Share

Àrea d'Educació

El treball de recerca en educació a l'EUSS 

 

Les principals línies d'investigació:

 

  • TICs i expressió gràfica: Sr. Joan Yebras
  • Aprenentatge basat en projectes: Sr. Salvador Bernadàs
  • Influencia dels videojocs violents sobre els joves: Sr. Jesús Sols
  • Lògica difusa: Sr. Jesús Sols
  • Epistemologia i didàctica: Dr. Ignasi Florensa