Servei Intern de Promoció i Comunicació

El Servei Intern de Promoció i Comunicació de l’EUSS gestiona les peticions d’informació dels mitjans de comunicació, elabora notes i comunicats de premsa per informar sobre la realització d’activitats rellevants del centre, del seu personal i del seu alumnat. Així mateix, des del Servei Intern de Promoció i Comunicació es coordinen les publicacions periòdiques de l’EUSS (butlletins, catàlegs, presentacions, etc.), continguts web i contingut de xarxes socials. Vetllant que tot el contingut s'adeqüi a la correcta aplicació de la imatge corporativa de la institució i que se'n faci un bon ús. A més, el Servei de Promoció i Comunicació dona suport a l'organització d’esdeveniments institucionals (actes i jornades institucionals) i d'activitats de promoció (sessions informatives, jornades de portes obertes, activitats d'orientació preuniversitària, etc.) i participa a fires universitàries i a salons educatius amb l'objectiu de donar a conèixer el centre.

Share

Identitat corporativa

La identitat corporativa defineix visualment la institució i li transmet el seu caràcter i valors. El Servei Intern de Promoció i Comunicació té, entre les seves obligacions, vetllar per a la correcta aplicació de la imatge i de la marca EUSS.

 

A través del manual d’identitat corporativa s’estableix l’aplicació de la imatge i la línia gràfica. Inclou la identificació de colors, les tipografies, el correcte ús del logotip, etc. El manual és l’eina que han de consultar i utilitzar totes aquelles persones, empreses i entitats que tinguin la responsabilitat d’aplicar qualsevol element d’aquesta identitat. Aquestes aplicacions s’utilitzaran també per a publicacions, publicitat, pàgines web, estands, etc. on calgui reproduir la identitat corporativa.

 

Per saber com s'ha d'aplicar la imatge corporativa EUSS-School of Engineering, recomanem utilitzar el Manual d'Identitat Corporativa.

Publicacions periòdiques

Les publicacions periòdiques que edita l'Escola Universitària Salesiana de Sarrià són:

 

Presentació Corporativa

 

Document gràfic que serveix per presentar l’EUSS, la seva missió, els seus valors i les seves titulacions en enginyeria. Aquest document ha estat dissenyat per oferir-lo al possible futur alumnat, ja que resumeix la informació més rellevant per conèixer el centre. Té una funció informativa, publicitària i identificadora.

4veuss

 

Revista de l'escola, en format de memòria corporativa anual que s'editava al final de cada curs. Fa un repàs de tota l'activitat de l'escola durant aquell curs i serveix com a informe de gestió de l'escola. La darrera publicació correspon al curs 2018-2019. 

 

Neussletter

 

Butlletí setmanal que inclou notícies d'actualitat del centre i entrevistes que fan referència a l'activitat institucional, acadèmica i de recerca de l'EUSS.

 

Vull contactar amb el Servei de Promoció i Comunicació

Servei de Promoció i Comunicació
Àrea de direcció

Cap de l'àrea: Dr. Andreu Moreno
Cap del servei: Marta Jové Company
 

Horari:
    Visites concertades
 

Correupromocio@euss.cat

              comunicacio@euss.cat

Ubicació:
   Despatx SE20
   Planta segona Edifici EUSS

Telèfons:
   935 039 128
Extensió: 2102