Agenda

Enero

11
Ene

Reunió de coordinació (2)

Comissions

12
Ene

Dipòsit de la memòria del Treball Final de Grau

Gestió acadèmica

23
Ene

Activitats de reavaluació

Acadèmic

24
Ene

Activitats de reavaluació

Acadèmic

25
Ene

Sol·licitud de reconeixement acadèmic

Gestió acadèmica

25
Ene

Activitats de reavaluació

Acadèmic

26
Ene

Sol·licitud de reconeixement acadèmic

Gestió acadèmica

26
Ene

Activitats de reavaluació

Acadèmic

27
Ene

Activitats de reavaluació

Acadèmic

27
Ene

Sol·licitud de reconeixement acadèmic

Gestió acadèmica

31
Ene

Setmana intersemestral

Acadèmic