Recerca en Materials

La recerca en el camp dels Materials a l'EUSS comprèn l'estudi de les propietats fonamentals i la aplicació de nous materiales, como ara els Imants Moleculars Multifuncional, d'ús potencial en Computació Quàntica i Emmagaztematge de Informació d'alta densitat, Cintes superconductores d'alta Tc per aplicacions d'energia, o Supercondensadors per emmagatzematge eficient d'energia. 

 

Share

Àrea de Materials

El treball de recerca en Materials a l'EUSS comprèn des de la investigació bàsica de propietats fonamentals al desenvolupament de nous materials i dispositius amb aplicació en Energia (generació, transport eficient i emmagatzematge), Electrònica, Computació etc

 

Les principals línies d'investigació: