Agenda

Gener

11
gen.

Reunió de coordinació (2)

Comissions

12
gen.

Dipòsit de la memòria del Treball Final de Grau

Gestió acadèmica

23
gen.

Activitats de reavaluació

Acadèmic

24
gen.

Activitats de reavaluació

Acadèmic

25
gen.

Activitats de reavaluació

Acadèmic

25
gen.

Sol·licitud de reconeixement acadèmic

Gestió acadèmica

26
gen.

Sol·licitud de reconeixement acadèmic

Gestió acadèmica

26
gen.

Activitats de reavaluació

Acadèmic

27
gen.

Activitats de reavaluació

Acadèmic

27
gen.

Sol·licitud de reconeixement acadèmic

Gestió acadèmica

31
gen.

Setmana intersemestral

Acadèmic