Servei de taquilles

1. Descripció

 L’Escola Universitària Salesiana de Sarrià ofereix als seus alumnes el servei de taquilles per dipositar-hi el material i els estris personals durant un semestre.

Cada taquilla està provista d’una combinació secreta, la qual es canvia cada any, i que permet la seva obertura sense necessitat de portar damunt una altra clau.

El responsable d’aquest servei serà el cap del Servei de Publicacions.

2. Tipus i ubicació

Hi ha dos tipus de taquilles,  grans i petites. Estan ubicades al replà de la planta baixa de l'escala 2.

3. Temporalitat

Només per als efectes de lloguer de les taquilles, s’estableixen dos semestres:
  •       Primer semestre: Del 15 de setembre al 15 de febrer
  •       Segon semestre: Del 16 de febrer al 15 de juliol.
4. Cost

Veure la tarifa de preus oficial del curs

S’estableix una fiança, segons tarifa oficial de preus la qual es retorna a l’usuari en acabar el període de lloguer sempre i quan la taquilla estigui en les mateixes condicions en què es va llogar inicialment.

5. Responsabilitat de l’usuari

No és permès guardar a les taquilles productes químics o substàncies tòxiques, inflamables o corrosives. En tot cas, l’usuari es responsabilitza de les conseqüències que es derivin d’un mal ús de la taquilla.

Vull contactar amb publicacions

Servei de publicacions
Àrea d'administració

Cap de l'àrea: Manoli Alcaraz
Cap del servei: Jordi Almirall

Membres: Lluis Jiménez
Horari:
   9.30 a 10.30
   11.45 a 12.15
   14.00 a 19.00
Correu: publicacions@euss.cat

Ubicació:
   Planta baixa Edifici EUSS (SE07)

Teléfons:
   935 039 127
Extensió: 2507