Dr.Carlos Luque Corredera

Departament de formació bàsica - Àrea acadèmica

Email: cluque@euss.cat

Despatx:

Telèfon:

Adreça EUSS: Escola Universitària Salesiana de Sarrià
Pg. Sant Joan Bosco, 74 - 08017 Barcelona
Telf: +34 932 805 244 - Fax: +34 932 806 642

Currículum acadèmic

Doctor/a en Química Orgància Experimental i Industrial
(2014, Universitat de Barcelona)
Màster Oficial en Ciència i Tecnologia Químiques
(2009, Universitat Autònoma de Barcelona)
Llicenciat/da en Química
(2008, Universitat Autònoma de Barcelona)

Acreditacions

Professor lector
(03/10/2018, Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)

Xarxes professionals

Orcid

Biografia

El Dr. Carlos Luque-Corredera es va graduar en Química l?any 2008 a la Universitat Autònoma de Barcelona, on també va completar un màster oficial en Ciència i Tecnologia Químiques l?any 2009. Posteriorment, va completar la tesi doctoral en Química Orgànica al Grup de Síntesis d?azapolicicles naturals de la facultat de Farmàcia (Universitat de Barcelona) al 2014, sota la supervisió dels professors Josep Bonjoch i Ben Bradshaw. El 2015 es va incorporar com a professor al Departament de Formació Bàsica de l'Escola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS), on fins a l?actualitat, compagina la docència amb tasques d?investigació. Actualment, és doctor vinculat a l?Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB), on treballa en el grup Nanomol, duent a terme tasques d?investigació en un projecte multidisciplinari, que porta per nom ?Mol4Bio?, i que té per objectiu la preparació de materials híbrids per aplicacions biomèdiques. D?entre totes les branques que s?involucren en aquest projecte, està l?enginyeria mecànica, la ciència de materials i electricitat, i també la química orgànica sintètica. A partir d?aquesta col·laboració, es va realitzar una estada post-doctoral a la Universitat de Delaware (DE, USA) a l?any 2017. El 2012 va obtenir l'acreditació de Lector emesa per l' Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).

Interessos científics

Síntesi orgànica de productes naturals mitjançant organocatàlisi. Química médica. Química dels aliments. Biomaterials amb aplicacions biomèdiques. Disseny estratègic de la Propietat Intel·lectual industrial. (patents i models de protecció) Noves metodologies docents (Recorreguts d?Estudi i Investigació)

Especialitats

Síntesis orgànica, ciència de materials, noves metodologies docents en el camp de l?enginyeria.

Mèrits acadèmics més significatius

6 articles científics ( 4 d?ells en Q1) Participació en 4 congressos nacionals i en 1 congrés internacional durant la tesi doctoral. Participació en 5 congressos on s?ha presentat la investigació post-doctoral (3 d?ells internacionals). Estada post-doctoral a la Universitat de Delaware al 2017. Disseny d?un SRP per la matèria de Química en 1er curs de graus d?enginyeria. Acreditació de Professor Lector per l?AQU (2018).

Resultats científics destacats

1 Preparation, separation and characterisation of two regioisomers of a N-hydroxyalkylpyridylpyrazole ligand: A structural investigation of their coordination to Pd(II) and Zn(II) centres. Inorg. Chim. Acta. 2011, 367, 35-43.
2. Cis-decahydroquinolines via Asymmetric Organocatalysis: Application to the total Synthesis of (+)-Lycoposerramine Z. Org. Lett. 2013, 15, 326-329.
3. Synthetic and DFT Studies towards a Unified Approach to Phlegmarine alkaloids: Aza-Michael intramolecular processes leading to 5-oxodecahydroquinolines. Chem. Eur. J. 2013, 19, 13881-13892.
4. A gram-scale route to Phlegmarine alkaloids: Rapid total synthesis of (-)-Cermizine B. Chem. Commun. 2014, 50, 7099-7102.