Dr.Pablo Sevilla Sánchez

Departament de mecànica - Àrea acadèmica

Email: psevilla@euss.cat

Despatx: Desp. professors (DE15)

Telèfon: +34 935039145

Adreça EUSS: Escola Universitària Salesiana de Sarrià
Pg. Sant Joan Bosco, 74 - 08017 Barcelona
Telf: +34 932 805 244 - Fax: +34 932 806 642

Currículum acadèmic

Doctor/a en Mecànica, especialitat Ciències dels Materials
(2013, Universitat Politècnica de Catalunya)
Enginyer/a de Materials
(2007, Universitat Politècnica de Catalunya)
Enginyer/a Tècnic/a en Mecànica
(2002, Universitat Politècnica de Catalunya)

Acreditacions

Recerca
(30/03/2016, Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)
Professor lector
(31/01/2014, Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)

Càrrecs

Cap del Departament de mecànica
Responsable Lab. d'Automoció i Fabricació

Biografia

Pablo Sevilla té una formació orientada a l'enginyeria. Es va llicenciar en enginyeria mecànica a la Universitat Politècnica de Catalunya. Després es va mudar a el Regne Unit on va rebre la seva llicenciatura en enginyeria aeronàutica a la Universitat de Gal·les. Posteriorment, Pablo es va traslladar de nou a Barcelona on va cursar Enginyeria superior de Materials. Pablo va realitzar el seu doctorat en Ciència de Materials a la Universitat Politècnica de Catalunya, sota la supervisió del Dr. Francesc Xavier Gil i el Dr. Conrado Aparicio, sobre la biofuncionalització de superfícies metàl·liques amb pèptids i altres biomolècules gràcies a una beca del ministeri espanyol ( FPU). Durant aquest període Pablo va realitzar part del seu treball a la Universitat de Minnesota sota la supervisió del Dr. Alex Fok. Actualment, Pablo és professor titular i cap de departament de mecànica a l'Escola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS) i col·labora amb el grup GMMF de la Universitat de Barcelona sota la supervisió de la Dra. Carolina Sañudo en el camp de la síntesi d'imants moleculars i funcionalització de superfícies.

Interessos científics

En l'actualitat les línies d'investigació del meu interès són les següents: Impressió 3D, Bioprinting. No treballo en cap projecte d?aquest àmbit però es un camp que m?interessa força. Funcionalització de superfícies. És un camp on tinc molta experiència i actualment estic col·laborant amb el grup GMMF de la UB desenvolupant noves superfícies amb propietats magnètiques i òptiques

Especialitats

Funcionalització de superficies, Biopeptids, osseointegració, Biomatierials

Mèrits acadèmics més significatius

Nombre de tesis doctorals supervisades: 1 Total de cites: 437 (Researcher ID), Mitjana de cites per any:33,1 (Researcher ID) Publicacions al 1r quartil: 6 Índex h: 12 (Researcher ID)

Premis i distincions

Acreditació Lector AQU Acreditació Investigació AQU 2 Sexenis d?investigació Beca de doctorat FPU Premi extraordinari de doctorat UPC 2012

Resultats científics destacats

Jonay González, Pablo Sevilla, Guillem Gabarró-Riera, Jesús Jover, Jorge Echeverría, Sara Fuertes, Ana Arauzo, Elena Bartolomé, E. Carolina Sañudo A Multifunctional Dysprosium?Carboxylato 2D Metall?Organic Framework Angewandte Chemie (2021), 60:21, pp 12001-12006 https://doi.org/10.1002/anie.202100507
Pablo Sevilla, Andrea Cirera, Javier Dotor, Francisco Javier Gil, Pablo Galindo-Moreno,m Conrado Aparicio In vitro cell response on CP-Ti surfaces functionalized with TGF-?1 inhibitory peptides Journal of Materials Science: Materials in Medicine (2018) 29:73, ISSN: 0022-2461
Andrea Cirera, Pablo Sevilla, M Cristina Manzanares, Jordi Franch, Pablo Galindo-Moreno, Javier Gil Osseointegration around dental implants biofunctionalized with TGF?-1 inhibitor peptides: an in vivo study in beagle dogs Journal of Materials Science: Materials in Medicine. (2020) Jul 21;31(8):62.doi: 10.1007/s10856-020-06397-3.
Pablo Sevilla, Kyle V. Holmberg, Javier Dotor, Daniel Rodriguez, Javier Gil, Conrado Aparicio Surface immobilization and bioactivity of TGF-?1 inhibitor peptides for bone implant applications Journal of Materials Research B: Applied Biomaterials, 2016 Feb;104(2):385-94 doi:10.1002/jbm.b.33374
Xi Chen, Pablo Sevilla, Conrado Aparicio Surface biofunctionalization by covalent co-immobilization of oligopeptides Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 2013 Jul 1;107:189-97