Inserció laboral de les persones graduades

L'Àrea Universitat-Empresa i Innovació Docent és l'encarregada de conèixer el grau d'inserció laboral i de satisfacció de les persones graduades de l'EUSS. En particular, avalua la satisfacció amb la formació rebuda, la seva transició al món laboral i l'opinió de les empreses on treballen.

 

 

 

Share

Estudi d'inserció laboral propi

 

L'EUSS publica anualment un Informe d'Inserció Laboral en el qual enquesta les persones titulades fa cinc anys. Aquest estudi recull dades d'inserció i satisfacció de les persones titulades i es complementa i valida amb els resultats que publica l'AQU cada tres anys.

 

La darrera versió de l'informe (2021) enquesta les persones titulades el curs 2014-2015 i mostra resultats molt satisfactoris, malgrat que les enquestes es van dur a terme durant el període gener-març de 2021 marcat per la crisi sanitària de la COVID-19. 

Estudi d'inserció laboral - AQU

Estudi d'inserció laboral als titulats i les titulades de les universitats catalanes

 

L'AQU publica periòdicament l'estudi d'inserció laboral de les persones titulades d'educació superior de Catalunya.

 

A la seva darrera edició (7a edició de l'estudi), publicada l'any 2020, l'EUSS va obtenir una posició capdavantera en l'àmbit de les tecnologies industrials. En l'estudi hi van participar les universitats públiques, les universitats privades i 37 centres adscrits.

 

En aquesta edició, s'han enquestat 17.500 persones titulades de grau del curs 2015-2016.

 

Resum executiu estudi d'inserció laboral - AQU

Resum executiu estudi de satisfacció - AQU