Dr.Víctor Martínez Junza

Science Department - Academic Area

Email: vmartinez@euss.cat

Office: Desp. professors (DT10)

Phone: +34 935039147

EUSS Address: Escola Universitària Salesiana de Sarrià
Pg. Sant Joan Bosco, 74 - 08017 Barcelona
Telf: +34 932 805 244 - Fax: +34 932 806 642

Academic CV

Doctor/a en Química Orgànica i Bioquímica, especialitat Química i Enginyeria Química
(2006, Universitat Ramon Llull)
Llicenciat/da en Química
(2000, Universitat Ramon Llull)

Acreditations

Report for Tenure-track lecturer
(29/01/2013, Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)

Positions

Cap del Departament de formació bàsica

Subjects

Materials Science and Technology
Mathematics
Science and Technology of Materials

Research

Aplicació de les tècniques optoacústiques a l'estudi sobre la relació entre els canvis de volum estructurals, els canvis termodinàmics (entropia, energia lliure) i l'energia de reorganització de Marcus
Utilització de tècniques optoacústiques en l'estudi i caracterització de l'efecte organitzador o caotròpic de cations i/o anions en l'estructura de l'aigua i com afecta aquest procés a diferents reaccions químiques