Beques i ajuts

La Fundació Rinaldi destina, cada curs acadèmic, una partida pressupostària a beques i ajudes a l'estudi per tal de facilitar l'accés als estudis a aquells i aquelles estudiants que d'altra manera no podrien estudiar a l'EUSS.

 

També posem a la vostra disposició informació sobre beques o ajuts de les administracions públiques i d'altres entitats.

Share

Beques i ajuts

Com a centre que imparteix estudis oficials, els/les nostres estudiants poden obtenir els descomptes que per llei estan reconeguts:

 

  • Descomptes i gratuïtats reconeguts en el Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya: família nombrosa, minusvalideses superiors al 33%, víctimes d'actes terroristes o violència de gènere...
  • Beca de Caràcter General: els/les estudiants de l'EUSS poden sol·licitar les beques que concedeix el Ministeri d'Educació, Cultura i Esports i que a Catalunya es tramiten a través de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).
  • Beques de la Fundació Rinaldi: la Fundació Privada Rinaldi destina cada any part del pressupost de l'Escola a oferir unes beques de col·laboració i d'ajuda a l'estudi que permeten obtenir descomptes en la matrícula en cas de complir-ne els requisits.

Beques i ajuts a l'estudi de la Fundació Rinaldi

La Fundació Rinaldi, una institució sense ànim de lucre, no rep cap subvenció ni ajut públic de caràcter ordinari pels seus estudis universitaris reglats, d'acord amb el que prescriu la llei de la seva aprovació. No obstant això, conscients de la necessitat de preservar la igualtat d’oportunitats amb independència de recursos, origen i lloc de treball, destina una part dels seus ingressos a finançar diversos tipus d'ajut econòmic.

 

La Fundació Rinaldi destina, per als/a les estudiants que es matriculen a l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià un fons limitat per concedir ajuts econòmics i satisfer el finançament d'una part del cost dels estudis. L'estudiant que rep aquests ajuts pot renovar-los cada curs sempre que compleixi els criteris establerts. 


Els ajuts econòmics de la Fundació Rinaldi són compatibles amb d'altres beques o ajuts econòmics públics i privats sempre que aquests així ho disposin.

 

Descripció general de les beques:

 

  • Beca de col·laboració: consisteix a realitzar, sota la supervisió d’un/a responsable i segons el perfil personal de l'estudiant, diverses funcions de col·laboració en les àrees, departaments o serveis que l’Escola determini anualment. L'estudiant rep una dotació econòmica per les hores que realitza com a becari/ària.
  • Beca d'Ajut a l'estudi: aquest tipus de beca s'assigna a estudiants amb un bon expedient acadèmic. L'estudiant que rep aquesta beca es beneficia d'un descompte en la seva matrícula.

Consulteu les bases de les nostres beques al final d'aquesta pàgina.