Futurs estudiants

La demanda d'enginyers i enginyeres de l'àmbit industrial al nostre país és molt elevada. Això és gràcies a la capacitat, versatilitat i flexibilitat que aquest/a professional té per desenvolupar les diferents funcions segons la seva branca. Aquesta demanda es produeix tant en la majoria dels sectors del món industrial com en qualsevol tipus d'empresa o administració. A més, un gran nombre de professionals realitza l'exercici lliure de la professió planificant, gestionant i dirigint projectes relacionats amb la seva especialitat.

Share

Per què estudiar a l'EUSS?

Vine a visitar-nos i no et faràs enrere!

 

La demanda d'enginyers i enginyeres de l'àmbit industrial al nostre país és molt elevada. Això és gràcies a la capacitat, versatilitat i flexibilitat que aquest/a professional té per desenvolupar les diferents funcions segons la seva branca. Aquesta demanda es produeix tant en la majoria dels sectors del món industrial com en qualsevol tipus d'empresa o administració. A més, un gran nombre de professionals realitza l'exercici lliure de la professió planificant, gestionant i dirigint projectes relacionats amb la seva especialitat.

En aquest aspecte, a l'EUSS tenim un índex d'atur dels nostres titulats i titulades pràcticament nul, amb un temps mitjà de col·locació des que finalitzen els estudis fins que troben la primera feina de 3 mesos.

Tot això és possible gràcies als mitjans tècnics i als/a les professionals que formen part de la comunitat educativa.

A l'EUSS hi trobaràs:

 

 • Quatre Graus d'Enginyeria de la branca industrial:
  • Grau d'Enginyeria Elèctrica
  • Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
  • Grau d'Enginyeria Mecànica
  • Grau d'Enginyeria en Organització Industrial
 • Una doble titulació formada pel Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica i el Grau d'Enginyeria Mecànica, el perfil de mecatrònica que cerquen moltes empreses.
 • Una oferta de màsters universitaris i de màsters o postgraus propis:
  • Màster Universitari de Direcció i Organització Industrial
  • Postgrau en Disseny de Productes Intel·ligents
 • Un tracte humà i personalitzat alhora que professional per part de tota la comunitat educativa.
 • Un ambient de treball de grup però sense massificació a les aules.
 • Uns laboratoris amb instal·lacions en constant renovació que et facilitaran l'aprenentatge de cadascuna de les habilitats pròpies de la teva professió.
 • Una filosofia de treball que potencia la vessant més pràctica tant a nivell acadèmic com per mitjà de la inserció laboral en pràctiques en empreses.
 • La possibilitat de participar amb l'escola en projectes de recerca en diferents camps.
 • A més, i per tal que es pugui compaginar els estudis i el treball, disposem d'un horari adaptat a la franja de tarda-nit.

 

Preinscripció Universitària (Graus)

L’Escola Universitària Salesiana de Sarrià és un centre adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona, de manera que l’accés es fa de la mateixa manera que a qualsevol altra facultat o escola universitària de caire públic.
 

Per accedir al primer curs d'un estudi de grau, cal fer la preinscripció universitària a l'adreça https://accesnet.gencat.cat.

 

La preinscripció és un sistema coordinat de distribució dels/de les estudiants que garanteix la igualtat de condicions en el procés d'ingrés i d'admissió al primer curs dels estudis de grau.

 

Per realitzar qualsevol gestió a l'aplicació informàtica d’Accesnet, caldrà introduir sempre l'identificador d'usuari (DNI amb lletra, NIE o passaport) i el codi accesnet (contrasenya). L'estudiant que està cursant segon de batxillerat a Catalunya ja disposa d'un codi accesnet propi per fer la preinscripció, que és el mateix que va triar a l'hora de matricular-se a les PAU.

 

En el moment de formalitzar la preinscripció universitària, l'estudiant pot sol·licitar fins a 8 preferències (centres d'estudi), ordenades segons el grau d'interès. No és obligatori emplenar les 8 preferències.

 

A l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat i a les seves seus hi ha personal per atendre qualsevol consulta i ordinadors a disposició dels/de les usuaris/àries, des d'on es pot formalitzar la preinscripció durant els dies hàbils dels terminis establerts per a cada convocatòria.

 

 

Terminis

 

Per al curs 2016-2017 els terminis són els següents:

 

 • Convocatòria de juny: Del 6 de juny a l’1 de juliol de 2016
 • Convocatòria de setembre: 20 i 21 de setembre de 2016

Matrícula d'estudiants de nou accés

Juliol

 

El dia 11 de juliol de 2016 es publicarà l’assignació de places per als/a les estudiants que hagin demanat l’admissió a la universitat per mitjà de la Preinscripció Universitària del mes de juny. La matrícula d’aquests/es estudiants es farà del 13 al 18 juliol de 2016 (dissabte i diumenge no inclosos).

En el moment que l’Escola rebi el llistat d’estudiants assignats/ades al centre s’hi posarà en contacte per recordar-los els dies de matrícula i convidar-los a la Jornada d’acollida.

 

La Jornada d'acollida per a estudiants de nou accés tindrà lloc el dimarts 12 de juliol de 2016 a les 10.00 h i a les 16.00 h, d'acord amb el calendari de Preinscripció Universitària. És aconsellable que els/les estudiants assisteixin a la jornada, ja que s’hi explicaran aspectes pràctics sobre el procés de matrícula i és una bona manera de començar a familiaritzar-se amb el centre i el seu funcionament.

 

És important que, abans de rebre l’assignació, els/les estudiants comencin a recollir la documentació necessària per a la matrícula. En el cas d’estudiants procedents d’altres universitats (vies 7 i 8) i que vulguin reconèixer assignatures dels estudis previs, els recomanem que presentin les seves sol·licituds de reconeixement amb anterioritat per tal de tenir-les resoltes per als dies de matrícula.

 

Setembre

 

Per als/a les estudiants que sol·licitin l’admissió a la universitat en la Preinscripció Universitària de setembre, la publicació de l’assignació de places es farà el 26 de setembre de 2016. La matrícula d’aquests/es estudiants es farà el dia 27 de setembre de 2016.

D’igual manera que al període de juliol, així que l’Escola rebi el llistat d’assignacions al centre, es posarà en contacte amb els/les estudiants per informar-los sobre el procés de matrícula.

 

Com que els terminis són més ajustats que al juliol, és encara més important que els/les estudiants de nou accés del setembre tinguin la documentació necessària preparada abans del dia de la matrícula.

 

En el cas d’estudiants procedents d’altres universitats (vies 7 i 8) i que vulguin reconèixer assignatures dels estudis previs, els recomanem que presentin les seves sol·licituds de reconeixement amb anterioritat per tal de tenir-les resoltes per al dia de la matrícula.

 

Per a més informació sobre la documentació que cal presentar segons cada via d’accés, consulteu l’apartat de Vies d’accés, admissió i matrícula.

Beques i ajuts a l'estudi de la Fundació Rinaldi

La Fundació Rinaldi, una institució sense ànim de lucre, no rep cap subvenció ni ajut públic de caràcter ordinari pels seus estudis universitaris reglats, d'acord amb el que prescriu la llei de la seva aprovació. No obstant això, conscients de la necessitat de preservar la igualtat d’oportunitats amb independència de recursos, origen i lloc de treball, destina una part dels seus ingressos a finançar diversos tipus d'ajut econòmic.

 

La Fundació Rinaldi destina, per als/a les estudiants que es matriculen a l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià un fons limitat per concedir ajuts econòmics i satisfer el finançament d'una part del cost dels estudis. L'estudiant que rep aquests ajuts pot renovar-los cada curs sempre que compleixi els criteris establerts. 


Els ajuts econòmics de la Fundació Rinaldi són compatibles amb d'altres beques o ajuts econòmics públics i privats sempre que aquests així ho disposin.

 

Descripció general de les beques:

 

 • Beca de col·laboració: consisteix a realitzar, sota la supervisió d’un/a responsable i segons el perfil personal de l'estudiant, diverses funcions de col·laboració en les àrees, departaments o serveis que l’Escola determini anualment. L'estudiant rep una dotació econòmica per les hores que realitza com a becari/ària.
 • Beca d'Ajut a l'estudi: aquest tipus de beca s'assigna a estudiants amb un bon expedient acadèmic. L'estudiant que rep aquesta beca es beneficia d'un descompte en la seva matrícula.

Consulteu les bases de les nostres beques al final d'aquesta pàgina.
 

Preguntes més freqüents (FAQ)

Com s’ha de formalitzar la preinscripció universitària per accedir a l’EUSS?

La preinscripció universitària s'ha de formalitzar per Internet a l'adreça https://accesnet.gencat.cat.

Per realitzar qualsevol gestió a l'aplicació informàtica, caldrà introduir sempre l'identificador d'usuari (DNI amb lletra, NIE o passaport) i el codi accesnet (contrasenya). L'estudiant que està cursant segon de batxillerat a Catalunya ja disposa d'un codi accesnet propi per fer la preinscripció, que és el mateix que va triar a l'hora de matricular-se a les PAU.

També pots adreçar-te a l’Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat o a alguna de les seves delegacions.

 

 

Quina és la nota de tall per accedir a l’EUSS?

La nota de tall depèn de les places que s’ofereixen, del nombre de sol·licitants i de les notes d’aquests sol·licitants. No es fixa prèviament i és només orientativa ja que pot canviar cada curs acadèmic. No es coneix fins que s’acaba el procés de preinscripció, ja que és la nota de l'últim/a estudiant que va accedir a la titulació el curs anterior després de tot el procés de matriculació.

Aquest curs passat les notes de tall han estat de 5,0 a totes les nostres titulacions.

 

 

Quan i on he de formalitzar la matrícula?

En el moment que l’Escola rebi el llistat d’estudiants assignats/ades al centre s’anirà posant en contacte amb vosaltres per recordar-vos els dies de matrícula i convidar-vos a la Jornada d’acollida. L’assistència a aquesta jornada no és obligatòria, però sí aconsellable ja que s’hi expliquen aspectes pràctics sobre el procés de matrícula i és una bona manera de començar a familiaritzar-se amb el centre i el seu funcionament.

La matrícula d’estudiants de nou accés és presencial i es realitza a la Gestió Acadèmica del centre.

 

 

No puc venir presencialment a fer la matrícula, què puc fer? Pot venir algú altre?

És recomanable que la matrícula la formalitzis tu, ja que hauràs d’escollir entre diverses opcions (horari, classe de dedicació, si vols cursar assignatures en anglès...) i delegar-ho en una altra persona pot comportar errades. Si, malgrat això, t’és impossible venir, pot venir una altra persona amb una autorització. És suficient un paper signat per tu on consti la teva autorització i una fotocòpia del teu DNI i del seu.

Assegura’t de deixar-li a la persona autoritzada tota la documentació preparada i estigues fàcilment localitzable per a possibles dubtes que puguin sorgir.

 

 

Quina documentació he de portar per matricular-me?

En l’apartat Vies d’accés, admissió i matrícula hi trobaràs relacionada la documentació que cal portar segons la teva via d’accés.

Si tens qualsevol dubte sobre la documentació és important que et posis en contacte amb la Gestió Acadèmica de l’Escola abans de venir a fer matrícula.

 

 

Puc escollir l’horari de classes?

A l’EUSS disposem de tres torns: Matí, tarda i tarda-nocturn. Quan facis la matrícula podràs escollir sempre i quan quedin horaris per triar en el moment en què vinguis.

L’horari de tarda-nocturn està pensat per a persones que treballen i que volen cursar els seus estudis més lentament.

 

 

Treballo i vull cursar els estudis a poc a poc. Existeix la possibilitat de fer una via lenta?

I tant! La primera vegada que et matriculis a l’Escola hauràs de decidir si cursar els estudis a temps complet o a temps parcial.

 

Els/les estudiants en règim de dedicació a temps complet que s’incorporen al primer curs de grau tenen l'obligació de matricular-se dels 60 crèdits que configuren aquest primer curs. En cas que els/les estudiants accedeixin per canvi d'estudis, trasllat d’expedient, des d'un cicle formatiu o amb una altra titulació universitària finalitzada i se'ls reconeguin crèdits d’assignatures de primer curs, podran completar la matrícula amb assignatures d’altres cursos fins arribar a 60 crèdits.

 

A partir del segon curs en endavant, els/les estudiants a temps complet han de matricular-se d’entre 42 i 78 crèdits.

Per la seva banda, els/les estudiants en règim de dedicació a temps parcial que s’incorporen al primer curs de grau tenen l'obligació de matricular-se d’un mínim de 30 crèdits i un màxim de 42 crèdits.

 

A partir del segon curs en endavant, els/les estudiants a temps parcial han de matricular-se d’un mínim de 24 i un màxim de 42 crèdits.

 

Els/les estudiants tenen dret a dos canvis de dedicació al llarg dels seus estudis.

 

 

Quin cost té la matrícula a l'EUSS?

La matrícula de l'EUSS es realitza per assignatures i cada assignatura té un nombre de crèdits. El preu del crèdit es fixa anualment, sent el curs 2015-2016 de 107,18 euros/crèdit.

Així, un/a estudiant de nou accés que es matricula de 60 crèdits i sense cap tipus de descompte va pagar 6.430,80 euros més les taxes acadèmiques i l’assegurança escolar (265 euros aproximadament).

Les tarifes del curs 2016-2017 estaran disponibles a principis del mes de juliol de 2016.

 

 

Com es pot fer efectiu el pagament de la matrícula?

El pagament de la matrícula es fa en dos terminis i per domiciliació bancària al compte que ens hagis facilitat. El primer pagament és d’un 60% del total de la matrícula i s’efectua uns dies després de formalitzar-la, mentre que el 40% restant es carrega a principis del mes de desembre.
En cas que vulguis fer el pagament en mensualitats és possible sol·licitar un préstec a una entitat financera. L'Escola té conveni amb Caixa d’Enginyers per aconseguir-lo amb condicions més favorables.
També tens la possibilitat d’accedir als ajuts i préstecs de l'AGAUR.

 

 

Puc gaudir d'algun tipus de descompte?

Com a centre que imparteix estudis oficials, pots gaudir dels descomptes i gratuïtats que estan reconeguts en el Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya: Família nombrosa, minusvalideses superiors al 33%, víctimes d’actes terroristes o violència de gènere...

Si estàs en una d’aquestes situacions, cal que presentis la documentació acreditativa el dia de la matrícula.

 

 

Puc sol·licitar algun tipus d'ajuda econòmica?

Els/les estudiants de l’EUSS podeu sol·licitar les beques que concedeix el Ministeri d'Educació i que a Catalunya es tramiten a través de l’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Aquestes beques us permeten gaudir d’un descompte en la matrícula.

A més, la Fundació Privada Rinaldi destina cada any part del pressupost de l'Escola a oferir unes beques de col·laboració i d’ajut a l’estudi que també us permeten gaudir de descomptes en la matrícula si en compliu els requisits. Consulta l’apartat de Beques i ajuts a l'estudi per conèixer les condicions i imprimir els formularis.

Les beques del Ministeri d’Educació i les de la Fundació Rinaldi són compatibles.

 

 

Vull canviar d’universitat. Quina documentació necessito per poder reconèixer assignatures que he cursat en un altre centre?

La documentació que cal que ens portis és:

 • Imprès de sol·licitud de reconeixement i transferència (demanar-lo a la Gestió Acadèmica de l’Escola)

 • Certificació acadèmica personal dels estudis que has cursat

 • Pla d'estudis de la titulació cursada segellat pel centre d'origen

 • Programa de les assignatures superades amb el segell del centre d’origen

La sol·licitud de reconeixement té un cost que s’ha d’abonar en el moment de presentar-la. Consulta a Gestió Acadèmica les tarifes vigents.

 

 

He fet un CFGS. Podré reconèixer alguna assignatura de la titulació de Grau que m’interessa?

Gràcies a l'acord entre el Departament d'Ensenyament, el Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació i les Universitats públiques i privades catalanes s'han establert correspondències entre alguns estudis de CFGS i  els estudis de Grau.

El reconeixement de les assignatures es realitzarà en bloc i s’incorporaran a l’expedient amb la qualificació de “reconeguda”, la qual computarà a efectes de superació de l’assignatura, però no computarà a efectes de baremació de l’expedient acadèmic.

A l’apartat de Graus del web, dins de cada titulació, trobaràs la taula amb els reconeixements de cada CFGS, tant dels antics (LOGSE) com dels nous (LOE).

 

 

Puc modificar la meva matrícula?

Sí. Al llarg del curs hi ha dos terminis per sol·licitar canvis de matrícula.

 

En el primer termini (setembre-octubre) es poden sol·licitar canvis d’assignatures del primer i del segon semestre, i aquests canvis poden tenir efectes econòmics. És a dir, pots afegir o esborrar assignatures i els canvis en l’import de la matrícula es veuran reflectits en el segon pagament d’aquesta.

 

En el segon termini (febrer) només es poden sol·licitar canvis d’assignatures del segon semestre i aquests no poden tenir efectes econòmics. Per tant, no és possible fer ampliacions de matrícula (excepte si és per finalitzar els estudis o si matricules el Treball de Fi de Grau o les Pràctiques professionals) i, en cas que anul·lis una assignatura, aquesta constarà com si no t’hi haguessis matriculat, però no tindràs dret a devolució econòmica.

 

La sol·licitud de modificació de matrícula podrà comportar el cobrament d’una taxa per aquesta gestió.

Pots consultar els terminis de modificació de cada curs en el Calendari acadèmic-administratiu.

 

 

Puc anul·lar la meva matrícula?

Sí, sempre i quan ho sol·licitis dins del termini que hi ha fixat en el Calendari acadèmic-administratiu.

Per tal d’optar a la devolució de l’import abonat, hauràs de presentar una sol·licitud a la Gestió Acadèmica tot detallant els motius i justificar-los documentalment. L’Administració de l’Escola analitzarà el teu cas i decidirà si procedeix la devolució dels imports abonats, llevat de les taxes de gestió de l’expedient.

Si anul·les la matrícula perquè l’Oficina de Preinscripció t’ha adjudicat una altra plaça tens dret a la devolució dels imports abonats, llevat de les taxes de gestió de l’expedient.

 

 

He esgotat el règim de permanència a la meva universitat. Puc accedir als estudis que es fan a l'EUSS?

Sí. Als/a les estudiants que accedeixin a estudis de la UAB i que procedeixin d’altres universitats, se’ls aplica la normativa de permanència de la UAB a partir de l’accés a aquesta, sense considerar-se la trajectòria prèvia a la universitat d’origen.

 

 

Quantes convocatòries tinc per superar una assignatura? Com es compten les convocatòries exhaurides?

Els/les estudiants de grau i de màster teniu dret a formalitzar tres matrícules per superar una assignatura, tenint en compte que tant la qualificació "No avaluat" com "Suspès" impliquen exhaurir una convocatòria.

Si esgotes tres matrícules, tens la possibilitat de sol·licitar una matrícula extraordinària. En cas que aquesta sol·licitud sigui denegada o exhaureixis la matrícula extraordinària d’una assignatura o mòdul de formació bàsica o obligatòria, hauràs d’abandonar els estudis.

Per a més informació sobre el règim de permanència, consulta a la Gestió Acadèmica de l’Escola.

 

 

Quants crèdits he de superar cada curs acadèmic?

La normativa de Règim de permanència estableix que cal superar un mínim de 30 crèdits en dos anys.

 

També estableix que:

 • Per matricular-se d’assignatures de segon curs, s’ha d’haver superat un mínim de 12 crèdits.

 • Per matricular-se d’assignatures de tercer curs, s’ha d’haver superat un mínim de 60 crèdits de primer i segon curs.

 • Per matricular-se d’assignatures de quart curs, s’ha d’haver superat tot primer curs i un mínim de 120 crèdits en total.

 • Per matricular-se del Treball de Fi de Grau, s’ha d’haver superat un mínim de 160 crèdits.

 

 

Com funciona Servei d'Orientació i Inserció Professional?

El Servei d’Orientació i Inserció Professional de l'EUSS promou la inserció laboral dels/de les seus/ves titulats/ades i estudiants posant-los en contacte amb les empreses a través de la gestió d’ofertes, tant de treball com de convenis de cooperació educativa, i orientant-los en la millora de les seves competències.

Així mateix, realitza seminaris al voltant de diferents eines i recursos a utilitzar en la recerca activa de feina i organitza jornades com ara "Pre-Ocupa't" o "Cultura Emprenedora", orientades a crear un espai de trobada entre el món empresarial i l'universitari.

 

 

Podré continuar els estudis un cop finalitzada aquesta titulació?

Un cop finalitzats els estudis d'Enginyeria Tècnica Industrial o de Grau d’Enginyeria pots continuar fent uns estudis de Màster. També pots fer una segona titulació de Grau. Si estàs interessat en aquesta possibilitat informa't dels reconeixements entre les titulacions de l'EUSS així com de les condicions econòmiques.