Recerca en Química

La recerca en l'Àrea de Química de l'EUSS comprèn temes de química analítica aplicada (com ara la detecció de contaminants plàstics en rius, la quantificació paràmetres de qualitat alimentaris a partir d'espectres de NIR, o la monitorització de processos enologics per tècniques d'ultrasons), axi com temes d'interes més fonamental (com ara l'aplicació de tècniques optpacústiques a l'estudi de canvis termodinàmics en suspensions de molècules).

 

Share

Àrea de Química

Les principals línies d'investigació: