Agenda

Febrer

01
febr.

Setmana intersemestral

Acadèmic

01
febr.

Claustre (2)

Acadèmic

02
febr.

Defenses de Treballs de Fi de Grau

Acadèmic

02
febr.

Data límit per a l'entrada de notes del 1r semestre

Acadèmic

03
febr.

Formació del professorat i PAS (3)

Formatiu

06
febr.

Setmana intersemestral

Acadèmic

07
febr.

Data límit per a revisions i entrada de notes del 1r semestre

Acadèmic

07
febr.

Setmana intersemestral

Acadèmic

08
febr.

Setmana intersemestral

Acadèmic

08
febr.

Reunió del patronat de la Fundació Rinaldi (2)

Comissions

08
febr.

Reunió de notes del 1r semestre

Acadèmic

09
febr.

Setmana intersemestral

Acadèmic

10
febr.

Setmana intersemestral

Acadèmic

10
febr.

Tancament d'actes del 1r semestre

Acadèmic

12
febr.

Jornada de Portes Obertes (matí)

Institucional

13
febr.

Inici del segon semestre

Acadèmic

20
febr.

Sol·licitud de canvis de matrícula per a assignatures del segon semestre sense efectes econòmics

Gestió acadèmica

21
febr.

Sol·licitud de canvis de matrícula per a assignatures del segon semestre sense efectes econòmics

Gestió acadèmica

22
febr.

Sol·licitud de canvis de matrícula per a assignatures del segon semestre sense efectes econòmics

Gestió acadèmica

22
febr.

Reunió del grup de recerca (2)

Comissions

22
febr.

Sessió informativa sobre mobilitat internacional

Acadèmic

22
febr.

Dimecres de la Ciència

Acadèmic

22
febr.

Tutoria per a estudiants de primer curs

Acadèmic

23
febr.

Sol·licitud de canvis de matrícula per a assignatures del segon semestre sense efectes econòmics

Gestió acadèmica

24
febr.

Inici del període per presentar sol·licituds d'accés per canvi d'estudis espanyols i estrangers - Curs 2023-2024

Gestió acadèmica

24
febr.

Sol·licitud de canvis de matrícula per a assignatures del segon semestre sense efectes econòmics

Gestió acadèmica

01
Mar

Reunió de la Comissió Acadèmica i de Qualitat (4)

Comissions