Sr.César Latorre Castillo

Departament de formació bàsica - Àrea acadèmica

Email: clatorre@euss.cat

Despatx: Tecnologies d'informació i comunicació (SE11)

Telèfon: +34 935039137

Adreça EUSS: Escola Universitària Salesiana de Sarrià
Pg. Sant Joan Bosco, 74 - 08017 Barcelona
Telf: +34 932 805 244 - Fax: +34 932 806 642

Currículum acadèmic

Llicenciat/da en Informàtica
(1991, Universitat Politècnica de Catalunya)
Enginyer/a Tècnic/a en Equips Electrònics
(1988, Universitat Politècnica de Catalunya)

Acreditacions

Professor col·laborador
(21/04/2009, Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)

Càrrecs

Cap del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Responsable Lab. d'Informàtica Industrial

Xarxes professionals

LinkedIn