Observatori d'inserció laboral

L'Observatori d'Inserció Laboral (OIL) és un mecanisme per conèixer el grau de satisfacció de les persones graduades de l’EUSS al voltant de la formació rebuda, la seva transició al món laboral i l’opinió de les empreses on treballen.

Share

Xarxes socials

Observatori d'Inserció Laboral - OIL

Per conèixer el grau de satisfacció de les persones graduades de l’EUSS al voltant de la formació rebuda, la seva transició al món laboral i l’opinió de les empreses on treballen.

Amb la informació obtinguda per aquest instrument i els estudis d’inserció laboral de l’Agència de Qualitat Universitària, millorem l'orientació professional a l'alumnat i a les persones graduades, actualitzem els programes formatius i fomentem el contacte amb les persones graduades i les empreses on treballen.

 

Algunes de les conclusions dels dos últims estudis realitzats:

 

Promocions

Es troba treballant (%)

Va fer pràctiques mentre estudiava (%)

Temps dedicat a trobar feina (%)

Abans d’acabar la carrera

Menys de tres mesos

Entre tres mesos i un any

Més d’un any

2004 

95

50

48

40

12

0

2005 

89

44

31

50

13

6

2006 

88

61

67

21

9

3

2007 

85

59

58

39

0

3

2013

100

77

50

19

23

8

 

Promocions

Sou Anual (%) Feina Actual

Menys 18.000

18.000-30.000

30.000-40.000

Més de 40.000

2004

0

38

46

16

2005

0

59

41

0

2006

0

52

37

11

2007

9

52

30

9

2013

0

40

42

13

 

Promocions

Satisfacció carrera i universitat %

Mateixa carrera

Mateix centre

2004

62

77

2005

71

81

2006

91

91

2007

70

88

2013

77

92