Descripció de la recerca en Smart Grid

L'objectiu d'aquesta línia Reseach és desenvolupar i implementar un sistema experimental d'una xarxa intel·ligent. La posada en marxa permetrà als estudiants experimentar el paper d'Electrònica de Potència, Enginyeria Elèctrica i Tecnologies de la Informació dins del concepte de xarxa intel·ligent. La xarxa intel·ligent constarà de diverses unitats de generació i emmagatzematge distribuïts, càrregues controlables i la xarxa de baixa tensió de distribució. El treball desenvolupat fins al moment està centrat en les unitats de generació distribuïda.

 

Projectes vigents 

 

  • “Gestión y Control de Microredes con vehículos eléctricos y baterías de respaldo", RTI2018-100732-B-C22, IPs: Dr. Miguel Castilla, Dr. Jose Luis García de Vicuña (UPC - Vilanova)

 

Investigador EUSS

 

Dr. Àngel Borrell Sanz

Dr. Carlos Ortega García

Sr. Jorge Carlos Pellitero Rodríguez

 

 

Publicacions destacades

  • "Collaborative Voltage Unbalance Elimination in Grid-Connected AC Microgrids with Grid-Feeding Inverters", A. Borrell; M. Velasco; J. Miret; A. Camacho; P. Marti; M. Castilla, IEEE Transactions on Power Electronics, 10.1109/TPEL.2020.3039337 (2020).
  • "Active and Reactive Power Strategies With Peak Current Limitation for Distributed Generation Inverters During Unbalanced Grid Faults," A. Camacho, M. Castilla, J. Miret, A. Borrell and L. G. de Vicuña, IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 62, no. 3, pp. 1515-1525 (2015)
  • "Reactive Power Control for Distributed Generation Power Plants to Comply With Voltage Limits During Grid Faults", A. Camacho, M. Castilla, J. Miret, R. Guzman and A. Borrell, IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 29, no. 11, pp. 6224-6234 (2014)
  • "Control Design for Multiphase Synchronous Buck Converters Based on Exact Constant Resistive Output Impedance", A. Borrell, M. Castilla, J. Miret, J. Matas and L. García de Vicuña, IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 60, no. 11, pp. 4920-4929 (2013)
  • "Simple Low-Cost Hysteretic Controller for Multiphase Synchronous Buck Converters", A. Borrell, M. Castilla, J. Miret, J. Matas and L. G. de Vicuna, IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 58, no. 6, pp. 2355-2365 (2011)
  • "Direct Rotor Current-Mode Control Improves the Transient Response of Doubly Fed Induction Generator-Based Wind Turbines", M. Castilla, J. Miret, J. Matas, A. Borrell and L. García de Vicuña, IEEE Transactions on Energy Conversion, vol. 25, no. 3, pp. 722-731 (2010)

Col·laboracions

  • SEPIC, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Vilanova i la Geltrú

Dr. Miguel Castilla