Share

Servei de pastoral universitària

1. Objectius generals

 • Elaborar el Projecte Educatiu-Pastoral

 • Posar en marxa un pla formatiu general

 • Oferir algunes celebracions de la fe

2. Objectius específics - Alumnat

 • Ajudar al seu creixement humà, solidari i cristià

 • Mitjans: classes de deontologia, conferències, grups, celebracions, pastoral universitària diocesana, voluntariat...

3. Objectius específics - Professorat i PAS.

 • Estimular la vocació educativa i de servei

 • Mitjans: conferències-col·loquis, celebracions...

4. Pla d'acció pastoral

 • 1. Aplicar la pedagogia de l’ambient comunitari que promogui en els membres de la comunitat universitària interessos i experiències significatives:

  • Generar ambients i iniciatives d’acollida pels membres de la comunitat universitària

  • Promoure relacions interpersonals caracteritzades pel respecte, l’acollida, l’optimisme, la tolerància i l’alegria.

  • Promoure espais informals de trobada que permetin crear un ambient familiar entre els membres de la comunitat universitària.

 • 2. Aplicar la pedagogia de la mediació cultural, que integri el saber amb la persona, a través del diàleg interdisciplinari, intercultural i sistemàtic amb la fe cristiana.

  • Promoure el diàleg ciència, cultura i fe, en les diverses activitats i propostes de l’escola

  • Promoure i coordinar els elements de desenvolupament humà dintre de les titulacions de grau i postgrau...

 • 3. Aplicar la pedagogia del compromís per la solidaritat i la justícia.

  • Fomentar espais de reflexió i formació sobre la realitat socioeconòmica

  • Dinamitzar el Treball de Fi de Grau de Cooperació

 • 4. Aplicar la pedagogia de l’acompanyament personal i grupal, que generi un ambient de família basat en processos d’acollida, disponibilitat i amistat.

  • Crear espais d’acollida i escolta personalitzats

  • Animar, fomentar i orientar les iniciatives associatives de la comunitat universitària (CAEUSS, Associació d’AA)

Vull contactar amb la Pastoral universitària

Àrea Ètico-Social i Pastoral
Servei intern de Pastoral

Cap de l'àrea: Xavier Brines
Cap del servei: Xavier Brines
Horari:
    Visites concertades
Correu: fjbrines@euss.cat

Ubicació:
   Despatx ST01
   Planta baixa edifici annex

Telèfons:

Extensió: