Share

Servei de orientació i inserció professional (SOIP)

L'objectiu del Servei d'orientació i inserció professional de l'EUSS és afavorir la inserció laboral dels seus titulats i estudiants posant-los en contacte amb les empreses a través de la gestió i difusió d'ofertes tant de treball com de conveni de cooperació educativa.

Si com a alumne o antic alumne voleu accedir a les ofertes que es troben en difusió heu de donar-vos d'alta a l'aplicació de borsa de treball.

Contacte SOIP

Servei d'Orientació i Inserció Professional (SOIP)
Àrea de Universitat-Empresa

Cap de l'àrea: Salvador Bernadàs
Cap de servei: Sílvia Nacenta
Membres:

Sílvia Nacenta
Xavier Gallardo

Horari:
   dl: 15.00 a 18.30
   dc: 12.00 a 13.30
         15.00 a 17.00
   dt, dj, dv: 10.00 a 13.30
Correu: borsatreball@euss.cat

Ubicació: Planta baixa edifici EUSS (SE06)
Teléfons:
   935 039 129
Extensió interna: 2505