Beques i ajuts

La Fundació Rinaldi destina, cada curs acadèmic, una partida pressupostària a beques i ajudes a l'estudi per tal de facilitar l'accés als estudis a les persones que ho necessitin.

 

També posem a la vostra disposició informació sobre beques o gratuïtats de les administracions públiques.

Share

Beques i deduccions

Com a centre que imparteix estudis oficials, els i les estudiants de l'EUSS podeu obtenir els descomptes que per llei estan reconeguts:

 • Descomptes i gratuïtats reconeguts en el Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya:
  • Famílies nombroses de categoria general o especial
  • Grau de discapacitat igual o superior al 33%
  • Matrícula d'honor o premi extraordinari en el batxillerat
  • Víctimes d'actes terroristes

  • Víctimes de violència de gènere
 • Beques de caràcter general per a estudiants que cursin estudis postobligatoris (GRAL): aquests ajuts els concedeix el Ministeri d'Educació, Cultura i Esports i a Catalunya es tramiten en línia a través de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

 • Beques de la Fundació Rinaldi: la Fundació Privada Rinaldi destina cada any part del pressupost de l'Escola a oferir unes beques de col·laboració i d'ajuda a l'estudi que permeten obtenir descomptes en la matrícula en cas de complir-ne els requisits. Trobareu més informació en l'apartat següent.

Beques i ajuts a l'estudi de la Fundació Rinaldi

La Fundació Rinaldi, una institució sense ànim de lucre, no rep cap subsidi ni ajuda pública de caràcter ordinari per als seus estudis universitaris reglats, d'acord amb el que es prescriu a la llei de la seva aprovació. No obstant això, conscients de la necessitat de preservar l'equitat d'oportunitats amb independència de recursos, origen i lloc de treball, destina una part dels seus ingressos a finançar diversos tipus d'ajudes econòmiques.

La Fundació Rinaldi destina, per als i a les estudiants que us matriculeu a l'Escola Universitària Salesiana de Sarrià, un fons reduït per concedir ajuts econòmics i fer front al finançament d'una part del cost dels vostres estudis. Els i les estudiants que rebeu aquests ajuts podeu renovar-los cada curs sempre que compliu els criteris establerts.

Les ajudes econòmiques de la Fundació Rinaldi són compatibles amb altres beques o ajudes econòmiques públiques i privades sempre que aquestes així ho disposin en les seves bases.

 

Descripció general de les beques:

 • Beca de col·laboració: consisteix a realitzar, sota la supervisió d'un o una responsable i segons el perfil personal de cada estudiant, diverses funcions de col·laboració en les àrees, departaments o serveis que l'Escola determini anualment. Rebràs una dotació econòmica per les hores que realitzis com a becari o becària.
 • Beca d'ajut a l'estudi: aquest tipus de beca s'assigna als i a les estudiants amb un bon expedient acadèmic. Si reps aquesta beca et beneficiaràs d'un descompte en la matrícula.
 • Beca Don Bosco: destinada a estudiants que han cursat el batxillerat o el CFGS en un centre salesià. Consisteix en un ajut econòmic amb el compromís de realitzar 200 hores de tasques de col·laboració en el departament o servei que l’EUSS determini.

Consulta les bases de les nostres beques al final d'aquesta pàgina.