Dr.Àngel Borrell Sanz

Departament d'electricitat - Àrea acadèmica

Email: aborrell@euss.cat

Despatx: Desp. professors (DE10)

Telèfon:

Adreça EUSS: Escola Universitària Salesiana de Sarrià
Pg. Sant Joan Bosco, 74 - 08017 Barcelona
Telf: +34 932 805 244 - Fax: +34 932 806 642

Currículum acadèmic

Doctor/a en Enginyeria Electrònica
(2012, Universitat Politècnica de Catalunya)
Enginyer/a en Automàtica i electrònica industrial
(2006, Universitat Politècnica de Catalunya)
Enginyer/a Tècnic/a Electricitat
(1994, Universitat Politècnica de Catalunya)

Acreditacions

Professor lector
(31/01/2013, Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)

Càrrecs

Responsable Lab. d'Automatització

Xarxes professionals

ResearchGate
LinkedIn

Biografia

Àngel Borrell es va graduar en enginyeria elèctrica, en enginyeria en automatització i electrònica industrial, i va obtenir el doctorat en enginyeria electrònica per la Universitat Tècnica de Catalunya, Barcelona, Espanya, respectivament, el 1993, 2006 i 2012. Des del 1994 és professor titular del Departament d?Enginyeria Elèctrica, Escola Universitària Salesiana de Sarrià, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona, on imparteix cursos sobre màquines elèctriques i automatismes. Els seus interessos d'investigació estan en les àrees de l'electrònica de potència, els accionaments de motors elèctrics i els sistemes d'energia renovable.

Interessos científics

Modelat de xarxes elèctriques. Compensació de desbalanceig de tensió en microxarxes. Control per a compatir potència en microxarxes.

Especialitats

Control de convertidors en aplicacións en xarxes elèctriques intel·ligents

Mèrits acadèmics més significatius

Publicacions: 6; Cites totals: 324 (14/07/2021) Publicacions de primer quartil (Q1): 6; Participació en Projectes: 3 Projectes Nacionals

Premis i distincions

Publicacions de primer quartil (Q1): 6

Resultats científics destacats

1. M. Castilla, J. Miret, J. Matas, A. Borrell and L. García de Vicuña, "Direct Rotor Current-Mode Control Improves the Transient Response of Doubly Fed Induction Generator-Based Wind Turbines," in IEEE Transactions on Energy Conversion, vol. 25, no. 3, pp. 722-731, Sept. 2010, doi: 10.1109/TEC.2010.2052105.
2. A. Borrell, M. Castilla, J. Miret, J. Matas and L. G. de Vicuna, "Simple Low-Cost Hysteretic Controller for Multiphase Synchronous Buck Converters," in IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 58, no. 6, pp. 2355-2365, June 2011, doi: 10.1109/TIE.2010.2060462.
3. A. Borrell, M. Castilla, J. Miret, J. Matas and L. García de Vicuña, "Control Design for Multiphase Synchronous Buck Converters Based on Exact Constant Resistive Output Impedance," in IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 60, no. 11, pp. 4920-4929, Nov. 2013, doi: 10.1109/TIE.2012.2221115.
4. A. Camacho, M. Castilla, J. Miret, R. Guzman and A. Borrell, "Reactive Power Control for Distributed Generation Power Plants to Comply With Voltage Limits During Grid Faults," in IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 29, no. 11, pp. 6224-6234, Nov. 2014, doi: 10.1109/TPEL.2014.2301463.
5. A. Camacho, M. Castilla, J. Miret, A. Borrell and L. G. de Vicuña, "Active and Reactive Power Strategies With Peak Current Limitation for Distributed Generation Inverters During Unbalanced Grid Faults," in IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 62, no. 3, pp. 1515-1525, March 2015, doi: 10.1109/TIE.2014.2347266.
6. Á. Borrell, M. Velasco, J. Miret, A. Camacho, P. Martí and M. Castilla, "Collaborative Voltage Unbalance Elimination in Grid-Connected AC Microgrids With Grid-Feeding Inverters," in IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 36, no. 6, pp. 7189-7201, June 2021, doi: 10.1109/TPEL.2020.3039337.