Dra.Maria Montserrat Cortina Puig

Departament de formació bàsica - Àrea acadèmica

Email: mmcortina@euss.cat

Despatx: Desp. professors (DT14)

Telèfon: +34 935039151

Adreça EUSS: Escola Universitària Salesiana de Sarrià
Pg. Sant Joan Bosco, 74 - 08017 Barcelona
Telf: +34 932 805 244 - Fax: +34 932 806 642

Currículum acadèmic

Doctor/a en Química
(2007, Universitat Autònoma de Barcelona)
Llicenciat/da en Química
(2001, Universitat Autònoma de Barcelona)

Acreditacions

Professor agregat
(15/10/2010, Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)
Professor lector
(15/04/2009, Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)

Càrrecs

Cap del Servei de relacions internacionals

Docència - assignatures

Càlcul bàsic
Física
Química

Recerca

Aplicació de mètodes quimiomètrics a l'anàlisi de dades ambientals i a la determinació analítica de contaminants