Observatori d'inserció laboral

L'Observatori d'Inserció Laboral (OIL) és un mecanisme per conèixer el grau de satisfacció dels graduats de l’EUSS al voltant de la formació rebuda, la seva transició al món laboral i l’opinió de les empreses on hi treballen

Share

Xarxes socials

Observatori d'Inserció Laboral - OIL

Per conèixer el grau de satisfacció dels graduats de l’EUSS al voltant de la formació rebuda, la seva transició al món laboral i l’opinió de les empreses on hi treballen.

Amb la informació obtinguda per aquest instrument, i els estudis d’inserció laboral de l’Agència de Qualitat Universitària, millorem l'orientació professional als alumnes i graduats, actualitzem els programes formatius i fomentem el contacte amb els graduats i les empreses on treballen.

 

Algunes de les conclusions dels dos últims estudis realitzats:

 

Promocions

Es troba treballant (%)

Va fer pràctiques mentre estudiava (%)

Temps dedicat a trobar feina (%)

Abans d’acabar la carrera

Menys de tres mesos

Entre tres mesos i un any

Més d’un any

2004 (1)

95

50

48

40

12

0

2005 (2)

89

44

31

50

13

6

2006 (1)

88

61

67

21

9

3

2007 (2)

85

59

58

39

0

3

 

Promocions

Sou Anual (%) Feina Actual

Menys 18.000

18.000-30.000

30.000-40.000

Més de 40.000

2004(1)

0

38

46

16

2005(2)

0

59

41

0

2006(1)

0

52

37

11

2007(2)

9

52

30

9

 

Promocions

Satisfacció carrera i universitat %

Mateixa carrera

Mateix centre

2004(1)

62

77

2005(2)

71

81

2006(1)

91

91

2007(2)

70

88

 

(1): Estudi realitzat durant el curs 2010/2011
(2): Estudi realitzat durant el curs 2011/2013