Consells Assesors

Amb l'objectiu de conèixer des d'una òptica externa l'opinió, consensuada i fonamentada, sobre els diferents àmbits de la nostra activitat educativa universitària, i cap on està evolucionant l'entorn industrial, l'EUSS compta amb diversos consells assessors. En primer lloc, el existeix el Consell Empresarial Assessor (CEA), format per directius d'empreses dels sectors a les que està vinculada. I, en segon lloc, existeixen els Consells Alumni Assessors, formats per alumni dels diferents graus que ja fa un temps que treballen en el teixit empresarial català. 

Share

Consell Empresarial Assessor

L'EUSS disposa d'un Consell Empresarial Assessor amb l'objectiu de conèixer, des d'una òptica externa, l'opinió, consensuada i fonamentada, sobre els diferents àmbits de la nostra activitat educativa universitària, i cap on està evolucionant l'entorn industrial.

El CEA està format per un grup d'experts de la indústria que engloba totes les disciplines dels programes formatius, i té un bon equilibri entre professionals sèniors i professionals joves, entre representants de PIMES i grans empreses i, a més, alguns d'ells són persones graduades a l'EUSS.

El consell es reuneix un cop a l'any, i fins ara ha tractat temes com: el perfil de competències de les noves titulacions de grau, orientació professional, el rol de l'enginyer o l'enginyera a la nostra societat, i un model de pràctiques en empreses en l'àrea de direcció d'empreses.
 

Consells Alumni Assessors

L'EUSS convoca dos cops l'any algun dels seus Consells Alumni Assessors formats per alumni que tenen experiència laboral en empreses catalanes o internacionals. Les trobades tenen l'objectiu d'avaluar l'adequació de la formació i, a la vegada, conèixer les tendències i tecnologies emergents en els diversos sectors professionals on els alumni de l'EUSS estan involucrats.