Tràmits legals

Benvingut a l'EUSS! En aquesta secció hi trobaràs informació sobre els tràmits legals que hauràs de seguir per tal de venir a Barcelona.

Share

Xarxes socials

Estudiants de la Unió Europea

Els/les professors/es i els/les estudiants ciutadans/es de la Unió Europea no necessiten fer cap tràmit administratiu abans d'arribar a l'Estat espanyol. D'acord amb la legislació vigent, tots els/les estudiants que pertanyin a un estat membre de la Unió Europea o a qualsevol altre estat que formi part de l'Espai Econòmic Europeu, així com a la Confederació Suïssa, i que tinguin la intenció de residir a l'Estat espanyol per un període superior a tres mesos, han de sol·licitar obligatòriament la inscripció al Registre Central d'Estrangers, on obtindran un certificat de registre i un Número d'Identificació per a Estrangers (NIE).

 

El registre es pot fer sense cita prèvia i en persona a les comissaries de la Policia Nacional a la ciutat de residència.

 

La documentació que s’ha d'aportar per tal d’obtenir el NIE és la següent:

 

  • 2 còpies del formulari de registre
  • Original i fotocòpia del passaport vigent o targeta d'identitat del país d’origen
  • Original i fotocòpia de la matrícula als estudis o carta d’admissió
  • Assegurança mèdica
  • Declaració jurada on s’indiqui que es disposa de mitjans econòmics per mantenir-se al llarg de l’estada a Espanya

Cobertura sanitària per als ciutadans i ciutadanes de la Unió Europea:

 

Qualsevol estudiant estranger/a, investigador/a o professor/a que vingui a la UAB ha de disposar d'una assegurança mèdica.

 

Si ets ciutadà/ana de la Unió Europea o de països com Noruega, Islàndia, Liechtenstein o Suïssa, i tens dret a la seguretat social al teu país, has de tramitar la Targeta Sanitària Europea (TSE). Aquesta targeta et permetrà ser tractat/ada d’igual manera que una persona resident a Espanya i et facilitarà qualsevol visita a un hospital estatal, consulta mèdica o visita a una clínica dental.

 

Cada país és responsable de la producció i distribució de la targeta en el seu propi territori. Es pot sol·licitar, de forma gratuïta, a les oficines de la seguretat social de cada país.

 

Per a més informació, consulta aquí.

Estudiants de fora de la Unió Europea

Els ciutadans i ciutadanes extracomunitaris/àries que vulguin estudiar a l'Estat espanyol han de regularitzar la seva situació legal, depenent de la durada de l'estada.

 

Estada de fins a tres mesos:

  1. La directiva europea CE núm. 539/2001 de 15 de març de 2001 inclou en l'annex II els països els ciutadans i ciutadanes dels quals estan exempts de l'obligació de tramitar un visat per a estades de fins a tres mesos. Aquests han de complir els requisits legals inclosos en l'article 5 del Codi Schengen i, en cas que necessitin allargar l'estada, es pot sol·licitar per a un màxim de tres mesos més.
  2. La directiva europea CE núm. 539/2001 de 15 de març de 2001 inclou en l'annex I els països els ciutadans i ciutadanes dels quals han de tenir un visat d'estada (tipus C) per entrar a l'Espai Schengen.

Estades de fins a sis mesos:

Hi ha visats (tipus D) per estudis que permeten l'estada a l'Estat espanyol per a períodes de fins a 180 dies. Aquest tipus de visat no permet tramitar la Targeta d'Identitat d'Estranger (TIE), però sí que permet sol·licitar el Número d'Identitat per a Estrangers (NIE), si s'acredita l'existència d'interessos econòmics, professionals o socials a l'Estat espanyol.

 

Estades superiors a sis mesos:

Els ciutadans i ciutadanes que vulguin fer estades per estudis a Espanya per més de sis mesos han de tramitar un visat per estudis de tipus D obert. Aquest tipus de visat és vàlid per a tres mesos i es disposa d'un mes des de l'entrada a l'Espai Schengen per sol·licitar la Targeta d'Identitat d'Estranger (TIE).

 

La TIE és un permís d'estada temporal vàlid per al temps que duri l'estada d'estudis a l'Estat espanyol. El permís es concedeix per a un màxim d'un any acadèmic i es renova anualment, sempre que els estudis no hagin finalitzat i es demostri un bon aprofitament del curs anterior. El document és el títol que demostra el dret legal de la persona titular a quedar-se al país.

 

En entrar a la Unió Europea es disposa d'un màxim de 30 dies naturals per començar el procés de sol·licitud de l'autorització d'estada per estudis. A aquest efecte, és imprescindible conservar els bitllets de vol (targeta d'embarcament) o que s'obtingui el segell d'entrada a la Unió Europea en el passaport en el moment de travessar les duanes.

 

El visat es pot sol·licitar al consolat o ambaixada espanyols més propers a la localitat de la persona interessada.

 

Important: una vegada a Espanya, no és possible canviar un visat. L'únic visat vàlid és el que la persona interessada obté a l'ambaixada espanyola o consolat abans de venir.

 

Assegurança mèdica per a estudiants extracomunitaris:

 

Tots els/les estudiants, investigadors/es o professors/es estrangers/es que vénen a una universitat catalana han d'estar coberts per una assegurança mèdica.

Si ets d'un país de fora de l'Espai Econòmic Europeu, és convenient que t'informis sobre si hi ha un acord mèdic entre la seguretat social del teu país i l'espanyola. Si és així, has de tramitar, davant de les autoritats competents del teu país, el document corresponent que et permeti accedir gratuïtament a la xarxa d'assistència sanitària pública espanyola.

 

En cas de renovació de l'autorització d'estada (NIE, TIE) t'has d'assegurar que aquest document substitueix l'obligació de contractar una assegurança privada de malaltia i accidents (la Seguretat Social no inclou la repatriació al país d'origen).

 

Si aquest no és el teu cas hauràs de contractar una assegurança mèdica privada que cobreixi tota l'estada a l'Estat espanyol.