5. "Study of pharmaceutical samples by NIR chemical image and multivariate analysis", J. M. Amigo, J. Cruz, M. Bautista, S. Maspoch, J. Coello, M. Blanco, Trends in Analytical Chemistry, Vol 27, No. 8:696-713 (2008)