Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

Un dels resultats de la Conferència de Rio +20, celebrada el 2015, va ser aprovar un conjunt d'Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en els quals es basa l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.

 

Els ODS, que substitueixen els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni que caducaren a finals de 2015, es plantegen uns objectius orientats a l’acció, concisos, fàcils de comunicar, limitats en nombre i universalment aplicables a tots els països, tenint en compte les diferents realitats i nivells de desenvolupament.

 

Consulta la web de les Nacions Unides

Share

Què són els ODS?

ODS

El 25 de setembre de 2015 va ser aprovada per l’Assemblea General de Nacions Unides l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, una agenda integral, multidimensional i d’acció global que té com a finalitat el desenvolupament mundial sostenible.

 

L’Agenda 2030 estableix un sistema de 17 objectius de desenvolupament sostenible, a través dels quals es proposa abordar els grans reptes globals, des de la lluita contra la pobresa o el canvi climàtic fins a l’educació, la salut, la igualtat de gènere, la pau o les ciutats sostenibles. Cada ODS inclou diferents metes (en total 169), que contribueixen al compliment de l’objectiu.

 

L’Agenda 2030 interpel·la a tothom, i el seu èxit exigeix un sistema de governança multinivell eficaç des de l’esfera internacional, nacional, regional i local. Cada nivell de govern responsable s’ha de comprometre mitjançant consensos, aliances i col·laboracions amb altres actors (tant del món empresarial, com acadèmic, com de la societat civil) per impulsar, implementar i aconseguir les fites marcades.

L'EUSS s'ha compromès a...

ODS

En el Pla Estratègic 2021/2022-2023/2024 de l'EUSS s'ha definit un llistat d'objectius a assolir, la major part d'ells vinculats als Objectius de Desenvolupament Sostenible.

 

L'EUSS s'ha compromès a: 

 

Objectiu 4. Garantir una educació inclusiva i equitativa de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge permanent per a tothom.

 

Objectiu 5. Aconseguir la igualtat de gènere i donar poder a totes les dones i les nenes.

 

Objectiu 7. Garantir l'accés a una energia assequible, fiable, sostenible i moderna per a tothom.

 

Objectiu 9. Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació.

 

Objectiu 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, assegurances, resilients i sostenibles.

Per aquest curs 2022-2023 l'EUSS s'ha compromès a...

ODS

- Augmentar pressupost beques
Objectiu 4. Garantir una educació inclusiva i equitativa de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge permanent per a tothom.

Objectiu 10. Reduir la desigualtat en i entre els països


- Aprovar el Pla igualtat i realitzar un curs per membres de la comissió d'assetjament

Objectiu 5. Aconseguir la igualtat de gènere i donar poder a totes les dones i les nenes.

 

- Instal·lar un sistema PV d'autoconsum a la teulada

Objectiu 7. Garantir l'accés a una energia assequible, fiable, sostenible i moderna per a tothom.
Objectiu 13. Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes.

L'EUSS també treballa per...

ODS

Objectiu 1. Posar fi a la pobresa en totes les seves formes i en tot el món.

 

Objectiu 2. Posar fi a la fam, aconseguir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició i promoure l'agricultura sostenible.

 

Objectiu 6. Garantir la disponibilitat i la gestió sostenible l'aigua i el sanejament per a tothom.

 

Objectiu 8. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l'ocupació plena i productiva i el treball decent per a tothom.

 

Objectiu 12. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles.

 

Objectiu 13. Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes.

 

Objectiu 15. Protegir, restablir i promoure l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar sosteniblement els boscos, lluitar contra la desertificació, aturar i invertir la degradació de les terres i aturar la pèrdua de biodiversitat.

 

Objectiu 16. Promoure societats pacífiques i inclusives per al desenvolupament sostenible, facilitar l'accés a la justícia per a tothom i construir a tots els nivells institucions eficaces i inclusives que rendeixin comptes.

 

Objectiu 17. Enfortir els mitjans d'implementació i revitalitzar l'Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible.

L’EUSS s’adhereix a la Don Bosco Green Alliance

Green Alliance

Don Bosco Green Alliance és un col·lectiu internacional d'institucions i organitzacions de Don Bosco compromès amb les accions i polítiques mediambientals globals.

La seva missió és crear un ambient segur i que tingui cura de la vida del planeta, creant al mateix temps una generació de ciutadans i líders compromesos amb el medi ambient.

 

Aquesta aliança es concreta en tres àrees prioritàries: la lluita contra la contaminació, la reducció de l'escalfament global i l'eliminació dels plàstics d’un sol ús. Cadascuna d’aquestes àrees, s'associa amb campanyes mundials promogudes pel Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (UN Environment).

 

Actualment, més de 430 centres salesians de 75 països s’han unit a la plataforma Don Bosco Green Alliance, entre ells l'EUSS. Per adherir-se, cal promoure la sensibilització dels joves en matèria de sostenibilitat i comprometre’s amb el compliment de 3 accions mediambientals.

 

L’EUSS, per la seva part, s’ha compromès a: (1) utilitzar fonts d'energies renovables, (2) substituir les bombetes estàndard per bombetes de baix consum i (3) reduir l’ús d’ampolles de plàstic, canviant-les per ampolles reutilitzables. En aquesta línia, l'EUSS ha aconseguit el segell d'energia verda, que acredita que s'abasteix d'energia 100% renovable. A més, per assolir el tercer compromís, l’EUSS ha repartit a tot el seu personal ampolles reutilitzables fetes de bambú.  

 

Per més informació: https://donboscogreen.org/es/