Vies d'accés, admissió i matrícula

Les nostres titulacions de grau tenen l'accés regulat per la Preinscripció Universitària d'igual manera que totes les titulacions de les universitats públiques catalanes. En aquesta secció trobaràs informació específica segons la teva via d'accés.

 

Share

Xarxes socials

Informació per a l'admissió i la matrícula segons cada via d'accés

Els i les estudiants poden accedir a la universitat des d’alguna d’aquestes vies:

 

  • Des del batxillerat
  • Des de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) o equivalents
  • Des de batxillerats internacionals (Unió Europea i fora de la Unió Europea)
  • Més grans de 25 anys
  • Més grans de 45 anys
  • Més grans de 40 anys amb acreditació d’experiència professional
  • Amb titulació universitària oficial o equivalent
  • Estudiants que han cursat parcialment estudis universitaris oficials espanyols
  • Estudiants que han cursat estudis universitaris estrangers totals o parcials

Selecciona l'opció que més s'adiu al teu perfil i, si tens dubtes, posa't en contacte amb la Gestió Acadèmica de l'Escola.