Missió, visió i valors

A l'EUSS tenim molt clar quina és la nostre missió com a centre universitari, quina és la visió del nostre futur i amb quins valor volem treballar per aconseguir-ho

Share

Missió i visió

Missió


L'Escola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS) impulsada i tutelada per la Fundació Rinaldi, és un centre docent d'ensenyament superior que ofereix estudis d'enginyeria, preferentment en la branca industrial.

Mitjançant la docència, la recerca i la formació continuada, l'EUSS promou el desenvolupament integral dels joves i l'enriquiment del teixit industrial i cultural del nostre país, col·laborant així en la construcció d'un món més just i solidari.

Professors, estudiants i personal d'administració i serveis conformen una comunitat acadèmica que adopta l'estil de convivència i de relacions interpersonals propi del carisma salesià.  

 

Visió


L’Escola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS) es proposa d’assolir un ampli reconeixement acadèmic i social en l’àmbit català de les enginyeries de la branca industrial, mitjançant la transmissió dels coneixements i l’ajut al desenvolupament de les competències i les habilitats inherents a les diverses especialitats.

 

Valors

 

Entorn de la identitat

 

1. Assumim, com a valors fonamentals a la nostra Escola, la llibertat, la justícia, la solidaritat, la tolerància, la pau i la sostenibilitat.
2. Fem nostres el sistema educatiu de Don Bosco, basat en el trinomi Estimació, Pensament i Transcendència ,i la xarxa de relacions personals de qualitat que genera un ambient de proximitat que afavoreix el creixement integral dels joves.
3. Acompanyem el procés formatiu dels estudiants amb disponibilitat constant, diàleg i presència activa.
4. Promovem el diàleg entre tecnologia i humanisme i cultura i fe a la dinàmica universitària.

 

Entorn del sistema d’ensenyament-aprenentatge

 

5. Fem atenció personalitzada a l’alumne.
6. Fomentem l’esperit d’iniciativa i de recerca.
7. Donem especial èmfasi al vessant més pràctic dels ensenyaments.
8. Estem a la recerca constant de les metodologies docents més adequades als nostres ensenyaments.
9. Tenim especial cura de la qualitat i adequació de les nostres instal·lacions i equipaments tècnics.
10. Impulsem l’aplicació de les tecnologies de la informació i de la comunicació en els camps educatiu i tecnològic.

 

Entorn universitari

 

11. Integrem docència i recerca en el desenvolupament curricular d’alumnes i professors.
12. Oferim a la societat els resultats del nostre treball, estudi i recerca.
13. Col·laborem amb les empreses, els agents socials i altres centres universitaris.
14. Avaluem i actualitzem sistemàticament el nostre projecte universitari.
15. Potenciem la formació continuada de tots els membres de la comunitat acadèmica i impulsem plans adreçats a la societat i a l’empresa.

Entorn dels nostres destinataris

 

16. Optem per un estil proper, participatiu, transparent i de qualitat en la gestió i en els serveis de l’Escola.
17. Estem atents als valors propis i emergents del món dels joves.
18. Plantegem l’estudi com a treball responsable de preparació per a l’exercici professional.
19. Estimulem la participació activa, responsable i compromesa dels alumnes en diferents activitats i formes associatives, dins i fora de l’Escola.
20. Afavorim la inserció laboral i la mobilitat internacional dels nostres alumnes i fomentem l’esperit emprenedor.
21. Adaptem la nostra oferta formativa a la gent que està al món del treball.