Servei de taquilles

1. Descripció

 L’Escola Universitària Salesiana de Sarrià ofereix al seu alumnat el servei de taquilles per dipositar-hi el material i els estris personals durant un semestre.

Cada taquilla està proveïda d’una combinació secreta, la qual es canvia cada any, i que permet la seva obertura sense necessitat de portar damunt una altra clau.

El responsable d’aquest servei serà el cap del Servei de Publicacions.

2. Tipus i ubicació

Hi ha dos tipus de taquilles, grans i petites.


3. Temporalitat

Només per als efectes de lloguer de les taquilles, s’estableixen dos semestres:

 

  •       Primer semestre: Del 15 de setembre al 15 de febrer
  •       Segon semestre: Del 16 de febrer al 15 de juliol.

4. Cost

Veure la tarifa de preus oficial del curs.

S’estableix una fiança, la qual es retorna a la persona usuària en acabar el període de lloguer sempre que la taquilla estigui en les mateixes condicions en què es va llogar inicialment.

5. Responsabilitat de la persona usuària

No és permès guardar a les taquilles productes químics o substàncies tòxiques, inflamables o corrosives. En tot cas, l’estudiant es responsabilitza de les conseqüències que es derivin d’un mal ús de la taquilla.

Vull contactar amb Publicacions

Servei de Publicacions
Àrea d'administració

Cap de l'àrea: Manoli Alcaraz

Membres: Lluís Jiménez
 

Horari:
   9.30 a 10.30
   11.45 a 12.15
   14.00 a 19.00
 

Correu: publicacions@euss.cat

Ubicació:
   Planta baixa Edifici EUSS (SE07)

Telèfons:
   935 039 127
Extensió: 2507