Sr.César Latorre Castillo

Science Department - Academic Area

Email: clatorre@euss.cat

Office: Tecnologies d'informació i comunicació (SE11)

Phone: +34 935039137

EUSS Address: Escola Universitària Salesiana de Sarrià
Pg. Sant Joan Bosco, 74 - 08017 Barcelona
Telf: +34 932 805 244 - Fax: +34 932 806 642

Academic CV

Llicenciat/da en Informàtica
(1991, Universitat Politècnica de Catalunya)
Enginyer/a Tècnic/a en Equips Electrònics
(1988, Universitat Politècnica de Catalunya)

Positions

Cap de l'Àrea de tecnologies d'informació i comunicació
Cap de Middleware, Desktop & Communications
Responsable Lab. d'Informàtica industrial

Subjects

ICT industrial applications
Computing
Computer Science

Information and communications technologies

Social networks

LinkedIn