Futurs estudiants

La demanda d'enginyers i enginyeres de l'àmbit industrial al nostre país és molt elevada. Això és gràcies a la capacitat, versatilitat i flexibilitat que aquest tipus de professionals tenen per desenvolupar les diferents funcions segons la seva branca.

Share

Per què estudiar a l'EUSS?

Vine a visitar-nos i no te'n penediràs!

 

La demanda d'enginyers i enginyeres de l'àmbit industrial al nostre país és molt elevada. Això és gràcies a la capacitat, versatilitat i flexibilitat que aquest tipus de professional té per desenvolupar les diferents funcions segons la seva branca. Aquesta demanda es produeix tant en la majoria dels sectors del món industrial com en qualsevol tipus d'empresa o administració. A més, un gran nombre de professionals de l'enginyeria realitza l'exercici lliure de la professió planificant, gestionant i dirigint projectes relacionats amb la seva especialitat.

En aquest aspecte, a l'EUSS tenim un índex d'atur dels nostres titulats i titulades pràcticament nul, amb un temps mitjà de col·locació des que finalitzen els estudis fins que troben la primera feina de 3 mesos.

Tot això és possible gràcies als mitjans tècnics i a l'equip de professionals que formen part de la comunitat educativa.

A l'EUSS hi trobaràs:

 

 • Quatre graus d'enginyeria de la branca industrial:
  • Grau d'Enginyeria Elèctrica
  • Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
  • Grau d'Enginyeria Mecànica
  • Grau d'Enginyeria en Organització Industrial
 • Una doble titulació formada pel Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica i el Grau d'Enginyeria Mecànica, el perfil de mecatrònica que cerquen moltes empreses.
 • Una oferta de màsters universitaris i de màsters o postgraus propis:
  • Màster Interuniversitari en Enginyeria Industrial
  • Màster Propi en Dirección d'Empreses Industrials
 • Un tracte humà i personalitzat alhora que professional per part de tota la comunitat educativa.
 • Un ambient de treball de grup però sense massificació a les aules.
 • Uns laboratoris amb instal·lacions en constant renovació que et facilitaran l'aprenentatge de cadascuna de les habilitats pròpies de la teva professió.
 • Una filosofia de treball que potencia la vessant més pràctica tant a nivell acadèmic com per mitjà de la inserció laboral en pràctiques en empreses.
 • La possibilitat de participar amb l'escola en projectes de recerca en diferents camps.
 • A més, i per tal que es pugui compaginar els estudis i el treball, disposem d'un horari adaptat a la franja de tarda-nit.

 

Preinscripció Universitària (Graus)

L’Escola Universitària Salesiana de Sarrià és un centre adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona, de manera que l’accés es fa de la mateixa manera que a qualsevol altra facultat o escola universitària de caire públic.
 

La preinscripció és un sistema coordinat de distribució dels i de les estudiants que garanteix la igualtat de condicions en el procés d'ingrés i d'admissió als estudis de grau.

 

La preinscripció universitària es fa per Internet, a Accesnet, en els terminis establerts per a cada convocatòria. Cal seguir unes indicacions concretes per registrar-se correctament i poder fer la preinscripció. En alguns casos, és necessari lliurar documentació perquè la preinscripció sigui vàlida i així poder entrar en el procés d'assignació de places.

 

L'estudiant pot sol·licitar fins a 8 preferències (centres d'estudi) ordenades segons el grau d'interès. No és obligatori emplenar les 8 preferències i, un cop feta la preinscripció, es poden modificar aquestes preferències tantes vegades com es vulgui fins a l'últim dia del termini.

 

Important:

 

És convenient assegurar-se que la preinscripció s'ha fet correctament. Per assegurar-se'n, un cop acabat el tràmit, es generarà un document en PDF del comprovant de la preinscripció i caldrà verificar que hi figuri la data i l'hora de gravació. Quan les dades acadèmiques que apareixen en el formulari de la preinscripció universitària són correctes, surt un senyal de "vist" de color verd  i no s’ha d’afegir cap altra dada acadèmica d’accés.

Tingues en compte que, si realitzes modificacions de les teves preferències, en el nou comprovant de la preinscripció haurà de figurar la data i l'hora de gravació actualitzades.
 

A l’Oficina d’Accés a la Universitat o a qualsevol de les seves seus hi trobaràs personal per atendre qualsevol consulta i ordinadors a disposició dels usuaris i de les usuàries, des d'on es podrà formalitzar la preinscripció durant els dies hàbils dels terminis establerts per a cada convocatòria.

 

Terminis:

 

Per al curs 2018-2019 els terminis són els següents:

 

 • Convocatòria de juny: pendent d'aprovació per la Generalitat de Catalunya
 • Convocatòria de setembre: pendent d'aprovació per la Generalitat de Catalunya

 

Per a més informació sobre el procés de Preinscripció Universitària, consulta aquí o contacta amb l'Oficina d'Accés a la Universitat:

Oficina d’Accés a la Universitat

Adreça: Via Laietana, 2 planta baixa

Població: 08003 Barcelona

Telèfons: 93 223 03 23 i 93 223 25 91 de 9.00 a 14.00 hores 

Adreça de contacte: Bústia de contacte

Horari d'atenció: Tot l'any de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores.

Matrícula d'estudiants de nou accés

Juliol

 

El dia 11 de juliol de 2017 es publicarà l’assignació de places dels i de les estudiants que hagin demanat l’admissió a la universitat per mitjà de la Preinscripció Universitària del mes de juny. La matrícula d’aquests i d'aquestes estudiants es farà del 13 al 18 juliol de 2017 (dissabte i diumenge no inclosos).

En el moment que l’Escola rebi el llistat d’estudiants assignats i assignades al centre s’hi posarà en contacte per recordar-los els dies de matrícula i convidar-los a la Jornada d’acollida.

 

La Jornada d'acollida per a estudiants de nou accés tindrà lloc el dimecres 12 de juliol de 2017 a les 10.00 h i a les 16.00 h, d'acord amb el calendari de Preinscripció Universitària. És aconsellable que els i les estudiants assisteixin a la jornada, ja que s’hi explicaran aspectes pràctics sobre el procés de matrícula i és una bona manera de començar a familiaritzar-se amb el centre i el seu funcionament. A més, un cop finalitzada la jornada d'acollida, es realitzarà un circuit de verificació de documentació i s'assignarà dia i hora de matrícula segons la via d'accés de cada estudiant.

 

És important que, abans de rebre l’assignació, els i les estudiants comencin a recollir la documentació necessària per a la matrícula. En el cas d’estudiants procedents d’altres universitats (vies 7 i 8) i que vulguin reconèixer assignatures dels estudis previs, els recomanem que presentin les seves sol·licituds de reconeixement amb anterioritat per tal de tenir-les resoltes per als dies de matrícula.

 

Setembre

 

Per a aquells i aquelles estudiants que sol·licitin l’admissió a la universitat en la Preinscripció Universitària de setembre, la publicació de l’assignació de places es farà el 27 de setembre de 2017. La matrícula d’aquests i d'aquestes estudiants es farà el dia 28 de setembre de 2017.

D’igual manera que al període de juliol, així que l’Escola rebi el llistat d’assignacions al centre, es posarà en contacte amb tots i totes les estudiants per informar-los sobre el procés de matrícula.

 

Com que els terminis són més ajustats que al juliol, és encara més important que els i les estudiants de nou accés del setembre tinguin la documentació necessària preparada abans del dia de la matrícula.

 

En el cas d’estudiants procedents d’altres universitats (vies 7 i 8) i que vulguin reconèixer assignatures dels estudis previs, els recomanem que presentin les seves sol·licituds de reconeixement amb anterioritat per tal de tenir-les resoltes per al dia de la matrícula.

 

Per a més informació sobre la documentació que cal presentar segons cada via d’accés, consulteu l’apartat de Vies d’accés, admissió i matrícula.

Beques i ajuts a l'estudi de la Fundació Rinaldi

La Fundación Rinaldi, una institució sense ànim de lucre, no rep cap subsidi ni ajuda pública de caràcter ordinari per als seus estudis universitaris reglats, d'acord amb el que es prescriu a la llei de la seva aprovació. No obstant això, conscients de la necessitat de preservar l'equitat d'oportunitats amb independència de recursos, origen i lloc de treball, destina una part dels seus ingressos a finançar diversos tipus d'ajudes econòmiques.

La Fundació Rinaldi destina, per als i a les estudiants que es matriculen a l'Escola Universitària Salesiana de Sarriá, un fons reduït per concedir ajuts econòmics i fer front al finançament d'una part del cost dels estudis. L'estudiant que rep aquests ajuts pot renovar-los cada curs sempre que compleixi els criteris establerts.

Les ajudes econòmiques de la Fundació Rinaldi són compatibles amb altres beques o ajudes econòmiques públiques i privades sempre que aquestes així ho disposin en les seves bases.

 

Descripció general de les beques:

 • Beca de col·laboració: consisteix a realitzar, sota la supervisió d'un o una responsable i segons el perfil personal de l'estudiant, diverses funcions de col·laboració en les àrees, departaments o serveis que l'Escola determini anualment. L'estudiant rep una dotació econòmica per les hores que realitza com a becari o becària.
 • Beca d'ajut a l'estudi: aquest tipus de beca s'assigna als i a les estudiants amb un bon expedient acadèmic. L'estudiant que rep aquesta beca es beneficia d'un descompte en la matrícula.

Consulta les bases de les nostres beques al final d'aquesta pàgina.

Preguntes més freqüents (FAQ)

Com s’ha de formalitzar la preinscripció universitària per accedir a l’EUSS?

 

La preinscripció universitària es fa per Internet, a Accesnet, en els terminis establerts per a cada convocatòria. Cal seguir unes indicacions concretes per registrar-se correctament i poder fer la preinscripció. En alguns casos, és necessari lliurar documentació perquè la preinscripció sigui vàlida i així poder entrar en el procés d'assignació de places.

Pots sol·licitar fins a 8 preferències (centres d'estudi) ordenades segons el grau d'interès. No és obligatori emplenar les 8 preferències i, un cop feta la preinscripció, es poden modificar aquestes preferències tantes vegades com es vulgui fins a l'últim dia del termini.

 

 

Quina és la nota de tall per accedir a l’EUSS?

 

La nota de tall depèn de les places que s’ofereixen, del nombre de sol·licitants i de les notes d’aquests sol·licitants. No es fixa prèviament, sinó que es coneix un cop es tanca el procés de preinscripció, per tal qual cosa pot variar cada curs acadèmic.

 

Pots consultar les notes de tall aquí.

 

 

Quan i on he de formalitzar la matrícula?

 

Tan aviat com l’Escola rebi el llistat d’estudiants que heu estat assignats i assignades al centre, ens anirem posant en contacte amb vosaltres per recordar-vos els dies de matrícula i convidar-vos a la Jornada d’acollida. L’assistència a aquesta jornada és del tot aconsellable ja que s’hi expliquen aspectes pràctics sobre el procés de matrícula i és una bona manera de començar a familiaritzar-vos amb el centre i el seu funcionament. A més, un cop finalitzada la jornada d'acollida, és realitzarà un circuit de verificació de documentació i se us assignarà dia i hora de matrícula segons la vostra via d'accés.

 

La matrícula d’estudiants de nou accés és presencial i es realitza a la Gestió Acadèmica del centre.

 

 

No puc venir presencialment a fer la matrícula, què puc fer? Pot venir algú altre?

 

És recomanable que la matrícula la formalitzis tu, ja que hauràs d’escollir entre diverses opcions (horari, classe de dedicació, si vols cursar assignatures en anglès...) i delegar-ho en una altra persona pot comportar errades. Si, malgrat això, t’és impossible venir, pot venir una altra persona amb una autorització. És suficient un paper signat per tu on consti la teva autorització i una fotocòpia del teu DNI i del de la persona autoritzada.

Assegura’t de deixar-li a aquesta persona tota la documentació preparada i estigues fàcilment localitzable per a possibles dubtes que puguin sorgir.

 

 

Quina documentació he de portar per matricular-me?

 

En l’apartat Vies d’accés, admissió i matrícula hi trobaràs relacionada la documentació que cal portar segons la teva via d’accés.

 

Si tens qualsevol dubte sobre la documentació és important que et posis en contacte amb la Gestió Acadèmica de l’Escola abans de venir a fer la matrícula.

 

 

Puc escollir l’horari de classes?

 

A l’EUSS disposem de tres torns en els dos primers cursos: matí (8.00-14.00 h), tarda (15.00-21.00 h) i tarda-nocturn (17.00-22.00 h). Quan facis la matrícula podràs escollir sempre que els grups que vols no estiguin plens.

 

A partir del tercer curs, les classes són majoritàriament a la tarda.

 

L’horari de tarda-nocturn està pensat per a persones que treballen i que volen cursar els seus estudis més lentament.

 

 

Treballo i vull cursar els estudis a poc a poc. Existeix la possibilitat de fer una via lenta?

 

Sí. La primera vegada que et matriculis a l’EUSS hauràs de decidir si cursar els estudis a temps complet o a temps parcial.

 

Si t'incorpores al primer curs de grau i decideixes cursar els estudis a temps complet, hauràs de matricular-te dels 60 crèdits que configuren aquest primer curs. En cas que accedeixis per canvi d'estudis, trasllat d’expedient, des d'un cicle formatiu o amb una altra titulació universitària finalitzada i se't reconeguin crèdits d’assignatures de primer curs, podràs completar la matrícula amb assignatures d’altres cursos.

 

A partir del segon curs en endavant, si segueixes cursant estudis a temps complet, hauràs de matricular-te d’entre 42 i 78 crèdits.

 

Si, pel contrari, decideixes cursar els estudis a temps parcial, el primer curs t'hauràs de matricular d'entre un mínim de 30 crèdits i un màxim de 42 crèdits.

 

A partir del segon curs en endavant, si segueixes cursant estudis a temps parcial, hauràs de matricular-te d’entre un mínim de 24 i un màxim de 42 crèdits.

 

Al llarg dels teus estudis podràs fer fins a dos canvis de dedicació.

 

 

Quin cost té la matrícula a l'EUSS?

 

La matrícula de l'EUSS es realitza per assignatures i cada assignatura té un nombre de crèdits. El preu del crèdit es fixa anualment, sent el curs 2017-2018 de 109,87 euros/crèdit.

Així, un o una estudiant de nou accés que es matricula de 60 crèdits i sense cap tipus de descompte va abonar 6.592,20 euros més les taxes administratives i l’assegurança escolar (267 euros aproximadament).

 

Les tarifes del curs 2018-2019 estaran disponibles a principis del mes de juliol de 2018.

 

 

Com es pot fer efectiu el pagament de la matrícula?

 

A diferència d'altres universitats, a la UAB i als seus centres adscrits la matrícula és anual, és a dir, l'estudiant matricula d'un sol cop les assignatures que cursarà al llarg del primer i del segon semestre. Tanmateix, per tal de facilitar el pagament de la matrícula, l'import total es fracciona en dos terminis que es domicilien al compte bancari que ens hagis facilitat. El primer pagament és d’un 60% del total de la matrícula i s’efectua uns dies després de formalitzar-la, mentre que el 40% restant es domicilia a principis del mes de desembre.

 

En cas que vulguis fer el pagament en mensualitats és possible sol·licitar un préstec a una entitat financera. L'Escola té conveni amb Caixa d’Enginyers per aconseguir-lo amb condicions més favorables.

 

 

Puc gaudir d'algun tipus de descompte?

 

Com a centre que imparteix estudis oficials, pots gaudir dels descomptes i gratuïtats que estan reconeguts en el Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya: família nombrosa, minusvalideses superiors al 33%, matrícula d'honor al batxillerat, víctimes d’actes terroristes i víctimes de violència de gènere.

 

Si estàs en una d’aquestes situacions, cal que presentis la documentació acreditativa el dia de la matrícula.

 

 

Puc sol·licitar algun tipus d'ajuda econòmica?

 

Com a estudiant de l'EUSS pots sol·licitar les beques que concedeix el Ministeri d'Educació i que a Catalunya es tramiten a través de l’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

 

A més, la Fundació Privada Rinaldi destina cada any part del pressupost de l'Escola a oferir unes beques de col·laboració i d’ajut a l’estudi que també et permetran gaudir de descomptes en la matrícula si en compleixes els requisits. Consulta l’apartat de Beques i ajuts a l'estudi per conèixer les condicions i imprimir els formularis.

 

Les beques del Ministeri d’Educació i les de la Fundació Rinaldi són compatibles.

 

 

He començat uns estudis en una altra universitat, però vull canviar-me a l'EUSS. Quina documentació necessito per poder reconèixer assignatures que he cursat en un altre centre?

 

La documentació que cal que ens portis és:

 • Imprès de sol·licitud de reconeixement i transferència (te l'entregarem a la Gestió Acadèmica de l’EUSS)

 • Certificat acadèmic personal dels estudis que has cursat (l'hauràs de demanar a la Secretaria o Gestió Acadèmica de la teva facultat)

 • Pla d'estudis de la titulació cursada amb el segell del centre d’origen

 • Guia docent de les assignatures superades amb el segell del centre d’origen

La sol·licitud de reconeixement té un cost que s’ha d’abonar en el moment de presentar-la. Consulta les tarifes vigents a la Gestió Acadèmica.

 

 

He fet un CFGS. Podré reconèixer alguna assignatura de la titulació de Grau que m’interessa?

 

Sí. Gràcies a l'acord entre el Departament d'Ensenyament, el Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació i les Universitats públiques i privades catalanes s'han establert correspondències entre alguns estudis de CFGS i  els estudis de Grau.

 

El reconeixement de les assignatures es realitzarà en bloc i s’incorporaran a l’expedient amb la qualificació de “reconeguda”, la qual computarà a efectes de superació de l’assignatura, però no computarà a efectes de baremació de l’expedient acadèmic.

 

Consulta la plana del Grau que t'interessa i hi trobaràs un apartat de Reconeixement de CFGS amb la correspondència entre els cicles formatius LOGSE o LOE i les nostres titulacions.

 

 

Puc modificar la meva matrícula?

 

Sí. Al llarg del curs hi ha dos terminis per sol·licitar canvis de matrícula.

 

En el primer termini (setembre-octubre) es poden sol·licitar canvis d’assignatures del primer i del segon semestre, i aquests canvis poden tenir efectes econòmics. És a dir, pots afegir o esborrar assignatures i els canvis en l’import de la matrícula es veuran reflectits en el segon pagament d’aquesta.

 

En el segon termini (febrer) només es poden sol·licitar canvis d’assignatures del segon semestre i aquests no poden tenir efectes econòmics. Per tant, no és possible fer ampliacions de matrícula (excepte si és per finalitzar els estudis o si matricules el Treball de Fi de Grau o les Pràctiques professionals) i, en cas que anul·lis una assignatura, aquesta constarà com si no t’hi haguessis matriculat, però no tindràs dret a devolució econòmica.

 

La sol·licitud de modificació de matrícula podrà comportar el cobrament d’una taxa per aquesta gestió.

 

Pots consultar els terminis de modificació de cada curs en el Calendari acadèmic-administratiu.

 

 

Puc anul·lar la meva matrícula?

 

Sí, sempre i quan ho sol·licitis dins del termini que hi ha fixat en el Calendari acadèmic-administratiu.

 

Per tal d’optar a la devolució de l’import abonat, hauràs de presentar una sol·licitud a la Gestió Acadèmica tot detallant els motius i justificar-los documentalment. L’Administració de l’Escola revisarà la teva sol·licitud i, d'acord amb la Normativa acadèmica de la UAB, decidirà si procedeix la devolució dels imports abonats, llevat de les taxes de gestió de l’expedient.

 

Si anul·les la matrícula perquè l’Oficina d'Accés a la Universitat t’ha adjudicat una altra plaça tens dret a la devolució dels imports abonats, llevat de les taxes de gestió de l’expedient.

 

 

He esgotat el règim de permanència a la meva universitat. Puc accedir als estudis que es fan a l'EUSS?

 

Sí. Un cop accedeixis a cursar estudis a l'EUSS, se t'aplicarà la normativa de permanència de la UAB a partir de l’accés a aquesta universitat, sense considerar-se la teva trajectòria prèvia a la universitat d’origen.

 

 

Quantes convocatòries tinc per superar una assignatura? Com es compten les convocatòries exhaurides?

 

Com a estudiant de grau tens dret a formalitzar tres matrícules per superar una assignatura, tenint en compte que tant la qualificació "No avaluat" com "Suspès" impliquen exhaurir una convocatòria.

 

Si esgotes tres matrícules, tens la possibilitat de sol·licitar una matrícula extraordinària. En cas que aquesta sol·licitud sigui denegada o exhaureixis la matrícula extraordinària d’una assignatura o mòdul de formació bàsica o obligatòria, hauràs d’abandonar els estudis.

 

Per a més informació sobre el règim de permanència, consulta a la Gestió Acadèmica de l’Escola.

 

 

Quants crèdits he de superar cada curs acadèmic?

 

La normativa de Règim de permanència estableix que has de superar un mínim de 30 crèdits en dos cursos.

 

També estableix que:

 • Per matricular-te d’assignatures de segon curs, has d’haver superat un mínim de 12 crèdits.

 • Per matricular-te d’assignatures de tercer curs, has d’haver superat un mínim de 60 crèdits de primer i segon curs.

 • Per matricular-te d’assignatures de quart curs, has d’haver superat tot primer curs i un mínim de 120 crèdits en total.

 • Per matricular-te del Treball de Fi de Grau, has d’haver superat un mínim de 160 crèdits.

 • Si curses la doble titulació, has d'haver superat un mínim de 220 crèdits per matricular-te d'assignatures de cinquè curs.

 

 

Com funciona Servei d'Orientació i Inserció Professional? Hi ha borsa de treball?

 

El Servei d’Orientació i Inserció Professional de l'EUSS promou la inserció laboral dels titulats i de les titulades, així com dels i de les estudiants presents posant-los en contacte amb les empreses a través de la gestió d’ofertes, tant de treball com de convenis de cooperació educativa, i orientant-los en la millora de les seves competències.

 

Així mateix, realitza seminaris al voltant de diferents eines i recursos a utilitzar en la recerca activa de feina i organitza jornades com ara "Pre-Ocupa't" o "Cultura Emprenedora", orientades a crear un espai de trobada entre el món empresarial i l'universitari.

 

 

Podré continuar els estudis un cop finalitzada aquesta titulació?


Un cop finalitzats els estudis de Grau d’Enginyeria pots continuar fent uns estudis de màster o de postgrau. A continuació, trobaràs les opcions que ofereix l'EUSS:

També pots fer una segona titulació de Grau. Si t'interessa aquesta possibilitat, pots sol·licitar informació a la Gestió Acadèmica de l’Escola.