Dr.Víctor Martínez Junza

Departament de formació bàsica - Àrea acadèmica

Email: vmartinez@euss.cat

Despatx: Desp. professors (DT10)

Telèfon: +34 935039147

Adreça EUSS: Escola Universitària Salesiana de Sarrià
Pg. Sant Joan Bosco, 74 - 08017 Barcelona
Telf: +34 932 805 244 - Fax: +34 932 806 642

Currículum acadèmic

Doctor/a en Química Orgànica i Bioquímica, especialitat Química i Enginyeria Química
(2006, Universitat Ramon Llull)
Llicenciat/da en Química
(2000, Universitat Ramon Llull)

Acreditacions

Professor lector
(29/01/2013, Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)

Càrrecs

Cap de l'Àrea acadèmica

Xarxes professionals

ResearchGate
Orcid
LinkedIn

Biografia

El Dr.Víctor Martínez es va llicenciar en Química per la Universitat Ramon Llull (1999) i va obtenir el títol d'Enginyer Químic per l'IQS el 2001, moment en què va iniciar la seva tesi doctoral sobre l'ús de l'espectrocopia optoacústica induïda per làser en estudis de transferència electrònica tant en sistemes simples com en supermolècules. La tesi es va desenvolupar íntegrament en el grup de la Prof.Dr.Braslavsky al Max Planck Insitut für Strahlenchemie (Mülheim an der Ruhr, Alemanya) i va ser codirigida pel Prof.Dr.Santiago Nonell de l'Institut Químic de Sarrià (IQS). Després d'obtenir el títol de doctor el 2006 per la universitat Ramon Llull, es va prolongar l'estada a l'institut Max Planck per a dur a terme dues estades post-doctorals. A la primera es va posar en marxa un nou equip de fotòlisi de flaix al nanosegon per tal de seguir estudiant transferències electròniques en sistemes amb interès biològic, i en la segona, amb la intenció d'aprofundir en els estudis en sistemes biològics complexos, es estudi el paper protector dels carotens en el fotosistema II. A la fi de 2008, un dels centres de treball de la universitat de Münster (Alemanya), el Centre per a la Nanotecnologia (CenTech), li va brindar l'oportunitat d'iniciar-se en el camp de la nanotecnologia i estudiar l'ús de Zeolita-L i com ordenar supramolècules mitjançant estímuls externs. A inicis de 2012, poc després de tornar d'Alemanya, s'incorpora a l'departament de formació bàsica com a docent a l'EUSS, departament de què passarà a ser responsable a la fi de 2014. Des de llavors ha compaginat la investigació amb la docència i, en el últim any, ha decidit treure profit de la forta aposta de l'EUSS per les noves metodologies didàctiques i enfocar la seva investigació en l'ús de noves metodologies basades en l'aprenentatge actiu, projectes i recerca.

Interessos científics

Encara que estic interessat en l'ús de l'optoacústica i altres tècniques espectroscòpiques en l'estudi de sistemes de trasnferencia electrònica, en l'actualitat no participo en cap projecte directament relacionat i estic centrat en l'estudi de la implementació de noves metodologies didàctiques basades en l'aprenentatge actiu, projectes i investigació, com els recorreguts d'estudi i investigació (REIs) en l'àmbit de l'educació superior, més concretament, en la didàctica de les matemàtiques en estudis de grau tècnics i en com l'aplicació d'aquestes metodologies actives suavitzen les diferents transicions presents entre les etapes de formació.

Especialitats

Transferencia electrons, fotòlisi de flaix, LIOAS (Laser-Induced-Optoacoustic-Spectroscopy), nanomaterials. Didàctica de les matemàtiques, didàctica de l'enginyeria, aprenentatge per indagació, teoria antropològica del didàctic.

Mèrits acadèmics més significatius

Publicacions: 11; Cites totals: 127 (06/10/2021) Publicacions de primer quartil (Q1): 5; índex-h=6 Capítols de llibre invitats: 1 Contribucions a Congresos: 9 (5 internacionals) Comitè avaluador de les beques del servei alemany d'intercanvi acadèmic (DAAD) per a les sol.licituts de beques a España desde el 2017.

Premis i distincions

Beca de la sociedad Max-Planck per a la realizació d'estudis de post-grau (2002-2003). Beca DAAD/La Caixa per a la realizació d'estudis de post-grau (2004-2005). Cap del departament de formació bàsica de l'EUSS desde el 2014.

Resultats científics destacats

1. "Conformational and Photophysical Studies on Porphyrin-containing Donor-bridge-Acceptor Compounds. Charge Separation in Micellar Nanoreactors", V.Martinez-Junza, A. Rizzi, K.Joliffe, M.N.Paddon-Row i S.E.Braslavsky. Physical Chemistry Chemical Physics, 7, 4114-4125.
2. "Photoinduced Electron Transfer from Tetrasulphonated Porphyrin to Benzoquinone revisited.The strutural volume-normalized entropy change correlates with Marcus reorganization energy." G.O.Andres, V.Martinez-Junza, L.Crovetto i S.E.Braslavsky. Journal of Physical Chemistry A, 110, 10185-10190.
3. "Photophysical Properties of Structurally and Electronically Modified Flavin Derivatives Determined by Spectroscopy and Theoretical Calculations." Salzmann, S.; Martinez-Junza, V.; Zorn, B.; Braslavsky, S.E.; Mansurova, M.; Marian, C.M.; Gartner, W., Journal of Physical Chemistry A, 113, 9365-9375.
4. "A photoprotection mechanism involving the D(2) branch in photosystem II cores with closed reaction centers." V.Martinez-Junza, M.Szczepaniak, S.E.Braslavsky, J.Sander, M.Nowaczyk, M.Rogner i A.R. Holzwarth. Photochemical and Phtobiological Sciences, 7, 1337-1343.
5. "Manipulation and Orientation of Zeolite L by Using a Magnetic Field" Fibikar, S.; Luppi, G.; Martinez-Junza, V.; Clemente-Leon, M.; DeCola, L.Chempluschem, 1, 62-67