Share

Xarxes socials

Gestió Acadèmica Online

La Gestió Acadèmica Online és un aplicatiu on trobaràs la informació o serveis següents:

  • Horaris: permet consultar els horaris dels diferents graus, professorat, aules i Personal d'Administració i Serveis.
  • Guies docents de les assignatures.
  • Tribunals de TFE.
  • Opina Online: permet realitzar suggeriments, queixes o lloances.
  • Informació sobre les diferents àrees i departaments de l'escola.
  • Canvi de paraules de clau.

Per a la consulta de l'expedient i la matrícula, cal dirigir-se a SIGMA VEGA.
 

Accés a la Gestió Acadèmica Online (GAC-Online)

Has d'accedir amb la identificació digital de la xarxa (NIU) i la contrasenya de xarxa.

Accés a la nova Gestió Acadèmica GAC SIGMA VEGA

Has d'accedir amb la identificació digital de la xarxa (NIU) i la contrasenya de xarxa.

App Academic Mobile EUSS

Des del mes de març de 2015 tens disponible una app per a smartphones i tauletes, tant per a Android, com per a iOS.

Amb aquesta app pots accedir al material de les assignatures d'EUSSTERNET, consultar les notes de les activitats que fas a través d'EUSSTERNET (si el/la professor/a de l'assignatura qualifica les activitats a través d'EUSSTERNET) i rebre notificacions de les noves notes publicades. També pots consultar les qualificacions finals (expedient) així que el professorat introdueix les notes a les actes finals.

 

Has d'accedir amb la identificació digital de la xarxa (NIU) i la contrasenya de xarxa.