Dr.Víctor Martínez Junza

Science Department - Academic Area

Email: vmartinez@euss.cat

Office: Desp. professors (DT10)

Phone: +34 935039147

EUSS Address: Escola Universitària Salesiana de Sarrià
Pg. Sant Joan Bosco, 74 - 08017 Barcelona
Telf: +34 932 805 244 - Fax: +34 932 806 642

Academic CV

Doctor/a en Química Orgànica i Bioquímica, especialitat Química i Enginyeria Química
(2006, Universitat Ramon Llull)
Llicenciat/da en Química
(2000, Universitat Ramon Llull)

Acreditations

Report for Tenure-track lecturer
(29/01/2013, Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)

Positions

Cap del Departament de formació bàsica

Subjects

Science and Technology of Materials
Materials Science and Technology
Mathematics
Mathematics

Research

Aplicació de les tècniques optoacústiques a l'estudi sobre la relació entre els canvis de volum estructurals, els canvis termodinàmics (entropia, energia lliure) i l'energia de reorganització de Marcus
Utilització de tècniques optoacústiques en l'estudi i caracterització de l'efecte organitzador o caotròpic de cations i/o anions en l'estructura de l'aigua i com afecta aquest procés a diferents reaccions químiques