Grau en Enginyeria Mecànica (2020)

Primer curs

Primer semestre

Codi Tipus Denominació de l'assignatura Matèria Crèdits ECTS
104903 FB Matemàtiques Matemàtiques 7,0
104907 FB Física Física 8,0
104910 FB Empresa Empresa 6,0
104911 FB Informàtica Informàtica 6,0
104944 OB Antropologia Ciències Humanes 3,0

Segon semestre

Codi Tipus Denominació de l'assignatura Matèria Crèdits ECTS
104904 FB Càlcul Matemàtiques 8,0
104906 FB Expressió Gràfica Expressió Gràfica 6,0
104908 FB Física Elèctrica Física 7,0
104909 FB Química Química 6,0
104912 OB Enginyeria Mediambiental Sostenibilitat 3,0

Segon curs

Primer semestre

Codi Tipus Denominació de l'assignatura Matèria Crèdits ECTS
104905 FB Estadística Matemàtiques 6,0
104915 OB Teoria de Màquines i Mecanismes Màquines 7,0
104917 OB Automatismes i Mètodes de Control Industrial Automatismes i Mètodes de Control Industrial 7,0
104921 OB Organització d'Empreses Organització Industrial 3,0
105991 OB Tecnologia Elèctrica i Electrònica Tecnologia Elèctrica i Electrònica 7,0

Segon semestre

Codi Tipus Denominació de l'assignatura Matèria Crèdits ECTS
104913 OB Teoria de Circuits Teoria de Circuits 6,0
104914 OB Ciència i Tecnologia de Materials Materials 6,0
104916 OB Fonaments d'Enginyeria Tèrmica i de Fluids Fonaments d'Enginyeria Tèrmica i de Fluids 6,0
104919 OB Resistència de Materials Resistència de Materials 6,0
104920 OB Oficina Tècnica i Gestió de Projectes Oficina Tècnica i Gestió de Projectes 6,0

Tercer curs

Primer semestre

Codi Tipus Denominació de l'assignatura Matèria Crèdits ECTS
105879 OB Elasticitat Anàlisi Estructural 6,0
105903 OB Sistemes de Producció Industrial Organització Industrial 3,0
105992 OB Ampliació d'Expressió Gràfica Ampliació d'Expressió Gràfica 6,0
105994 OB Tecnologia Mecànica Fabricació 6,0
105996 OB Enginyeria Fluidotèrmica Tèrmica i Fluids 6,0

Segon semestre

Codi Tipus Denominació de l'assignatura Matèria Crèdits ECTS
104945 OB Veritat, Bondat i Bellesa Ciències Humanes 3,0
105882 OB Processos de Fabricació Fabricació 6,0
106020 OB Teoria d'Estructures i Construccions Industrials Anàlisi Estructural 6,0
106021 OB Disseny de Màquines i Mecanismes Disseny de Màquines i Mecanismes 6,0
106022 OB Màquines i Motors Tèrmics Tèrmica i Fluids 6,0

Anual

Codi Tipus Denominació de l'assignatura Matèria Crèdits ECTS
106023 OB Projectes d'Enginyeria Mecànica Projectes d'Enginyeria 6,0

Quart curs

Primer semestre

Codi Tipus Denominació de l'assignatura Matèria Crèdits ECTS
104946 OT Idioma (Anglès) Ciències Humanes 6,0
104947 OT Idioma (Alemany) Ciències Humanes 6,0

Semestral

Codi Tipus Denominació de l'assignatura Matèria Crèdits ECTS
105887 OT Control de Qualitat i Sistemes de Gestió Control de Qualitat i Sistemes de Gestió 6,0
105993 OT Fabricació CNC i Simulació Processos Industrials 6,0
105995 OB Treball de Final de Grau Treball de Final de Grau 12,0
106024 OT Pràctiques Professionals Pràctiques Professionals 12,0
106025 OT Sistemes d'Informació per al Disseny i la Fabricació Processos Industrials 6,0
106026 OT Mètodes Avançats de Producció Processos Industrials 6,0
106027 OT Automatització de Processos Industrials Processos Industrials 6,0
106028 OT Disseny d'Instal·lacions Hidràuliques i Climatització Instal·lacions 6,0
106029 OT Ecodisseny de Producte i Petjada de Carboni Ecodisseny de Producte i Petjada de Carboni 6,0
106031 OT Disseny Mecànic i Realitat Virtual Disseny Integral 6,0
106032 OT Enginyeria Assistida per Ordinador (CAE) Disseny Integral 6,0
106033 OT Selecció de Materials per al Disseny Disseny Integral 6,0
106034 OT Ampliació de Resistència de Materials Disseny Integral 6,0