Beques i ajuts

La Fundació Rinaldi destina, cada curs acadèmic, una partida pressupostària a beques i ajudes a l'estudi per tal de facilitar l'accés als estudis a les persones que ho necessitin.

 

També posem a la vostra disposició informació sobre beques o gratuïtats de les administracions públiques.

Share

Beques i deduccions

Com a centre que imparteix estudis oficials, els i les estudiants de l'EUSS podeu obtenir els descomptes que per llei estan reconeguts:

 • Descomptes i gratuïtats reconeguts en el Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya:

  • Famílies nombroses de categoria general o especial

  • Grau de discapacitat igual o superior al 33%

  • Matrícula d'honor o premi extraordinari en el batxillerat

  • Víctimes d'actes terroristes

  • Víctimes de violència de gènere

 • Beques de caràcter general per a estudiants que cursin estudis postobligatoris (GRAL): aquests ajuts els concedeix el Ministeri d'Educació, Cultura i Esports i a Catalunya es tramiten en línia a través de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

 • Beques de la Fundació Rinaldi: la Fundació Privada Rinaldi destina cada any part del pressupost de l'Escola a oferir diverses modalitats de beques que permeten obtenir descomptes en la matrícula en cas de complir-ne els requisits. Trobareu més informació en l'apartat següent.

Beques i ajuts a l'estudi de la Fundació Rinaldi

 

La Fundació Rinaldi, una institució sense ànim de lucre, no rep cap subsidi ni ajuda pública de caràcter ordinari per als seus estudis universitaris reglats, d'acord amb el que es prescriu a la llei de la seva aprovació.

 

No obstant això, conscients de la necessitat de preservar l'equitat d'oportunitats amb independència de recursos, origen i lloc de treball, destina una part dels seus ingressos a finançar diversos tipus d'ajudes econòmiques.

 

Aquestes són compatibles amb altres beques o ajudes econòmiques públiques i privades sempre que aquestes així ho disposin en les seves bases.

 

Descripció general de les beques:

 • Beca de Col·laboració: gaudiràs d'una dotació econòmica per realitzar 150 hores de tasques de col·laboració al llarg del curs en algun departament o servei de l'escola sota la supervisió d'una persona responsable.

 • Beca d'Ajut a l'estudi: si tens un bon rendiment acadèmic, podràs gaudir d'un descompte directe del 25% de l'import net de la matrícula excloent les taxes administratives.

 • Beca Don Bosco: si has estudiat en una escola salesiana, podràs optar a cursar els estudis de grau a preu públic, amb el compromís de realitzar 200 hores de tasques de col·laboració al llarg del curs en algun departament o servei de l'escola.

 • Beques d'Ajut a l'estudi per situacions d'emergència: aquesta beca està destinada a l'estudiantat que es troba en situació de greu dificultat econòmica, social o familiar, i no hagi pogut gaudir d'altres ajuts per causes justificades.

Més informació, a continuació.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convocatòria

Qui pot sol·licitar?

Modalitats disponibles

Dates

Primera convocatòria ordinària

maig-juny

Estudiants EUSS

 

Estudiants de nou accés

 

Trasllats d'expedient

Ajut a l'estudi

 

Col·laboració

 

Don Bosco

Del 2/05 al 6/06/2024 amb CITA PRÈVIA.

Segona convocatòria ordinària

octubre:

Estudiants de nou accés

 

Trasllats d'expedient

Col·laboració

Del 30/09 al 10/10/2024 amb CITA PRÈVIA.